List/Grid

Günlük Arşiv: 21:56

Latife-i Rabbaniyenin hava-i nesîmi Risale-i Nur

Latife-i Rabbaniyenin hava-i nesîmi Risale-i Nur

Bildiğiniz üzere İslâm dünyası ve Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Nasıl ki, maddî havanın bozulması menfî tesir edebiliyor; bu-nun gibi manevî havanın bozulması da, menfî neticeler doğurabiliyor.

Bir iman okulu: Risale-i Nur

Bir iman okulu: Risale-i Nur

Gelir seviyesinin yükselmesi, iletişim teknolojisinin ilerlemesi ve seyahat imkânlarının artması ile Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle “Dünya küçük bir köy haline geldi”.

Sevdiklerimizle kaç kelime…

Sevdiklerimizle kaç kelime…

Çok sevdiklerimizle günde kaç kelime konuşuyoruz? Bir düşünün, çocuklarımızla, eşlerimizle, arkadaşlarımız ve diğer kişilerle…

Dallar; semeratı, Rahmet namına takdim ediyor

Dallar; semeratı, Rahmet namına takdim ediyor

“Hem her baharda gözümüz önünde icad edilen nebatat ve hayvanâttan hiçbir tanesi yoktur ki, sanat-ı acîbesiyle ve lâtif ziynetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle Seni bildirmesin.”

İki yoldan birini tercih etmek

İki yoldan birini tercih etmek

İnsanın hayat serüveni aklı temsil eden ön beyin ile duyguyu temsil eden orta beynin mücadelesiyle geçer. İrade ve nefis bu iki bölgeyi kullanarak birbiri ile mücadele eder.

Yeni Asya

Yeni Asya

“Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır.”

İhlâs kahramanları

İhlâs kahramanları

Çağımızda imana ve Kur’ân’a hizmet eden en güzel ve mühim daire Risale-i Nur dairesidir. Öyle ki: “Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife, ruy-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür.”

İşte taziye…

İşte taziye…

Geçen hafta bu köşede Cumhuriyet gazetesinden bir taziye ilanı okudunuz.
Muhtemelen sarsıldınız.

Hacı Sabri Amcamız

Hacı Sabri Amcamız

Hacı Sabri Amcamızı, oğlu rahmetli Mustafa Kara ile tanıştığımız 1988 yılından itibaren tanırız. İlk tanıdığımız zaman ile bugün kabristanda bizlerden ayrılma zamanına kadar, kanaatımız hep olumlu olmuştur.

Kerem Musa’ya rahmet duâsıyla…

Kerem Musa’ya rahmet duâsıyla…

“Kaybettiğimiz kişiler aslında kazanamadığımız kişilerdir. Kazanamadıklarımız da kazanma konusunda yetersiz olduklarımızdan başkası değil.” (İsmail Kartal)

Değişen ruh hali

Değişen ruh hali

Ne zaman bir Nur sohbetine gitsem eve döndüğümde apayrı bir ruh hâli içerisinde buluyorum kendimi. Nur sohbetlerinin insan ruhunda adeta bir tamir yaptığına, bir onarım yaptığına bizzat ‘kendi’ yaşayarak şahit oluyor insan.

Irklar, renkler ve insanlık

Irklar, renkler ve insanlık

Bolu’dan Burhan Alsan: “İnsanlar neden ırklara, milletlere ve farklı etnik kimliklere göre yaratılmıştır?”

“Amca, kardeşim şimdi Cennette bizi mi bekliyor?”

“Amca, kardeşim şimdi Cennette bizi mi bekliyor?”

Dükkânda günlük işlerimi yaparken içeriye giren tanıdık bir müşterimin durgun ve üzgün hâli dikkatimi çekti. Yanına gidip hal hatır sorduktan sonra üzüntüsünün sebebini sordum.

Bediüzzaman ve matbuat

Bediüzzaman ve matbuat

Bediüzzaman, Osmanlı döneminde düzenli aralıklarla çıkan gazete ve dergilerin tamamının ünvanı olan matbuatla 1897 yılında Vali Hasan Paşa’nın dâveti üzerine Van’a gidip ve onun konağında kaldığı yıllarda tanıştı.

Hizmet seferinin İskandinav cephesindeyiz

Hizmet seferinin İskandinav cephesindeyiz

Zaman çok hızlı akıyor. Teknolojik gelişmeler mekânları yakın ve ulaşılabilir ediyor. Hız sınırını zorlayan inkişaflar her iki cephede hem hasenat, hem de şer cephesinde devam ediyor.

Ayak bağı olan anlayış

Ayak bağı olan anlayış

Hastalıklara doğru teşhis koymayıp yarım tedaviler uygulandığında sıhhate kavuşmak mümkün olabilir mi? Ülkemizin sosyal problemlerine de, vaktinde ve zamanında doğru teşhisler konulup uygun tedaviler yapılmadığı için

Kemalizm “mâni-i her kemâl”dir

Kemalizm “mâni-i her kemâl”dir

Tırnak içindeki “mâni-i her kemâl” tabiri, Üstad Bediüzzaman’a ait. Bunu “ye’s”in, yani ümitsizliğin bir neticesi mânâsında zikreder.

Bediüzzaman’ın gazetesi Yeni Asya’nın kuruluşu

Bediüzzaman’ın gazetesi Yeni Asya’nın kuruluşu

Felâket ve helâket zamanları olan 19 ve 20. Asırlar da tahribatlarını şu yolla yapmışlardı: Milletin 1000 yıldan beri kullandığı “elif-ba” (alfabe) yasaklanır. Bir millet topyekûn sıfır okuma-yazma noktasına getirilir.

Bitmeyen tango: Kıbrıs müzakereleri

Bitmeyen tango: Kıbrıs müzakereleri

Tıpkı AB üyelik süreci gibi Türk Dış Politikasının en temel meselelerinden biri olan Kıbrıs Sorunu çerçevesinde bir kez daha çözüm umudu doğdu. 2004 yılında ortaya atılan Annan Planı’nı Rumların veto etmesi

Belki şeytan sırtına vurmuştur!

Belki şeytan sırtına vurmuştur!

“Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecûsi yapar.” (Buhârî)

Yeni Asya çizgisinde çile var, hile yok!

Yeni Asya çizgisinde çile var, hile yok!

En başta Peygamberler (Aleyhimüsselam) ve bilhassa Ahirzaman Peygamberi Efendimiz (asm), sahabeler ve Allah’ın veli kulları, hakkı tebliğ yolunda en ağır çile, zahmet ve meşakkatlere maruz kalarak ömürlerini tamamlayıp

Siyasî hadiseler hakikî vazifeyi unutturmasın

Siyasî hadiseler hakikî vazifeyi unutturmasın

Gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir.

Meşveret ve şûra ile nice yıllara

Meşveret ve şûra ile nice yıllara

44 yıl önce, Asya ile Avrupa’yı bağlayan birinci Boğaz Köprüsünün temelinin atıldığını duyuran bir manşetle ilk sayısını çıkaran Yeni Asya, 45. yılına, bir taraftan Türkiye’nin AB üyelik süreci ile iki kıta arasındaki bağların

Sadeleştirme inadı

Sadeleştirme inadı

Bu köşe dahil olmak üzere, Yeni Asya’nın sayfalarında, Risale-i Nur’un sadeleştirilmesini reddeden ve bu işi yapanları vazgeçmeye çağıran çok sayıda yazı çıktı.

“Karizma”ların sonu

“Karizma”ların sonu

Bediüzzaman’ın, eserlerinde ısrarla vurguladığı hususlardan biri, bu zamanın “cemaat zamanı” olduğu hakikati. Kendisine izafe edilen manevî makamları dahi bu gerekçeyle reddetmiş ve böylece o makamlara liyakatini bu tavrıyla da göstermiş.

Zübeyrî Çizgiden, Zübeyrî Sisteme

Zübeyrî Çizgiden, Zübeyrî Sisteme

İçtimaî hadiselerin “beyaz karanlıklar” gibi dört yanımızı sardığı zamanlarda, yön bulmada çektiğimiz sıkıntıyı iyi biliriz. Bazen ölgün bir deniz fenerine, bazen dağ başlarındaki işaret taşlarına veya incecik çizgilere o kadar ihtiyaç duyarız

II. Avrupa ve Rusya

II. Avrupa ve Rusya

Dünya hadiseleri öyle girift ve iç içe dokunuyor ki… Tarih gergefini nakış nakış işleyen iğnenin ahengine göre konuşmanın ve yazmanın bir mana ifade etmediğini birlikte görüyoruz.

İslam kadına geniş bir hayat alanı sunuyor

İslam kadına geniş bir hayat alanı sunuyor

Batı toplumlarında başörtüsü algısını konu alan bir belgesel yapan Brezilyalı yönetmen Betty Martins: İslâm kadına geniş bir hayat alanı sundu.