List/Grid

Yazar Arşivi: Ekrem Kılıç

Unutulmayan dostluklar

Unutulmayan dostluklar

“Dostlar unutur.” dendi de isyân etdim;
Meclisde o dost bilmezi pişmân etdim!

Bütün hayatı, gayesi, meşgalesi Risale-i Nur idi

Bütün hayatı, gayesi, meşgalesi Risale-i Nur idi

Kendisini tanıma şerefine ereli kırk yılı geçti. Yetmişli yıllarda Risâle-i Nûr hizmetlerinin faal bir merkezi olan Batman’a, diğer ağabeyler gibi, sık sık gelirdi. Çevre illere yaptığı seyahatlere katılıp, yanında kısa zaman da olsa bulunmayı ganîmet sayardık.

Sessizlik

Sessizlik

Mahallede ses-sada yok. Üç gündür herkes işi-gücü bırakmış deniz kıyısında bekleşiyor. Gün ağarırken suskun kalabalık sahilde toplanıyor. Göz gözü görmez olana kadar sessizce denize bakıp gelecek haberi bekliyor. Mahallede sessizlik var…

Sadeleşmez zadeleşir

Sadeleşmez zadeleşir

Konu, çeşitli kesimler tarafından enine boyuna incelendi; fikirler yazıldı, halkın görüşüne sunuldu. Bendeniz aynı mevzuu hatırlatsa da, sadeleştirme hususunda dil ve edebiyat bakımından umumî duruma temas etmek istiyorum.

Yolcu

Yolcu

Kalk, haydi kalk! Şu tembellik ve uzlet köşesinden çık! Demir asâ, demir çarık yola koyul! Yalnız gidişi olan bu yolun şu azîmli ve sebâtkâr yolcularına katıl!..

Tefârik

Tefârik

Geçmişteki insanların ismini, ufak tefek hediyeler anlamında, “tefarik” olarak koydukları bu kokunun asıl memleketi Endonezya imiş. Böcek ve sinekleri uzaklaştırdığı için korunacak her türlü eşya arasında bu koku bulundurulmakta imiş.

Bahar

Bahar

Çatlayan tohumlar, fışkıran filizler, açılan tomurcuklar, gülümseyen çiçekler, canlanan yaratıklar, uyanan ümitlerle bahar geldi…

Dut Ağacı

Dut Ağacı

Sen, kasabadan kaçarken, orada, zâlim büyücünün efsûniyle taşlaşmış gibi kala-kalan, yapayalnız ağaç!

Rükû

Rükû

Allâh’ım! Farkında olmadığımız nice güzelliklerle, nice ni’metlerle etrâfımızı kuşatmışsın! Neden, memnûn olmak için hep ulaşılması güç hayâllerin gerçekleşmesini bekleriz?