List/Grid

Yazar Arşivi: Ali Sinoğlu

Gençlik damarı

Gençlik damarı

Hepimiz biliyoruz ki, gençlik damarımıza aklımızdan ziyade hissiyatımız hâkimdir.

Evlâd acısı

Evlâd acısı

23 Ekim 2011 tarihinde Erciş ilçemizde meydana gelen deprem felâketinde yüzlerce evlâdı ölen anne-babaların feryad ü figânları bir türlü dinmedi.

İnternet bağımlılığı

İnternet bağımlılığı

Bağımlılık, genel olarak bir kişinin, bağımlı olduğu nesneden uzak kalamaması ve bu nesneye ulaşamadığında yoksunluk belirtileri göstermesi ve arama davranışı içine girmesi ile tanımlanabilir.

Şarktan bir yıldız daha kaydı

Şarktan bir yıldız daha kaydı

Birçoğumuzun zannettiği gibi hayat, yalnız insanın doğumu ile ölümü arasındaki bir zaman dilimi değildir.

Ölümün güzel yüzü

Ölümün güzel yüzü

Hayatın temel gayesinin Allah ile kul arasında bağlantıyı oluşturmak olduğu, vahye dayanan bütün kaynaklar tarafından ifade edilmektedir. Bu gayeden sapmalar yaşandıkça çeşitli uyarılar Allah’a dönme istidadını derinleştirmektedir.

Belâ ve musîbetlerin panzehiri: İstiğfar

Belâ ve musîbetlerin panzehiri: İstiğfar

Yaklaşık üç asırdan bu yana, 40-50 yıllık fasılalarla, ülkemizde büyük musîbetlere millet olarak maruz kalmışız.

Yardımlaşma duygusu

Yardımlaşma duygusu

Yardımlaşma, her şeyden önce mü’minin hem şiarıdır, hem de ahlâkıdır. “Veren el, alan elden üstündür” hadis-i şerifini kendilerine şiar edinen Müslümanlar,

Depremin ardından (2)

Depremin ardından (2)

Hayat çok garip, acısı-tatlısı, sevinci-üzüntüsü, neşesi-sıkıntısı v.s. hep zıtlıklarla dolu bir serüven. Bizler kendi âlemimizde, bize dünyalar kadar görünen sorunlarımızla boğuşurken, öte yandan nice insanımız açlıkla,

Depremin ardından

Depremin ardından

23 Ekim 2011, saat 13.45 hafızalarımızdan çabuk çabuk silemeyeceğimiz bir tarih ve saat, mevsim olarak alışılmışın dışında güneşli bir hava ve günlerden Pazar.