List/Grid

Günlük Arşiv: 23:02

Öldürülen masum çocukların anısına

Öldürülen masum çocukların anısına

Dinle ey insan bozması canavar: Sen hep içimizdeydin ve biz seni fark edemedik. Çünkü biz insandık.

Son trend ‘selfie’

Son trend ‘selfie’

Eskiden yalnız yaşamak mecburiyet gibi görünür, insanlar yalnız yaşayanlar için üzülürdü. Şimdilerde ise yalnız kalmak “Tek başına ayakta durabilme. Kendine yetme” olarak görüldüğünden, bu durum bayağı benimsendi.

Kutlu Doğum faaliyetleri

Kutlu Doğum faaliyetleri

Nisan ayı Kutlu Doğum faaliyetleriyle dopdolu geçti. Diyanetin hazırladıkları haricinde sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı programlar da çok yoğundu. Kiminin afişlerini, kiminin internet sitesindeki sunum metinlerini okuduk, izledik.

Selâm

Selâm

Selâm vermek istiyorum, hem de bütün dünyaya… Tıpkı Selâhaddin Eyyubî’nin düşmanının barış için verdiği içten selâmı gibi. Tıpkı Kâbe’yi gören sahabenin verdiği içten bir selâm gibi… Bütün dünyaya “Selâmünaleyküm” demek istiyorum.v

Nezaket dilini kim yok etti?

Nezaket dilini kim yok etti?

Toplum olarak giderek nezaket ve samimiyetimizi yitirmeye, her yerde sokak ağzıyla konuşmaya başlar olduk. Öyle ki artık yöneticilerin bile ağzından, “salak, aptal” gibi kelimeler duymak doğrusu beni endişelendiriyor.

Açılım ve atılım buna derler arkadaş!

Açılım ve atılım buna derler arkadaş!

Kompozisyon denilen birşey vardı bilirsiniz…

Ölümsüzlüğe doğru

Ölümsüzlüğe doğru

Fâni yolculuğun sonuydu.
Musalla taşının üstünde son yolculuğunu yapmaya hazırlanan bir dede…

Sıkıntıların üstesinden gelmek

Sıkıntıların üstesinden gelmek

Köşemizin adını aldığı huzurevi ortamında uzun süre, hızlı tempoyla ve aşırı sorumluluk duyarak çalışmak, yaşlı, hasta, muhtaç,

Biraz empati…

Biraz empati…

Empati, Batı kökenli bir kelime olup, “kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak” şeklinde ifade edilebilir.

Nur ağacından yaprak dökümü

Nur ağacından yaprak dökümü

Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir.” meâlindeki âyetler ne kadar önemli bir hakikate dikkat çekiyor! Fakat tevehhüm-ü ebediyet duygusuyla insanların büyük ekseriyeti

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Fani dünyadan, ebedî âleme sevkiyat hiç durmadan ve hız kazanarak devam ettiği halde “Hiç ölmeyecekmiş gibi” dünyaya bağlanmayı tercih ediyoruz. Bu yanlış tercihin bir sebebi de,

Ebu Bekir olmak

Ebu Bekir olmak

Bu kez saadetin aslını öğrenmek için saadetli asra gittik. Önümüze kutlu bir yolculuğun hikâyesi çıktı. Varlıklardan, Kur’ân Âyetlerinden, Yusuf’un (as) kardeşlerinden aileye dair derslerimizi almıştık.

Ötelerden gelen ses

Ötelerden gelen ses

Kalb, nefsin saltanatını zîr ü zeber ettiği vakit, gönlün en derûnî sokaklarında bilinmez bir yolculuğa çıkarır insanı.

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur mu?”

Celâleddin-i Harzemşah ve bizler

Celâleddin-i Harzemşah ve bizler

Ümitvar olmak, şevk kırmamak, halis niyet sahibi olmak bu zamanda ehl-i imanın en mühim özelliklerinden olmalıdır. Daima Rahmet-i İlâhiyeden ümid etmek, O’na yalvarmak, O’ndan istemek, O’na duâ etmek,

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Risâle-i Nur ise; ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.”1 (Bediüzzaman)
Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri “Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim!..

Kur’ân’dan ezber yapmadan mezuniyet yok!

Kur’ân’dan ezber yapmadan mezuniyet yok!

Hartum İslam Üniversitesi çok branşlı bir okul. En güzel yanı da Kur’Ân’dan belli bir sayfa ezber yapmadan mezun olamıyorsunuz. İngilizce ve Arapça’yı da bilmek şart.

Kanamaya devam eden yara: Başörtüsü mağdurİyetİ

Kanamaya devam eden yara: Başörtüsü mağdurİyetİ

Devlet Memurlarının Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” te, “Baş daima açık” hükmü yer almaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarını düzenleyen 125’nci maddesinde ise,

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Zekâ, pek büyük, pek kıymetli bir nimet. Her canlıya, hatta her insana nasip olmaz. İki tarafı keskin kılıç gibidir. Hak namına, doğru şekilde kullanmalı. Ego için kullanıldığında, büyük zarar verir. Sahibi dahil, pekçok insanı bedbaht eder.

Minyeli Abdullahlar…

Minyeli Abdullahlar…

Ah Mısır ah! İslâm’ın zekî mahdumu, sen ne hâllere düştün? Seni ne hâllere düşürdüler?

Avusturya’da manevî fetihler

Avusturya’da manevî fetihler

Her tarafı adeta kartpostal gibi yaratılmış olan Avusturya’da Çanakkale zaferlerimizi anlattık.

Türkiye ne kadar Müslüman?

Türkiye ne kadar Müslüman?

Bu sorunun doğru şekli “Biz ne kadar Müslümanız?”dır. Gerçek şu ki, İslâm hakikatlerini belli sınırlar içine hapsetmeye kalktığımız zaman içinden çıkamayacağımız paradokslarla karşılaşıyoruz.

Acem düşman mı dost mu?

Acem düşman mı dost mu?

Son aylarda medyada ve bilhassa internet medyasında İran politikası vesilesiyle garip bir “Acem ya da Şiî düşmanlığı” yayılmaya çalışılıyor. Hem de ölçüsüz, desteksiz, kontrolsüz bir biçimde…

“Neme lâzım” demedik,“nene lâzım” dediler

“Neme lâzım” demedik,“nene lâzım” dediler

Geçen hafta bu köşede, mizahî bir yaklaşımla “paralel yapı” muammasına dokunduk ya; varsa hain bir yapılanma, varsa devletin içinde devletin bekasına kasteden bir örgütlenme, bunun tasfiyesinin ve bertaraf edilmesinin,

Bu kaçıncı facia?

Bu kaçıncı facia?

Soma’daki maden ocağında yaşanan son facia, iktidar kavgaları ve kısır polemiklerle geçiştirilen reel sorunlarımızın en kronik ve yakıcı olanlarından birini yeniden çok hazin ve çarpıcı bir şekilde gündeme taşıdı.

Son durum

Son durum

Risale-i Nur’daki hürriyet bahislerinden sunduğumuz derlemelere bugün için ara verip, eserlerin neşrine Kültür Bakanlığı tarafından getirilen bandrol engelinde geldiğimiz son noktayı değerlendirelim.

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Kıbrıs’ın önde gelen manevî şahsiyetlerinden Şeyh Nâzım Kıbrısî de, ağır bir hastalık sürecinin ardından “El mevtü hakkun” fermanını imzalayanlar kervanına katıldı ve berzahtaki menziline intikal etti.

Hüzün ve istiğfar senesi

Hüzün ve istiğfar senesi

Halbuki 2013 senesine öyle ümit ve fütuhatlarla girmiştik ki…

Köln’den Van’a hürriyet ve barış köprüsü…

Köln’den Van’a hürriyet ve barış köprüsü…

Bir tarafta kıyametin gelişini adeta hızlandırmaya çalışan tahribatçılar, diğer tarafta onların karşısında deccaliyet ve süfyâniyetin yıkıp döktüklerini tamire çalışan Müslümanlar ve Hıristiyanlar…

Müslümanların ihtilâfından zalimler istifade ediyor

Müslümanların ihtilâfından zalimler istifade ediyor

Ey ehl-i iman! Zillet içindeesaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı ‘’İnneme’l-mü’minûne ıhvetün’’