List/Grid

Yazar Arşivi: Habibe IŞIK

“Köprü ruhu” neşv-ü nema buluyor

“Köprü ruhu” neşv-ü nema buluyor

Bugün tevafuklar zinciri ile Bismillah dedik yazımıza. Uzun zaman oldu gazetemizde bir şeyler paylaşmayalı. En son paylaşımımız Konya’dan olmuştu ve 2012 yılının son nurlu programıydı bu.

İhvan, Bediüzzaman’ı örnek almalı

İhvan, Bediüzzaman’ı örnek almalı

Bediüzzaman’ın tabiriyle “İslâmın zeki bir mahdumu olan Mısır”da yaşananları değerlendiren sosyolog-yazar Müfit Yüksel, Darbenin yapılış gerekçelerini, İhvan hareketini ve siyasetteki yerini anlatırken

İman inkişafı

İman inkişafı

“’İman, Resûl-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmâlen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.” 1

En büyük saadet

En büyük saadet

“En büyük saadetler, büyük ve acı felâketlerin neticesidir.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 650)

Ruh ve Mahiyet

Ruh ve Mahiyet

Risâle-i Nur’a müştak bir grup lise talebesi bizden ‘ruhun mahiyeti’ ile ilgili bilgi istedi.

En güzel gelecek

En güzel gelecek

İyi bir geleceğin olmalı! Bunun için iyi bir üniversite okumalısın.

Sıdk

Sıdk

“Emrolunduğun gibi dos doğru ol.” (Hûd Sûresi: 11:112.)

Özelleştirme

Özelleştirme

Nereden geldi aklıma bilmiyorum.Sabah birden “özelleştirme” kavramı zihnimde yerini aldı. Özelleştirme nedir? Bununla ne amaçlanır? T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre:

Mahlûkatın tesbihini anlayabilmek

Mahlûkatın tesbihini anlayabilmek

“İ’lem eyyühe’l-aziz! İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefevvuk ettiren camiiyetinin meziyetlerinden biri, zevilhayatın Vahibü’l-Hayata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir.” (Mesnevî-i Nuriye)

Medeniyet fantaziyeleri

Medeniyet fantaziyeleri

Bir lise… Kuruluşunun 50. yıldönümü hasebiyle öğrencileri eğlendirmek için bir rock müzik sanatçısı getirilmiş.

Yolcu

Yolcu

Yine yollardaydım. Otobüs firması her zamanki gibi ilk dört koltuktan birini bana ayırmıştı. Haftanın dört günü bu yolculuğa alışkın olsam da, içim her gün aynı şekilde kıpır kıpırdı.

Sarı çiçeğin hatırlattıkları

Sarı çiçeğin hatırlattıkları

Sarı çiçek yolculuğum, izlediğim bir videoda başladı. Üstadın “Hiçbir şey yoktur ki, Onu övüp, Onu tesbih etmesin” (İsrâ Sûresi: 44.) âyetiyle başladığı Otuz Üçüncü Söz’ün Yirmi Dokuzuncu Pencere’si hatırıma geldi: