List/Grid

Günlük Arşiv: 16:23

Bu kadar sıkıntı, stres neden dersiniz?

Bu kadar sıkıntı, stres neden dersiniz?

Yaşadığımız asır stresin salgın bir hastalık gibi yayıldığı, anksiyetenin hemen herkese bir teşehhüd miktarı kadar uğrayıp kalıcı misafir gibi konakladığı, mutsuzluk ve umutsuzluğun mizaç haline geldiği bir çağ.

Azerbaycan’da ilk Medrese-i Nuriye

Azerbaycan’da ilk Medrese-i Nuriye

Sevdiğim bir dostum telefon ederek özel bir TV kanalında yayınlanan bir programla ilgili görüşlerimi sordu. Programı seyrettim, program Risale-i Nurlara bandrol verilmemesiyle ilgiliydi.

Yel değirmenleri ve “paralel yapı”

Yel değirmenleri ve “paralel yapı”

Bir çok anî gelişmelere paralel olarak, varlığından sıkça söz edilen “paralel yapı-örgüt-devlet” acaba gerçekten nedir? Ya bilen tam bilmiyor; ya tam bilen bildirmiyor! Bu hususta durup durup zihnime takılan bir benzetme var.

Bu yaz mevsimi şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti

Bu yaz mevsimi şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti

Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengamı ve şuhur-u selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil, diplomatlıkla çarpışmaları zamanı olduğu cihetle

Said Nursî’ye göre demokratlık

Said Nursî’ye göre demokratlık

Bediüzzaman’a göre demokratlık nedir? Özellikle Nur camiasında çoktandır cevabı aranan bir sual bu. Devamında, “Said Nursî’nin desteklediği ahrar manası günümüz siyasetinde hakkıyla temsil ediliyor mu

AKP Kemalizmi çökertti mi, yoksa…

AKP Kemalizmi çökertti mi, yoksa…

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Armağan Öztürk, Radikal’de çıkan “Post-Kemalist demokrasi tahayyülünün çöküşü” başlıklı yazısında hayli tartışmalı değerlendirmeler yapmış (18.4.14).

Üzeyir Şenler

Üzeyir Şenler

Geçen hafta Hakkın rahmetine kavuşan Üzeyir Şenler’in ismini ilk kez merhum Hakkı Yavuztürk’ten duymuştum.

Bağban bağistanını sele verirse…

Bağban bağistanını sele verirse…

Milletin vahdetini zir-ü zeber niyetiyle, haricî dinsiz cereyanların içimize soktuğu “hizipçilik” veya “takım taraftarlığı” gibi fitneler öyle tuttu ki…

Risale’me dokunma

Risale’me dokunma

Bu yazı, Risale-i Nurların basımı ile ilgili sıkıntılı meseleyi nasıl değerlendirmek gerekir sorusunun hukuki kısmıyla ilgili olmayıp doğduğu günden beri kırmızı kitaplarla hem-hâl olan, hayatının merkezine bu eserleri

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Fahri Bey: “Şuâlarda Hazret-i Üstad ‘üç yüz milyar Müslüman’dan bahsediyor. Bu rakamın hikmeti nedir?”

Meşveret ve şûrâ

Meşveret ve şûrâ

(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar,

“Uhuvvet ve İhlâs” sırrına ne kadar muvaffak olabiliyoruz?

“Uhuvvet ve İhlâs” sırrına ne kadar muvaffak olabiliyoruz?

İçtimaî hayatta çoğu vaktimizi günlük siyasî meselelerin çeşitli mülâhazaları ile meşgul ediyoruz. Evet bir Nur Talebesi, özellikle milleti ve vatanı ilgilendiren meselelerde bir kanaat önderi bir yol gösterici olmalıdır.

Zihniyet-i inhisâr

Zihniyet-i inhisâr

Asırların sahibi ve adamı, müceddid-i âhirzaman olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri “Zihniyet-i inhisâr, hubb-u nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor; nizâ ondan çıkıyor.”1 demektedir. Ne kadar haklı, ne kadar hakîkatli bir tesbit!

Kalplerinde İslam ateşi var

Kalplerinde İslam ateşi var

Kalplerinde İslâm ateşi var, fakat sanki ibadetlerinde, taatta fark var ya da bütün İslâm âleminde ve ben de olduğu gibi eksiklik mevcut.

Gençlerimize sahip çıkalım

Gençlerimize sahip çıkalım

Bizim insanlarımız candandır ve sevdiğini candan sever, onu incitmemek için gizlenecek sırlarını gizler ve hiçbir zaman açığa vurmaz. Bu, milletimizin genlerinde olan güzel bir davranıştır.

Bir nesli nasıl mahvettiler?

Bir nesli nasıl mahvettiler?

Bizler mahvedilen bir neslin çocukları veya torunlarıyız. Bir neslin nasıl mahvedildiğini okuyor, duyuyoruz. Bu mahvedilen bir neslin torunlarının nasıl mahvedildiğini bir düşünelim.

Dünyevîleşmede gelinen nokta: Mü’mine kin ve adâvet

Dünyevîleşmede gelinen nokta: Mü’mine kin ve adâvet

Mübarek üç aylara girdik. Gönül ister ki: Şu mübarek günler hürmetine, mü’minler arasında yaşanan dehşetli kin ve adâvete bir nihayet verilsin. Husûmetin yerini muhabbet alsın.

Ya Rab, siyaset uğruna ne değerler batıyor

Ya Rab, siyaset uğruna ne değerler batıyor

Herşeyin bir bedeli vardır. “Deccalizmin (süfyanizmin-Kemalizmin)” kurguladığı, “menfaat, yalan, dolan, hile, tuzak, fitne, fesat” üzerindeki canavar siyasetin bedeli nedir?

Siyaset ve eski akımlar

Siyaset ve eski akımlar

İnsan nisyan ile malüldür. Çok derin hadiseleri bile zamanla unutur.

İslâmın güzellikleri insanı değiştiriyor

İslâmın güzellikleri insanı değiştiriyor

Blaır’in Müslüman olan baldızı Booth: İslâmiyet ile içten dışa değişiveriyorsunuz, iyi bir insan olmaya çalışıyorsunuz.

Nefisperest mi oldum?

Nefisperest mi oldum?

Geçenlerde Şualar’ı okurken bir cümle dikkatimi çekti.

Eksiklik neremizde?

Eksiklik neremizde?

İnsan her an sınanıyor. Dünya ise bir imtihan salonu.

Cazibedar fitne ile tesettür imtihanı

Cazibedar fitne ile tesettür imtihanı

Geçen hafta feminist hanımlar toplu taşıma araçlarında yaşanan tacize karşı bir kampanya düzenlediler. Kampanyanın adı: “Bacaklarını topla”.

Birlik ve beraberlik

Birlik ve beraberlik

Mahlûkatın en şereflisi olmakla beraber, âciz olarak yaratılan insan, yaşayabilmesi için başkasına muhtaçtır.

Öğretmenim canım benim

Öğretmenim canım benim

Henüz hayatın acı yüzüyle karşılaşmamış. Her geceye kahkaha seslerini emanet bırakıp uyuyor. Sabah erkenden uyanıp okul yolunda koşturuyor.

Hüzün içerisinde huzur

Hüzün içerisinde huzur

Bütün hayat sahiplerinin başına gelen en kaçınılmaz gerçek ölümdür. Ölüm bütün canlıların başına gelse de, ölüm bilincine sahip tek mahlûk insandır.

Şükür, ihlâs ve saadet kapısını açan anahtar: İktisat

Şükür, ihlâs ve saadet kapısını açan anahtar: İktisat

Risale-i Nur’un çok mühim risalelerinden birisi de İktisad Risalesidir On Dokuzuncu Lem’a olan İktisad Risalesi, Yirmi ve Yirmi birinci Lem’a olan Ihlâs Risalelerinin komşusudur.

Ahiretten gelen mektup…

Ahiretten gelen mektup…

Sevgili evlâtlarım!
Azîz, sıddık ve vefâkâr Nur kardaşlarım!