List/Grid

Aylık Arşiv: Nisan 2014

Kur’ân ve tefsir

Kur’ân ve tefsir

Hayat bir mektep, bir medrese… İnsan diğer canlılardan farklı olarak okuyup öğrenmeye, ilim talim etmekle kemalâta, terakki etmeye ve yükselmeye namzettir. Yani vazifesi “taallüm ile tekemmüldür”.

Hala Sultan İlahiyat Koleji kapanmayacak

Hala Sultan İlahiyat Koleji kapanmayacak

Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü İsmail Kaşot, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) 5. Millî Eğitim Şûrâsı’ndaki Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kapatma kararı ve Kuzey Kıbrıs’taki din dersleri ile alâkalı

Nur’un matbuat lisanı

Nur’un matbuat lisanı

Rahmetli Zübeyir Gündüzalp, “Keşke bir lahana yaprağı kadar gazetemiz olsa da” diyerek hasretini dile getirmesi çok manidardır. Bu hasretin kaynağı ise matbuat lisanı ile mübarek vatanın manevî halaskârı ve kurtuluşunun teminidir.

Gaye hedeftir; vesileler ilânât…

Gaye hedeftir; vesileler ilânât…

Gaye gibi vesilenin de hak olması lâzım. Yoksa ileri gidilmez. Gaye ile vesile yer değiştirmemeli. Muvaffakiyet için, bunların mahiyet ve ehemmiyet derecesine dikkat ile riayet etmek lâzım. Aksi halde, tevfiksizlikle cevâb-ı red alınır.

Hollanda’dan binler selâm

Hollanda’dan binler selâm

Hz. Peygamberimizin (asm) ahir zaman müjdeleri ve akabinde onun bu asırda en büyük varislerinden olan Hz. Bediüzzamanın bahsi geçen müjdelerin tercümeleri ve çağımıza hitapları ve alın terini

Türk dış politikasının odak noktası değişti mi?

Türk dış politikasının odak noktası değişti mi?

Türk Dış Politikası ciddi bir çıkmazın içerisine girmiş gibi görünüyor.

Montaj değil!

Montaj değil!

Araplar, arkadaş seçmenin önemine işaret etmek için “Assâhibu sâhib” derler. “Arkadaş çeker” mânâsındaki bu sözle, arkadaşın insanı hayra ve şerre doğru çekecebileceği vurgulanır.

Meçhule gidiş

Meçhule gidiş

Ülkemizde artık herkesin endişeyle baktığı bir meçhule gidiş var. Ekonomide, eğitimde, iç ve dış politikalarda, sınırlarımızda, terör belasında, barışta, hukukta, demokraside, diyanette, ahlâkta.

Ahiret ticaretinin kudsî bir pazarı: Üç aylar

Ahiret ticaretinin kudsî bir pazarı: Üç aylar

Pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâse…

İktidar kavgası ve Bediüzzaman

İktidar kavgası ve Bediüzzaman

Başbakanın seçim meydanlarında sıklıkla Bediüzzaman’dan ve CHP’nin 1950 öncesindeki tek parti iktidarında ona yapılan zulümlerden bahsetmesi, eserlerini ve hizmetlerini gündeme getirmesi önemli.

Said Nursî ve Erdoğan

Said Nursî ve Erdoğan

Başbakan, siyasî rakiplerinden ziyade Pensilvanya’yı hedef seçip her koldan ona yüklendiği seçim konuşmalarında Bediüzzaman’dan da çokça bahsediyor.

“Üçüncü Said” ve basın

“Üçüncü Said” ve basın

19 Ocak’ta çıkan “Risale-i Nur ve Yeni Asya” başlıklı yazımızda gazetelerle ilişkisini anlatmaya çalıştığımız Üstadın, meşrutiyet devrinde belli başlı İstanbul gazetelerini takip edip çoğunda makaleler yazdığını,

Avustralya’ya İslam Müzesi

Avustralya’ya İslam Müzesi

Avustralya’nın Melbourne şehrinde 2012 yılında temeli atılan, ülkenin ilk ve tek İslâm Müzesi’nin resmî açılışı yapıldı.

Masal anlatan nine ve dedeler masal mı oldular?

Masal anlatan nine ve dedeler masal mı oldular?

Dedelerin ve ninelerin torunlarını karşılarına alıp masal anlatarak büyüttükleri o efsunlu zamanların çocuklarındanım ben. Belki de son olanlarından…

Erkek ve aile

Erkek ve aile

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geçtiğimiz hafta kadınla ilgili pek çok faaliyet gerçekleştirildi. Gazetelerde yayınlanan makaleler, dünya çapında gerçekleştirilen kadınla ilgili araştırma neticelerinin açıklanması ve daha birçok şey…

Kendini bilmek

Kendini bilmek

Hayat yolculuğumuzda “kendini bilmek” önemlidir. Kişinin kendini; yani kusurlarını, zaaflarını, hırs ve heveslerini bilmesi hem Rabbi ile olan ilişkisi, hem de insan ilişkileri bakımından büyük önem taşır.

Bir komşu kaç meslek sahibidir?

Bir komşu kaç meslek sahibidir?

1- Bahçıvandır: Tatile gidince çiçeklerinizi sular..

Depresyon ve irade bağlantısı

Depresyon ve irade bağlantısı

İnsanlar üzüntülü ruh halinden kurtulmak için çok çaba harcarlar. Fakat bazen üzüntü hallerinin de yararı vardır. Meselâ; üzüntü ve keder anlarında insanın zevk ve eğlenceye dönük ilgileri azalır ve kişi kederlendiği şeye odaklanır

Bahara merhaba

Bahara merhaba

Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra da bunu ondan alacak olsak, o ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona nimetler tattıracak olsak, bu defa da ‘Bütün kötülükler benden uzaklaştı’ deyiverir

Mehmed Feyzi Efendi

Mehmed Feyzi Efendi

1989 yılı 4 Mart tarihinde âlem-i ervaha bir Nur kahramanını olan Mehmed Feyzi Pamukçu Efendi’yi uğurlamıştık.
Ehli ilim ve keramet sahibi olduğuna şahit olduğumuz Feyzi Efendi’yi bu havalide tanımayan ve bilmeyen yoktu.

“Risale-i Nur’un serkâtibi” Mehmed Feyzi Efendi

“Risale-i Nur’un serkâtibi” Mehmed Feyzi Efendi

Sekiz yıl ağır bir istibdad ve göz hapsi altında bir sürgün hayatına tutulduğu Kastamonu vilayetindeki hayatında Üstad Bediüzzaman’a hizmet eden Mehmed Feyzi Pamukçu’nun Nur hizmeti içinde mühim bir yeri vardır.

Şu çocuğun Risale-i Nur ile muhatabiyetine bir bakın!

Şu çocuğun Risale-i Nur ile muhatabiyetine bir bakın!

Nur hizmeti genel itibariyle belli bir yaş üstüne hitab ediyor diye düşünüyoruz.

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

İstanbul’dan Hasan Aydın: “Bazı TV ve Radyo programlarını takip ediyoruz, aklımız çok karışıyor. Dinimizi nasıl bir metotla öğrenelim ki, bizi kimse yanlışa götüremesin?”

İstanbul’a her geldiğimde Selâtin Camilerinden bir kaçını ziyaret eder, o muhterem insanların muhteşem eserlerini hayranlıkla seyrederim. Hz. Aişe’den (r.anhâ) nakledilen bir rivayete göre,

Kime zorla keşif yaptırılmış ki!..

Kime zorla keşif yaptırılmış ki!..

Kimselere değil, kendimize bile “şöyle düşüneceksin” diyebilmeye gücümüz yetmediği gibi, zorlamaya da hakkımız olamaz. Düşünce, fıtrî seyri ve seyli içerisinde herkese göre değişebilen,

Müslüman olan İsveçli JuhLin Risaleleri İsveçceye çeviriyor

Müslüman olan İsveçli JuhLin Risaleleri İsveçceye çeviriyor

22 yıl önce Müslüman o-lan İsveçli Aisha (Ayşe) JuhLin, Birinci Söz’den Yirmi Birinci Söz’e kadar olan Risaleleri şu an İsveç diline çevirdiğini ve bu çalışmalara devam etmek istediğini söylüyor.

45. yıla girerken

45. yıla girerken

Her iktidar kendi medyasını oluşturur.
Bu kural dün böyleydi, bu gün de geçerliliğini sürdürüyor.

Tavizsiz istikrar çizgisi

Tavizsiz istikrar çizgisi

Yeni Asya’nın yayın hayatına başlamasından bu yana tam 45 yıl geçti. Bugün tamı tamına 15 bin 818. nüshasını okumaktasınız.

Hemen inanma; tahkik et

Hemen inanma; tahkik et

Prensip sahibi kimseler, esen rüzgâra göre yön değiştirmez. Zorluklara karşı direnir; nasıl hareket edeceğini, yine inandığı, güvendiği pusulaya göre tayin eder.

Farklılığımız haklılığımızdadır

Farklılığımız haklılığımızdadır

Yeni Asya’nın 40. kuruluş yıl dönümüne “Yeni Asya Okumak Bir Ayrıcalıktır” diye bir yazı yazmıştım. Bazı arkadaşlar bu başlığı ve muhtevasını abartılı bulmuşlardı. Ama benim gözümde abartılı değil