List/Grid

Yazar Arşivi: İbrahim Ersoylu

Mevlüt Polat Ağabey

Mevlüt Polat Ağabey

Cuma gecesi bir ders çıkışında onun vefat haberini öğrendiğimizde kardeşler olarak sarsıldık. Ben o gece pek rahat uyuyamadım.

Yeni Asya ve misyonu

Yeni Asya ve misyonu

Yeni Asya gazetesini ilk defa Hatay’da, 1970’lerin ortalarında, lise tahsili yıllarımızda tanıdık. Nur derslerine katılmaya başlayınca ona abone olduk. Elhamdülillah o zamandan bu yana zikzak çizmeden düzenli olarak takip etmekteyiz.

Hükümet – cemaat çatışmasında kaderin tecellisi

Hükümet – cemaat çatışmasında kaderin tecellisi

Kastamonu Lâhikası’nda geçen bir mektupta “Her şeyde, her musîbette, hususen beşer eliyle gelen zulümlü musîbetlerde Risale-i Kader’de beyan edildiği gibi iki sebep var:

STK’lar ve siyaset

STK’lar ve siyaset

Devletten bağımsız olarak topluma değişik alanlarda hizmet takdim eden ve Sivil Toplum Kuruluşları şeklinde nitelenen dernekler, vakıflar ve değişik kuruluşlar, aslında sivil ve kamu düzeyinde yapılan

Risale-i Nur mesleğinde sadakat

Risale-i Nur mesleğinde sadakat

Sözlükte; dostluk, vefalılık, içten bağlılık, içten dostluk, doğruluk, sıdk sahibi olma, güçlü dostluk1 anlamlarına gelen sadakat, sıdk mastarından türetilen bir sıfattır.

Almanya izlenimleri (2)

Almanya izlenimleri (2)

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, Batı medeniyeti Hüda üzerinde kurulmadığından, insanlara gaye olarak menfaat ve nefsî arzuları tatmin etmeyi hedef olarak gösterir. Halbuki menfaatin şe’ni (gereği); her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır.

Almanya izlenimleri

Almanya izlenimleri

Önemli sanayi şehirlerinden biri olan Düsseldorf, Almanya’nın kuzey batısında, Hollanda sınırına takriben 70 kilometre mesafede, Türkiye’den 2 bin km uzaklıkta; 600 bin nüfuslu güzel bir şehir.

Dinî hizmetler ve maddî yardımlar

Dinî hizmetler ve maddî yardımlar

İman ve Kur’ân hizmeti, şaibesiz, minnetsiz bir şekilde, Rıza-i İlâhî için, İslâmın ruhuna, onuruna ve usulüne uygun olarak yapılması hâlinde ondan beklenen gaye tahakkuk eder. Aksi halde o hizmet ne kadar büyük ve parlak görünse de İslâmî açıdan ondan beklenen gaye gerçekleşmez.

Bayramı Hristiyan gurbet diyarında yaşamak

Bayramı Hristiyan gurbet diyarında yaşamak

Düseldorf’a geleli birkaç gün oldu.
Buradaki kardeşlerimizin davetlisi olarak, Kurban Bayramı tatilini içine alan

İstiğnâ düsturu

İstiğnâ düsturu

özlükte “var olanla yetinme, aza kanaat etme, tok gözlülük” anlamına gelen istiğnânın terim anlamı “Cenâb-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmeme, O’ndan başkasına ihtiyacını arz etmeme” manalarına gelir.

Risale-i Nur camiası ile İhvan’ın siyasete bakış farkı

Risale-i Nur camiası ile İhvan’ın siyasete bakış farkı

Türkiye’deki Risale-i Nur Camiası ile Mısır’daki İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) Cemiyeti arasında Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisi üzerinde yürüme noktasında temelde çok büyük ve önemli beraberlikler, benzerlikler vardır.

Darbeciler ve merhamet

Darbeciler ve merhamet

Mısırlı darbeciler, tepkisiz dünya kamuoyunun ve duyarsız İslâm âleminin gözü önünde seri katliâmlarına vicdansızca devam ediyorlar. Silâhsız, protesto hakkını kullanan vatandaşlarından yüzlercesini, binlercesini acımasızca katlettiler.

Darbeciler, din ve dindarlar

Darbeciler, din ve dindarlar

Askerî darbeler, insanlık tarihinin kara sayfalarıdır.

İstanbul’un güzel yüzü

İstanbul’un güzel yüzü

İstanbul, iki kıt’a üzerine kurulmuş, tarihi çok eskilere, M.Ö. 2500 yıllarına uzanan, Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç imparatorluğa merkez olan, Doğu–Batı medeniyetlerine ait eserleri bir arada bulunduran, misilsiz güzelliklere sahip dünyadaki sayılı şehirlerden biridir.

Mehmet Karasan ve Nurtaşı

Mehmet Karasan ve Nurtaşı

İstanbul’da İlahiyat tahsili yaptığımız 1980’li yıllar… Anarşi, terör ve ahlâksızlığın İstanbul üzerine kara bir bulut gibi çöktüğü zamanlar…

Peygamberimizin (asm) nurlu şehri: Medine-i Münevvere

Peygamberimizin (asm) nurlu şehri: Medine-i Münevvere

Medine İslâmın ikinci mukaddes şehri, güven ve huzur şehri. Rabbimizin en sevgili kulu olan Resulullah’ın (asm) burada yatıyor olması, Kur’ân’ın çoğunun burada nâzil olması,

Ölümün mesajını okumak

Ölümün mesajını okumak

Ölümler farklı farklıdır. Bazı insanların ölümleri deprem etkisi yapar. Peygamberler ve bir kısım evliyâlar gibi bazı insanların ölümleri, hem dünyada hem ahirette derin yankı uyandırır. Bazılarının ölümü sadece dünyada, diğer bazılarının da sadece ahirette yankılanır.

Mustafa Sungur Ağabeyin ardından

Mustafa Sungur Ağabeyin ardından

Mustafa Sungur Ağabey’le 1980’li yıllarda Üsküdar Kuruçeşme’de Arifler Apartmanı’ndaki dershanede yapılan Cumartesi derslerinde bir araya gelirdik. Biz o zamanlar İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde (şimdiki Marmara İlahiyat’ta) öğrenciydik.

Faruk Özhan Ağabeyin ardından

Faruk Özhan Ağabeyin ardından

Geçen yıl Mersin İmam Hatip Lisesi’nden İstanbul Kartal Mehmet Akif İmam Hatip Lisesine tayinim çıktığında, Yeni Asya Vakfı’nı arayarak o bölgede kiminle irtibat kuracağımı sormuştum. Onun ismini ve telefonunu vermişlerdi.