List/Grid

Yazar Arşivi: Hasan Güneş

Siyaset ve eski akımlar

Siyaset ve eski akımlar

İnsan nisyan ile malüldür. Çok derin hadiseleri bile zamanla unutur.

Ümit ve rahmet yolu

Ümit ve rahmet yolu

Bütün sebepler sukût ettiğinde hadiselerin karşısında hâlâ dimdik ayakta durabiliyorsak Rahman ve Rahim olan Âlemlerin Rabbine visal yolundayız demektir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de ferman ediyor:

Kur’ân ve tefsir

Kur’ân ve tefsir

Hayat bir mektep, bir medrese… İnsan diğer canlılardan farklı olarak okuyup öğrenmeye, ilim talim etmekle kemalâta, terakki etmeye ve yükselmeye namzettir. Yani vazifesi “taallüm ile tekemmüldür”.

Yüz yıllık savaş

Yüz yıllık savaş

Bediüzzaman Hazretlerinin Birinci Dünya Savaşından on-on beş sene önce bir gazetede dikkatini çeken İngiltere Müstemlekat Nazırının bir konuşmasında, “Bu Kur’ân Müslümanların elinde kaldıkça,

Bir noktada iki kitap

Bir noktada iki kitap

Bir konuyu iki ayrı sayfada, iki ayrı lisanda yazmak çok da zor değil! Bunun için iki dil ve iki alfabe bilmek yeterli. Yazıyı çözmek ise daha kolay, lisanlardan birisini bilmek yeterli…

Din ve siyaset

Din ve siyaset

Din ve siyaset, ne zaman ikisi beraber kullanılsa gerek toplumun, gerekse devletin belirli kesimlerinde ciddî bir elektriklenme meydana gelir.

Entegrasyon ve büyük cihad

Entegrasyon ve büyük cihad

Tamamlanan her etap yeni bir etabın başlangıcıdır. Biten bir mücadele ve mücahede daha zorlu yeni bir mücahedenin başlangıcıdır. Unutmamak gerekir ki, yeni etap eskilerden çok daha farklıdır.

Sudan aziz muhabbet

Sudan aziz muhabbet

Suyun ne kadar aziz ve sevimli olduğunu idrak etmenin en kolay yolu Ramazan ayında, Temmuz ve Ağustos sıcağında onu dem ve damarlarımızda yaşamak ve tefekkür etmektir…

Üç üniversite

Üç üniversite

Genç adam heyecan ve hayranlıkla izlediği konuşmacının yanına kalabalıktan fırsat bularak yaklaşır, “Ben de sizin gibi kültürlü olmak istiyorum” der. “Ne yapmam gerekiyor, nasıl bir yol izlemeliyim?”

Soğuk savaş ve roman

Soğuk savaş ve roman

İnsanlık tarihi kan ve gözyaşının sel olduğu iki cihan savaşının ardından sessiz sedasız koca bir savaşı daha yaşadı ve yaşıyor. Yeni bir dünya savaşıyla yıkmanın imkânsız olduğu Sovyetler Birliği “Soğuk Savaş” ile neredeyse kansız-kavgasız yıkıldı gitti.

Çağın son dersi

Çağın son dersi

Bediüzzaman Hazretlerini, vefatının yıl dönümünde çeşitli faaliyetlerle daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Dünyanın haberleşme ve ulaşım açısından bir köy kadar küçüldüğü, ancak her bir hane ve mahallin ya da fikir ve ideolojinin ve problemlerin dünya kadar

Âlemlerin haritası

Âlemlerin haritası

Elinizde iyi bir harita varsa, “Orası benimdir hatta avucumun içindedir” diyebilirsiniz. Ancak harita gerçekten harita olmalı… Gerçek bir haritanız yoksa kendi memleketiniz

Bir göz hatırı için

Bir göz hatırı için

Fotoğraf teknolojisiyle ilgili anlatılan meşhur bir hikâye vardır: İkinci Dünya Savaşında Almanya’nın altını üstüne getiren müttefik uçakları, yılların kin ve intikamına rağmen Frankfurt yakınlarındaki bir kasabayı bombalamamışlar.

Körler memleketinde bir Ayasofya

Körler memleketinde bir Ayasofya

İstanbul körler memleketinin tam ortasında… Koca bir memleket, dört minaresiyle semaya açılan eller gibi, İstanbul’un, boğazın, iki kıtanın, hatta dünyanın en güzel yerinde pırlanta gibi duran Ayasofya Camiini ve mânâsını göremiyor.

Semadan inen programlar

Semadan inen programlar

Bazen dünyanın parasını vererek bir elektronik cihaz alırsınız. Fakat birçok kabiliyeti olmasına rağmen kullanımı sınırlıdır.

Medine kardeşliği ve Risâle-i Nur

Medine kardeşliği ve Risâle-i Nur

Karşımızdaki engeller, içinden çıkamadığımız meseleler ne kadar büyük ve ne kadar çeşitli olursa olsun hepsinin de gelip düğümlendiği nokta sayısı, zannedildiği gibi öyle çok fazla değildir.

Her sabah kurulan manevî meclis

Her sabah kurulan manevî meclis

Unutmak, terk etmek ve terk edilmek, birbirlerinin hem aynası, hem gereği, hem de gerekçesi. Aynı zamanda benzer cinsten bir cezası. Cezadan kurtulmak ve yüz üstü bırakılıp terk edilmemek

Sayılarla korku ve ümit

Sayılarla korku ve ümit

Sayılar ve istatistik hep doğru mu söyler? Hayatımız hep sayılarla geçmesine ve birçok kararımızı istatistiklere göre vermemize rağmen hata yapmaktan kurtulamayız.

Türkiye ikidir

Türkiye ikidir

Bediüzzaman Hazretleri: “Avrupa ikidir” der. Avrupa’ya benzemek isteyenlere, Avrupa’yı körü körüne model almak isteyenlere ya da onların bazı sahalardaki başarılarını Batı medeniyetine bağlayanlara karşı esastan cevap verir.

Yaratılış Modeli ve Zerrelerin Harekâtı

Yaratılış Modeli ve Zerrelerin Harekâtı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN, atom altı parçacıkları incelemeye devam ediyor. Basına yapılan son açıklamada, ilim dünyasında bir dönüm noktası olacağı düşünülen Higgs parçacığının izlerine ulaşıldığı ifade edildi.

Karanlık denizler ve gül goncası

Karanlık denizler ve gül goncası

Hayat yoğun bir faaliyet, bitmek bilmeyen bir koşturmaca ve sonu gelmeyen iç içe sırlarla dolu bir bulmaca gibi akıp gidiyor.

Ulema ve ümera kapıları

Ulema ve ümera kapıları

Risâle-i Nur’da da geçen eski çağların meşhur bir sorusu vardır: “Neden ulema, ümera kapısında görünüyor da; ümera, ulema kapısında görünmüyor?” Yani, neden ilim adamları devlet adamlarının kapısına gidiyor da,

İslâm Birliği ve Güneydoğu

İslâm Birliği ve Güneydoğu

İslâm Birliği tarih boyunca, bütün insanlık için hem barış, hem de bir denge unsuru olmuştur. Bu birlik, dünya barışı açısından önemli bir esas olduğu gibi, dünya-âhiret dengesi bakımından da Müslümanlar için son derece önemlidir.

Van ve teselli

Van ve teselli

Musibetler ve felâketler insanoğlu içindir. Zaman zaman, dönem dönem gelir yoklar insanoğlunu, şehirleri, toplumları, devletleri…

Habibleri uğurlarken

Habibleri uğurlarken

Şu dünyada herkesin birer habibi ve hatta kalbinin genişliği nispetinde habibleri, sevdikleri var… Kimisi dünyaya, kimisi ahirete ait, kimisi hususi, kimisi umumî… İç içe daireler şeklinde Kâbe misâli, kalbe doğru saf tutan arkadaş,

Besmele ve Mektup

Besmele ve Mektup

On Dördüncü Lema’da Hz. Süleyman’ın (a.s.) mektubundaki “Besmele”den bahsedilir.

Neredeyiz?

Neredeyiz?

İnsan vücudundaki cihazları ve duyguları ana hatlarıyla sınıflandırmak mümkün olsa da, sayısı ve sınırları hakkında dev bir okyanusun sahilinde gibiyiz.

Ruh ve kalbi keskinleştirmek

Ruh ve kalbi keskinleştirmek

Meşhur devlet adamı Abraham Lincoln demiş: “Ağaç kesmek için bir saat zamanım varsa, kırk dakikasını baltamı bilemek için harcarım.”

Mâlâyani şeyleri terk etmek

Mâlâyani şeyleri terk etmek

En çok hacca gittiğimizde dikkatimizi çekmişti: Malayani ve lüzumsuz işlere ne kadar meraklıymışız ve bazı konularda da ne kadar ihtisas sahibiymişiz… Vazifenin külfetinden midir, yoksa

Müsbet hareket ve terör

Müsbet hareket ve terör

Savaşlar ve gerekçeleri zamana göre değişiyor. Haberleşme ve iletişim imkânlarının artması ve yükselen demokrasi ile artık yapılacak her işte, her savaşta toplumların ikna edilmesi gerekiyor.