List/Grid

Yazar Arşivi: Halil Akgünler

Levh-i Mahfuz ve kayıt merkezleri

Levh-i Mahfuz ve kayıt merkezleri

Levh-i Mahfuz ve insan hafızası adlı makalemizde Levh-i Mahfuzla ilgili kısa bir izah yapmıştık.

Levh-i Mahfuz ve İnsan Hafızası

Levh-i Mahfuz ve İnsan Hafızası

Bediüzzaman Hazretleri din ilimleri ile fen ilimlerinin beraber okutulmasını istemiş. Fen ilimleri ile aklın problemlerinin çözüleceğini, din ilimleri ile de kalp ve vicdanın iman nuru ile dolacağını ifade ederek,

Big Bang teorisi, Entropi ve kıyamet

Big Bang teorisi, Entropi ve kıyamet

Newton kainatın bir Yaratıcısı olduğuna inanıyordu. Hatta mutaassıp bir Hıristiyan olduğu da söyleniyordu. Ancak Newton’a göre kainatın Yaratıcısı kainatı yaratmış ve onu öyle bırakmıştı.

DNA ve genetik şifrelerimiz

DNA ve genetik şifrelerimiz

Hiç dikkatinizi çekti mi, bilmiyoruz. Risale-i Nur’da kâinat ve dünya ve hayattan bahsedilirken bir çok yerde “kitap, defter, mecmua, fihriste, çekirdekteki program” gibi ilginç ve sırlı kelime ve tabirler kullanılır.

Zerre, kainat ve insan

Zerre, kainat ve insan

Yunus Suresi 61. ayet Elmalılı Meali:
“Hangi işi yaparsan yap, Kur’ân’dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki, siz ona dalıp gitmişken, biz sizin üzerinizde şahidiz.

Hz. Adem’in(as) cennetteki vücudunun mahiyeti

Hz. Adem’in(as) cennetteki vücudunun mahiyeti

Hz. Adem Aleyhisselamın Cennette yaratıldığı ve oradan dünyaya indirildiği konusunda bir çok İslam alimi ittifak etmektedir. Adem babamızın vücudunun topraktan yaratılmış olduğu hususunda da ittifak vardır. Ancak toprağın mahiyeti konusunda değişik yorumlar ve izahlar yapılmıştır.

Sicim Teorisi ve Kayyumiyet

Sicim Teorisi ve Kayyumiyet

Risale-i Nurda bir çok fenni meseleye temas edilmiş. Bazen bir fezleke suretinde, bazen bir temsil yolu ile, bazen de işaret nevinden bir çok mühim fenni kanunlara dikkat çekilmiş.

Nur ve Nur Maddesi Nedir?

Nur ve Nur Maddesi Nedir?

Meleklerin nurdan yaratıldığı ve cinlerin de ateşten yaratılmış olduğu bir çok İslam kaynaklarında ifade ediliyor. Bu hususta hadisler de var. Risale-i Nurda da meleklerin, “nurdan, nur maddesinden, nur denizinden” yaratıldığı tabirleri geçiyor.

Sebat ve sadakat imtihanı

Sebat ve sadakat imtihanı

Mü’min insanların en büyük imtihanlarından birisi de sabır, sebat ve sadakat imtihanıdır. Hikmet-i İlâhî, “Ben inandım ve Müslüman oldum” diyenlerin iman derecelerini ölçmek, İslâm’a olan bağlılıklarını test etmek ve ileride vereceği büyük nimetlere

Yaratılışın altı günü

Yaratılışın altı günü

Kuran’da muhtelif surelerde geçen “kainatın altı günde yaratılması” ayetleri Risale-i Nurdan 14. Sözde şöyle izah edilmektedir:

Zaman Yolculuğu Nasıl Yapılabilir?

Zaman Yolculuğu Nasıl Yapılabilir?

Zamanda ileri ve geri gitmek hem teorik, hem de pratik olarak mümkün. Bu işlem zaten yapılmakta olan bir fiil. Şimdi bu fiilin nasıl yapılabileceği üzerinde duralım.

Zaman Nedir?

Zaman Nedir?

Bazı sorular vardır ki çok açık ve net olduğu halde cevabı oldukça zordur. Mesela desek ki “su nedir?” Hemen denilebilir ki içildiğinde insanı ferahlatan, hayatın her tarafında faydalı olan bir maddedir.

Kapitalist Sistemin Çöküşü

Kapitalist Sistemin Çöküşü

Bu gün dünya çok ciddi bir krizden geçiyor. Avrupa ve ABD ekonomisi göçme noktasına geldi. Devletler borç batağında. Bir çok ülke iflas noktasına geldi. Bütün bu göstergeler bir sistemin çöktüğünün işaretleri.

Atomların hareketi ve Kuantum Mekaniği

Atomların hareketi ve Kuantum Mekaniği

“Tahavvülât-ı zerrât, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitâb-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekviniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır.

Kâinatı ayakta tutan sır

Kâinatı ayakta tutan sır

Kâinatın çekirdeği insandır. Kâinat insan mahiyetinden yaratılmıştır. En güzel insan, en güzel mahiyet, en güzel ruh ve maneviyat sahibi Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm olduğuna göre,

Karun kıssasından hisse

Karun kıssasından hisse

76. Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti:

Geçmişten geleceğe Yeni Asya

Geçmişten geleceğe Yeni Asya

43. yılımızda da yine hakkı üstün tutmaya devam ediyoruz. Düşmanının tehdidinden korkmayarak, dostun minneti altına girmeyerek sadece hak için mücadele ederek devam ediyoruz.

Sadeleştirme tahribatına karşı tedbir

Sadeleştirme tahribatına karşı tedbir

Mâlûm olduğu üzere Risale-i Nur’dan Lem’alar adlı eserin sadeleştirilmesi çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Risale-i Nur’un dili üzerinde yapılmak istenen bu tahribat teşebbüsüne karşı, Nurlara gönül vermiş bir çok ehl-i kalem fikir beyanında bulundu.

2012 yılı ve Kıyamet senaryoları

2012 yılı ve Kıyamet senaryoları

İnsanlar bazen başına gelebilecek bir hadiseyi gayr-ı ihtiyârî olarak hissedebiliyorlar. Buna eskiler hiss-i kable’l-vukû’ demişler.

2011 Yılı ve Fecr-i Sadık

2011 Yılı ve Fecr-i Sadık

2011 yılının ilginç bir yıl olacağı daha yıl girmeden belli olmuştu. Bir hafta öncesinde Hür Adam filmi nedeniyle Bediüzzaman Hazretleri bir anda ülke gündeminde baş köşeye oturmuştu.