List/Grid

Günlük Arşiv: 22:29

Müslüman olan İsveçli JuhLin Risaleleri İsveçceye çeviriyor

Müslüman olan İsveçli JuhLin Risaleleri İsveçceye çeviriyor

22 yıl önce Müslüman o-lan İsveçli Aisha (Ayşe) JuhLin, Birinci Söz’den Yirmi Birinci Söz’e kadar olan Risaleleri şu an İsveç diline çevirdiğini ve bu çalışmalara devam etmek istediğini söylüyor.

45. yıla girerken

45. yıla girerken

Her iktidar kendi medyasını oluşturur.
Bu kural dün böyleydi, bu gün de geçerliliğini sürdürüyor.

Tavizsiz istikrar çizgisi

Tavizsiz istikrar çizgisi

Yeni Asya’nın yayın hayatına başlamasından bu yana tam 45 yıl geçti. Bugün tamı tamına 15 bin 818. nüshasını okumaktasınız.

Hemen inanma; tahkik et

Hemen inanma; tahkik et

Prensip sahibi kimseler, esen rüzgâra göre yön değiştirmez. Zorluklara karşı direnir; nasıl hareket edeceğini, yine inandığı, güvendiği pusulaya göre tayin eder.

Farklılığımız haklılığımızdadır

Farklılığımız haklılığımızdadır

Yeni Asya’nın 40. kuruluş yıl dönümüne “Yeni Asya Okumak Bir Ayrıcalıktır” diye bir yazı yazmıştım. Bazı arkadaşlar bu başlığı ve muhtevasını abartılı bulmuşlardı. Ama benim gözümde abartılı değil

Bediüzzaman’ın matbuat tesbitleri ve Yeni Asya…

Bediüzzaman’ın matbuat tesbitleri ve Yeni Asya…

Türkiye’de medyanın durumu, Bediüzzaman’ın ifâde özgürlüğüyle basın ve yayına dair esas ve ikazlarının da haklılığını bir defa daha ortaya koyuyor.

Said Nursî ve CHP

Said Nursî ve CHP

Türkiye’nin cumhuriyet adı altında oluşturulan tek parti diktasıyla yönetildiği “ebedî şef” ve “millî şef” dönemlerinde dindarlara yapılan zulümlerin önde gelen hedeflerinin başında Bediüzzaman geliyordu.

Siyasî polemikler ve Said Nursî

Siyasî polemikler ve Said Nursî

Çok partili demokrasiye geçildikten sonra liderler arasında cereyan eden siyasî polemiklerde zaman zaman Said Nursî’nin adının da geçtiği, tarihî bir vakıa.

Kuraklık neyin tokadı?

Kuraklık neyin tokadı?

28 Şubat günlerinde başörtüsü yasakçıları Bursa’da imam hatiplere yönelik bir taarruz dalgası başlattıklarında şehrin meşhur lodos fırtınalarından biri patlak vermiş ve can kayıplarına yol açmıştı.

Siyasî tablo ve darbelerin etkisi

Siyasî tablo ve darbelerin etkisi

Bugünlerde yaşanan ve hiç de iç açıcı olmayan hadiseler karşısında; “Güzel ülkemiz nasıl oldu da bu hale geldi?” sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun cevabında onlarca sebep söz konusu ise de bu sebeplerden iki tanesi ön plana çıkmaktadır.

İslâmiyet, Risale-i Nur ve Avrupa’nın geleceği

İslâmiyet, Risale-i Nur ve Avrupa’nın geleceği

Bir buçuk aya yaklaşan Avrupa Hizmet turunun üçüncü haftasına girdim elhamdülillâh. Bu bölümün tamamı Fransa’da geçti. Sadece çok değerli hizmet adamı muhterem ve merhum Osman Kurnaz Ağabeyin son demlerine

Risale-i Nur’a intisap edenlerin en ehemmiyetli vazifesi

Risale-i Nur’a intisap edenlerin en ehemmiyetli vazifesi

Risale-i Nur’a intisap eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, “Risale-i Nur talebesi” ünvanını alır.

Zübeyri sistem

Zübeyri sistem

Bediüzzaman’ın hayatını tarihî perspektifler çerçevesinde dikkatlice inceleyenler, onun 31 Mart mahkemesinde, zalimlere karşı “Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırım.

Belarus’taki fuarda Risale-i Nur ilgisi

Belarus’taki fuarda Risale-i Nur ilgisi

Minsk şehrinde düzenlenen uluslar arası kitap fuarında, ziyaretçiler farklı dillerde basılmış Risale-i Nur eserlerine yoğun ilgi gösterdi.

Özgür değilim

Özgür değilim

“İnsan, yaşıyorken özgürdür” demiş şair. Bu dizeleri hangi ruh haliyle yazdığını bilemem; ancak “Her insan biraz ölüdür. Ben de biraz ölüyüm” türünden ifadelere cevap olarak söylediğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Kadının genetiği bozulmasın!

Kadının genetiği bozulmasın!

Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’nın kıssasını bilirsiniz. Türlü nimetlerin içinde Cennettedirler. Her nasılsa zayıf bir anlarında nefis ve şeytanın aldatmalarına uyup Allah’ın yasakladığı bir işi yaparlar birlikte. Cennetten dünyaya gönderilirler,

Sanal ortamda kardeşlik!

Sanal ortamda kardeşlik!

Hayat, düz bir yol değildir. Bu yol da ilerlerken ihtiyacımız olan temel gıdalar vardır. İnsan havasız, susuz yaşayamadığı gibi dostsuz, kardeşsiz de yaşayamaz. Kardeşten beklenen paylaşmak, güvenmek,

Başyazarı Bediüzzaman olan gazete: Yeni Asya

Başyazarı Bediüzzaman olan gazete: Yeni Asya

Risale-i Nur dâvâsını basın diliyle anlatan tek gazete Yeni Asya bugün 45 yaşında. Başyazarı Bediüzzaman olan bir gazete! Ve derdi Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak ve Nur Talebelerinin

İradeyi güçlendiren ibadetler

İradeyi güçlendiren ibadetler

İrade eğitimi ile kişi hem dış dünya ve onun zorluklarıyla hem iç âleminde hisleriyle baş etme yeteneği kazanır. İşte bunun için dinler ve en başta bizim dinimizde iradeyi güçlendirecek ve yaşanan problemler ve sıkıntılar

Vahiyle terapi

Vahiyle terapi

Günümüzde eğitimciler, sosyologlar, pedagoglar, psikologlar vs. tarafından en çok tartışılan konulardan birisidir, insanın inşası. Yani iyi, mutlu, huzurlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve yaşadığı sosyal çevreye katkı sağlayan,

Pişmanlık

Pişmanlık

Sonbahara hazan mevsimi derler ama benim için hüzün mevsimi oldu. Güz mevsiminde son kuşlar başka diyarlara göçüp giderken, elimdeki velinimetim bir kuş gibi gurbete, hicrete, hicrana uçup gitti.

Allah’tan bahseden gaste

Allah’tan bahseden gaste

‘Duydun mu? Allah’tan bahseden bir gaste varmış.’
‘Allah’tan bahseden gaste mi? Hadi canım, öyle şey mi olurmuş?’

Kaya Organ Ağabey de terhis tezkeresini aldı

Kaya Organ Ağabey de terhis tezkeresini aldı

Bu aralar ne kadar çok ölüm haberi alıyorum. Dershanemizde kalan Sedat, Caner ve Zahir kardeşlerimizin anneleri; bir zamanlar yine dershanemizde kalan Musa Kerem kardeşimiz,

“Çadırcı Nureddin” Ağabeye, Allah rahmet eylesin!

“Çadırcı Nureddin” Ağabeye, Allah rahmet eylesin!

Birkaç yazımızda bahsetmiştik. Gençlik yıllarımız olan 70’li senelerde Ankara’da bulunurken, cemaatimizin irtibatını sağlayan gazetemiz Yeni Asya’da çıkan kandil ve bayram ilânlarını takip ederdik.

Karşı tarafa yolculuk

Karşı tarafa yolculuk

Barla yollarına düşen herkes, birçok heyecan fırtınasını yüreğinde hisseder. Barla’ya yaklaştıkça insanın hayali binlerce hatıranın izlerini sürer. Bu mübarek beldede, İslam kahramanları, Kur’an âşıkları,

Kimin uykusu ibadet sayılabilir

Kimin uykusu ibadet sayılabilir

Talep etmek, istemek, öğrenmek arzusunda olmak demektir. Kim talep eder, kim ister? İstemeyi veren Rabbimiz, büyük bir yaratılış hikmetine binaen bizlere ve bütün yarattıklarına bu duyguyu ihsan etmiştir.

Sonuna kadar…

Sonuna kadar…

Herhangi bir meselede başlangıç ve sonuç önemlidir… İşte Risale-i Nur…
İşte Yeni Asya…

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye
Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.

Kırk beşinci yıl

Kırk beşinci yıl

10 Şubat 1970 tarihli İttihad Gazetesinde yayınlanan reklâm ile Yeni Asya’nın 21 Şubat 1970 tarihinde doğacağı ve okuyucusu ile selâmlaşacağı haber veriliyor. İttihad’da yayınlanan o reklâmı Yeni Asya’nın

Ders kitabı olarak Risale-i Nur

Ders kitabı olarak Risale-i Nur

Diyânet İşleri Başkanlığı’nın Risâle-i Nur Külliyatı’nın önemli eserlerinden İşârâtü’l-İ’câz adlı tefsirin basımını tamamlamasının ardından yıllardır gönülden istediğimiz “Risale-i Nur eserleri okullarda okutulmalı,