List/Grid

Aylık Arşiv: Mart 2014

Risale- Nur okumalarında mehazın kudsiyeti

Risale- Nur okumalarında mehazın kudsiyeti

Hz. Aişe (ra) validemiz rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını ifade ediyorlar: “Biz Peygamberler, herkese seviyesine göre muamele yapmak ve anlayabileceği şekilde hitap etmekle emrolunduk.”

Tahrifat iddialarına cevap (3)

Tahrifat iddialarına cevap (3)

Nur dairesi içinde Türkçülük-Kürtçülük gibi ırkçı cereyanlar asla iltifat görmez ve kıymet de verilmez. Şayet önceden varsa da, kişi daire içine girdikten sonra, bu noktadaki millî enaniyet buzunu o mübarek havuzun içine atıp eritmeye çalışır.

Hükümet – cemaat çatışmasında kaderin tecellisi

Hükümet – cemaat çatışmasında kaderin tecellisi

Kastamonu Lâhikası’nda geçen bir mektupta “Her şeyde, her musîbette, hususen beşer eliyle gelen zulümlü musîbetlerde Risale-i Kader’de beyan edildiği gibi iki sebep var:

17 Aralık süreci ve AB entegrasyonu

17 Aralık süreci ve AB entegrasyonu

Avrupa Birliği entegrasyonu, AB’ye dahil ülkelerde, siyasî, sosyal, hukukî, ekonomik ve güvenlik alanlarında çok önemli gelişmeler ve yararlar sağlamış rol model bir entegrasyondur.

Kuraklıktan kurtulmak

Kuraklıktan kurtulmak

Güncel havanın bozukluğu, burukluğu, kuraklığı; medeniyet şuurumuzun eksikliği, noksanlığı, dengesizliğini göstermiyor mu? Her gün körüklenen bu havayı koklamak, tarafgirane kirliliğe bulaşmak,

Sigaranın hatırlattıkları

Sigaranın hatırlattıkları

Kuveyt Üniversitesinde görev yapan Türk Öğretim Üyelerinden olan bir arkadaşımızın anne ve babası oğullarını ziyarete gelmişti. Küçük bir hediye alıp ziyaretlerine gideyim dedim.

Dünyanın başına takılan bahar çiçeği

Dünyanın başına takılan bahar çiçeği

Koca bahar çiçeğini küre-i arzın başına bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemâl-i hikmetini, cemâl-i san’atını izhâr eden bir Zât, “Nasıl Kıyâmeti getirecek, nasıl bu dünyayı âhiretle değiştirecek?” denilir mi?

Diyanet’in de Risale-i Nur’a ihtiyacı var

Diyanet’in de Risale-i Nur’a ihtiyacı var

Risale-i Nur’un Diyanet’çe neşri talebinin bizzat Bediüzzaman tarafından iletildiği ilk Diyanet İşleri Başkanı, 1951 Ocak’ında vefat eden Ahmet Hamdi Akseki.

İşaratü’l-İ’caz ve Diyanet

İşaratü’l-İ’caz ve Diyanet

Okurumuz Âdem Pala’nın, BİMER kanalıyla Diyanet’ten aldığı “Başkanlığımızca Said Nursî’ye ait İşaratül-İ’caz adlı eserin basılması düşünülmektedir”cevabını 30.6.13 tarihli köşemizde aktarmıştık.

Mustafa Ekmekçi

Mustafa Ekmekçi

Hafta içinde son şahit, Kirazlımescit sakini ve Yeni Asya emektarı Mustafa Ekmekçi’yi de dar-ı bekaya uğurladık.

Kiev devrimcileri, Rusya ve AB…

Kiev devrimcileri, Rusya ve AB…

Gazetemizin dikkatli okuyucuları bilirler ki, devrimciler mütemadiyen “kıyafet, isim, forma ve slogan” değiştirdikleri halde, devrimin mahiyeti hiç değişmez. Soros’un 2004’ten itibaren

Risale-i Nur’u yaşayan insanlara ihtiyaç var

Risale-i Nur’u yaşayan insanlara ihtiyaç var

Şeyhin talebelerinden biri de sonradan Müslüman olmuş ve Abdullah ismini almış bir İngiliz… Abdullah, okullarından ve eğitim felsefelerinden şu cümlelerle bahsediyor:

Erken kalkmak için

Erken kalkmak için

Olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler kişiliğimizi yansıtır. Sevincimiz, hüznümüz ve öfkemiz…
Ayrıntıda gizlidir insan.

Başkalarını yönetmek kendimizi yönetmekten daha mı kolay?

Başkalarını yönetmek kendimizi yönetmekten daha mı kolay?

Herkes kendi varlığını terk etmiş ve etrafındaki insanların varlığına odaklı yaşamaya çalışıyor sanki. Kimse kendi ruhunun ve duygularının yaralarıyla ilgilenmiyor, en yakınlarının, en uzaklarının, etraftakilerin…

Tartışmanın adabı olur mu?

Tartışmanın adabı olur mu?

İstediğimiz ve çok gayret sarf ettiğimiz bir işte başarısızlığa uğradığımızda üzülür, öfkelenir, söyleniriz. Hele de tartışma ortamı meydana gelmişse duyguların kontrolü pek zorlaşır.

İradeyi eğitmek

İradeyi eğitmek

Cenâb-ı Hak yarattığı her mahlûkata kaderî bir program vermiştir. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yapıda yaratılması, kendisine akıl ve irade gücünün verilmiş olmasıdır.

Komşuluğu kim öldürdü?

Komşuluğu kim öldürdü?

Yalnız bir noktayı unutmuştu; ev alma komşu al düsturunu… Boşa dememişlerdi. Zira geldiği yerde, komşuluk ilişkileri yok düzeyde, ancak kapı, asansör rast gelmelerinde selâmlaşmaktan ibaretti…

Rıhtımdaki gemi

Rıhtımdaki gemi

Rıhtımdaki bir gemi… Kimi bekliyor kimi… Rıhtımdaki bir gemi… Beni bekliyor beni… … Gitti gidecek gibi… Ayrılığın son demi… Bırakma burada beni… Unutma sakın emi… … Ey rıhtımdaki gemi… Deniz… Devamı »

Bahtiyar insan

Bahtiyar insan

Başta Hz. Peygamberimizin “asm” ahir zaman müjdelerini ve akabinde onun bu asırda en büyük varislerinden Hz.Bediüzzaman’ın bu müjdelerin tercümelerini ve çağımıza hitaplarını ve alın terini batı dünyasında aramak niyetleri

Osman Kurnaz Ağabey ve Almanya hizmetleri

Osman Kurnaz Ağabey ve Almanya hizmetleri

Isparta’nın Eğirdir kazasının Sarıidris Köyü… Bu köy, Barla Gölünün doğu yakasına düşer. Diğer yakasında ise Barla ve Çamdağı var.

Marifetullah algımız

Marifetullah algımız

Marifetulllah kelimesinin karşılığı; kısaca Allah’ı tanımaktır. Bileşik sözcüğün ilk kelimesi olan marifet; deney ve pratikle elde edilen bilgidir.

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

“Üstad Hazretlerinin ‘Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum’ sözünü nasıl anlamalıyız? Biz Üstadımızı çok seviyoruz ve çok beğeniyoruz. O zaman Üstad Hazretleri bizi beğenmiyor mu?”

Aynı zamanda “vehbî ilim” ürünü: İşârâtü’l-İ’câz

Aynı zamanda “vehbî ilim” ürünü: İşârâtü’l-İ’câz

Allah vergisi müthiş zekâsı, fotoğrafik hafızasıyla mütalâa ettiği eserleri bir okuyuşta ezberlemesi, en zor meseleleri kolaylıkla halletmesi, küçüklüğünde ve kısa zamanda ilimde derinlik kazandığından

Harb cephesi eğitiminin manidar bir meyvesi: İŞARATÜ’L-İ’CAZ

Harb cephesi eğitiminin manidar bir meyvesi: İŞARATÜ’L-İ’CAZ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni anlama adına doğu illerinde yaptığım araştırmalardan birisi de Bediüzzaman’ın Birinci Dünya Harbine iştirakle birlikte harp esnasında telifine muvaffak olduğu muhteşem eserlerinden

Minarelerinden ezan sesinin yükseldiği Avrupa ülkesi: İngiltere

Minarelerinden ezan sesinin yükseldiği Avrupa ülkesi: İngiltere

Bir zamanların “güneş batmayan imparatorluğu” diye anılan, dünyanın doğusundan batısına uzun yıllar sömürge hâkimiyeti kuran İngiltere’deyiz.

Tarihe yolculuk: Balkanlar

Tarihe yolculuk: Balkanlar

Bismillah deyip beş günlük bir gezinin niyetine giriyoruz. planımızda; tarihin her döneminde, bir çok dil, din, ırk ve kültürün kavşak noktası olmuş, renkli ve zengin bir mirasın yaşanmış olduğu

Kucağımızı açtık!

Kucağımızı açtık!

Merhametli Rabbimizin Hucurat Sûresi’nin 10. âyetinde; “Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin” emrini bir ibadet edası içerisinde, kardeşlerimiz arasındaki ihtilâfın halli için uğraşıyoruz.

Tahrifat iddialarına cevap (2)

Tahrifat iddialarına cevap (2)

Dehşetli bir tahrifatı bertaraf etmeye çalışan hâlis Nur Talebelerini “Risâlelerde tahrifat yapmak”la suçlayan S. Dursun’un Y. Akit’te çıkan kasıtlı iddialarına cevap vermeye bugün de devam ediyoruz.

Çağımızın putu: Oscar

Çağımızın putu: Oscar

Oscar film ödülleri için adaylar tek tek belirleniyor. Golden Globe ödüllerinden sonra hem aday filmler hem de en iyi aktör ve aktristler gazetelerde boy gösteriyor. Bir anlamda reklam amaçlı röportajlar yapılıyor.

STK’lar ve siyaset

STK’lar ve siyaset

Devletten bağımsız olarak topluma değişik alanlarda hizmet takdim eden ve Sivil Toplum Kuruluşları şeklinde nitelenen dernekler, vakıflar ve değişik kuruluşlar, aslında sivil ve kamu düzeyinde yapılan