List/Grid

Yazar Arşivi: Hüseyin Gültekin

Zor günlerin gazetesi: Yeni Asya

Zor günlerin gazetesi: Yeni Asya

Üstlendiğimiz ulvî dâvâmızın gereği olarak, hep zor olana talip olduk. Meşakkatleri, zahmetleri, manileri, engelleri göze alarak yola çıktık. Her türlü riskleri, tehlikeleri, şantajları, tehditleri göğüsleyerek dâvâmıza sahip çıktık.

Hadiselere Nurların penceresinden bakabilmek…

Hadiselere Nurların penceresinden bakabilmek…

“Beni dünyaya çağırmayın” diyen Bediüzzaman’ın dünyalık işlere, meşgalelere merak edip hiç bakmadığını biliyoruz. Hatta çoğu insanın aşk-ı merakla ilgi duyarak baktığı bir çok hadiseyi hiç merak etmediğini de biliyoruz.

Hüseyin Yaba da dar-ı bekaya göçtü

Hüseyin Yaba da dar-ı bekaya göçtü

Geçen hafta sonu bir hizmet erini daha dar-ı bekaya gönderdik. Vefat eden her insanın ardından yazılacaklar, söylenecekler farklı olsa da hayatta iken Nur’lara talebe olanların ardından söylenecekler bellidir.

Okumayınca yanılırız, yanlış yaparız

Okumayınca yanılırız, yanlış yaparız

Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem” dediği talebelerinden Zübeyir Ağabeyin, bir ayda üç defa Risale-i Nur Külliyatı’nı okuduğuna şahit olanların kendisine niçin bu kadar çok okuduğunu sorduklarında;

Okumamak çare değil

Okumamak çare değil

Altı bin sayfanın hepsi de gerekli… Hepsi de önemli ihtiyaçları karşılamak için istifademize sunuldu. Cevap bekleyen suallere doğru cevap; akla gelebilecek her türlü şüphe ve istifhamları izale etmek için bir bütün olarak Nur Külliyatı’nın hepsi gereklidir.

Sıkıntıların çaresi ihlâs ve uhuvveti canlı tutmak

Sıkıntıların çaresi ihlâs ve uhuvveti canlı tutmak

“Hizmetin olduğu yerde elbette bazı sıkıntılar olur” ifadesini zaman zaman hep kullanırız. Doğru olan ‘hizmetin olduğu yerde problemler ya hiç olmaz veya asgarî düzeyde olur’ gerçeğini çoğu zaman kulak ardı ederiz.

Tepeden inme şeklinde dindarlık olmaz

Tepeden inme şeklinde dindarlık olmaz

Geçenlerde liseye giden torunumun: “Başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimizin çoğu namazında niyazında dindar insanlar. Fakat okulumuzda namazını kılan öğrencilerin sayısı yok denecek kadar az.

Asker aslî vazifesine dönmedikçe…

Asker aslî vazifesine dönmedikçe…

7 Mayıs 1981 tarihinde “…….” İlköğretim Müdürlüğüne gönderilen resmî yazının bir bölümünü aşağıya alıyorum. Yalnız yazının altındaki isme bakmadan, bu yazının kime ait olabileceğini tahmin etmeye çalışın bakalım.

Nurlarla nasıl tanıştım?

Nurlarla nasıl tanıştım?

Beynimize nakşedilen Nurcular ile bizzat tanışıp hemhâl olduğumuz Nurcular çok farklı idi. Okuduğumuz okulda kafamıza işlenen Nurculuk ile yıllar sonra tanıdığımız Nurculuk taban tabana birbirine zıttı.

Bir darbe hatırası

Bir darbe hatırası

12 Eylül darbesinin çevreye saldığı korku ve endişelerin bir sonucu olarak, birçok cemaat faaliyetlerine son verse de, biz dinî hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyorduk. Darbe kaynaklı tehdit ve şantajlar artsa da, hizmet maksatlı ders ve sohbetlerimiz,

‘Pot’ mu, ‘put’ mu?

‘Pot’ mu, ‘put’ mu?

Bazı işlerde iyi niyetler, iyi neticeler vermeyebilir. Bazen çok iyi niyetlerle, çok halis gayelerle yapılan işlerden, hiç hoş olmayan sonuçlar çıkabilir. Dolayısıyla, iyi niyetlerle beraber sağlıklı bilgilerin, doğru ve isabetli prensip ve ölçülerin rehber alınması gereklidir.

Referansımız Nurlardaki ölçüler

Referansımız Nurlardaki ölçüler

Aslî işimiz iman Kur’ân hizmeti… Aktif siyaset ile alâkamız olmadı, olamaz…

Milleti dindarlaştırmak

Milleti dindarlaştırmak

Toplumdaki manevî erozyon hızla devam ederken, ilgili makamlar olup bitenlere karşı maalesef kayıtsız ve seyirci.

Anketlerdeki okuma notumuz çok düşük

Anketlerdeki okuma notumuz çok düşük

Şehrin en merkezî yerinde oldukça geniş alanlı bir parkta kadınlı erkekli her yaştan, her kesimden yüzlerce insan…

Okuma odaklı bir yaşantı

Okuma odaklı bir yaşantı

Onun öncelikli gayesi Nurları okumak ve oradaki derin hakikatlardan olabildiğince istifade etmek. Bunun yolunun da bol bol okumaktan geçtiğini derk eden bu meraklı hâdim,

İstikrar ve tavizsiz çizginin adresi: Yeni Asya

İstikrar ve tavizsiz çizginin adresi: Yeni Asya

Yeni Asya’nın mazisini, misyonunu, sergüzeşt-i hayatını şimdiki genç okuyucular bilmese de, yaşı kırkın üstünde olan hemen çoğu okuyucu çok iyi bilir.

Maddî zenginlik, manevî fakirliği getirdi

Maddî zenginlik, manevî fakirliği getirdi

Düz mantıkla baktığımızda dindar, milletin dinî değerlerine hürmetkâr, milletle aynı değerleri paylaşan siyasî kadrolar iktidar olduklarında hemen ilk etapta, öncelikli olarak manevî alanda, milletin dinini yaşaması noktasında bir rahatlama,

Nurlardan istifade etmek…

Nurlardan istifade etmek…

Hemen her türlü günahın, her çeşit haramın serbestçe işlendiği bu dehşetli asırda, Risâle-i Nur’dan haberdar olmak, onları okuyup, istifade etmek önemli bir avantaj.

Çocuk eğitimi üzerine

Çocuk eğitimi üzerine

Hakkında en çok konuşulan, yazılan, çizilen konulardan birisi de çocuk eğitimi. Şimdiye kadar bu konuda gazetelerde, dergilerde çokça yazılar yazıldı, konferanslar, paneller düzenlendi, kitaplar yazıldı.

Çocuk eğitimi ihmale gelmez

Çocuk eğitimi ihmale gelmez

Hakkında en çok konuşulan, yazılan, çizilen konulardan birisi de çocuk eğitimi. Şimdiye kadar bu konuda gazetelerde, dergilerde çokça yazılar yazıldı, konferanslar, paneller düzenlendi, kitaplar yazıldı.

Dinî cemaatlerimiz…

Dinî cemaatlerimiz…

İnsanlar hatasız kusursuz olamayacağı gibi; cemaatler de hatasız, kusursuz olamazlar. Hiç bir insan tam mükemmel, her yönüyle günahsız olamayacağı gibi, cemaatler de hatalardan, yanlışlardan arınmış bir şekilde mükemmel olamazlar.

Dinî cemaatler aslî vazifelerine dönmeli

Dinî cemaatler aslî vazifelerine dönmeli

Malûm çevreler kabul etmese de dinî cemaatler bu toplumun bir gerçeğidir. Yaptıkları hizmetler gösteriyor ki ülkemizin, bilhassa manevî ihtiyaçları bakımından dinî cemaatler önemli bir ihtiyaçtır.

Değişmez prensipleriniz varsa?

Değişmez prensipleriniz varsa?

Eğer zaman ve zemine göre görüş ve düşüncelerinizden vazgeçme gibi bir alışkanlığınız varsa… Konjonktürlere göre yön değiştirme, kulvar değiştirme ihtiyacını hissediyorsanız…

Başkalarının imanına kuvvet vermek

Başkalarının imanına kuvvet vermek

Sâir ehl-i dine karşı da sorumlulukları bulunan Nur talebelerinin yüklendikleri vazifelerinin ciddiyetini ve ağırlığını izaha gerek var mı bilemiyorum.

Bediüzzaman’ın siyasete yaklaşımı

Bediüzzaman’ın siyasete yaklaşımı

Bir çok meselede olduğu gibi, Bediüzzaman, siyasette de toptancı bir yaklaşım, yani “ya hep, ya hiç” şeklindeki bir anlayış içerisinde olmamıştır.

Üzerimize düşenleri yerine getirmedikçe

Üzerimize düşenleri yerine getirmedikçe

Zor da olsa hak ve hürriyetlerimize sahip çıkmadıkça, uğrunda bazı bedelleri ödemeye hazır olmadıkça, çekmekte olduğumuz sıkıntıların ardı arkası kesilmez.

Türkiye gerçekten dindarlaşıyor mu?

Türkiye gerçekten dindarlaşıyor mu?

Katı laiklik’ taraftarı malûm çevrelerin söylediği gibi ülkemizde gerçekten dindarlık artıyor mu? Dindarların sayısında her geçen gün bir artış mı var?

Siyasette salâhat-maharet kavramları

Siyasette salâhat-maharet kavramları

İdarecilerimizin dindar olmalarında elbette büyük faydalar var. Bizi yönetecek olanların dînî değerlere bağlı olmaları elbette önemli bir avantaj. En azından milletin dînî değerlerine saygılı olmaları beklenir. Bu vasıfları taşıyan, bu… Devamı »

İdareye talip dindarların önündeki riskler

İdareye talip dindarların önündeki riskler

Revaçta olmasının bir sonucu olarak, bilsin veya bilmesin, günümüzde bir çok insanın merakla ilgilendiği mesleklerin başında siyaset alanı geliyor. Siyaseti bir meslek olarak benimseyen ve bu işin ehli olan insanların siyasete soyunmaları

Mihenge vurmadan almamalı

Mihenge vurmadan almamalı

Doğru olanı tasdik edip, kabullenmek hakperestliğin bir gereği. Söyleyenden ziyade, söylenene bakıp, öylece değerlendirmek yine hakperest olmanın bir nişanesi.