List/Grid

Yazar Arşivi: Kazım Güleçyüz

Bu kaçıncı facia?

Bu kaçıncı facia?

Soma’daki maden ocağında yaşanan son facia, iktidar kavgaları ve kısır polemiklerle geçiştirilen reel sorunlarımızın en kronik ve yakıcı olanlarından birini yeniden çok hazin ve çarpıcı bir şekilde gündeme taşıdı.

Son durum

Son durum

Risale-i Nur’daki hürriyet bahislerinden sunduğumuz derlemelere bugün için ara verip, eserlerin neşrine Kültür Bakanlığı tarafından getirilen bandrol engelinde geldiğimiz son noktayı değerlendirelim.

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Kıbrıs’ın önde gelen manevî şahsiyetlerinden Şeyh Nâzım Kıbrısî de, ağır bir hastalık sürecinin ardından “El mevtü hakkun” fermanını imzalayanlar kervanına katıldı ve berzahtaki menziline intikal etti.

Said Nursî’ye göre demokratlık

Said Nursî’ye göre demokratlık

Bediüzzaman’a göre demokratlık nedir? Özellikle Nur camiasında çoktandır cevabı aranan bir sual bu. Devamında, “Said Nursî’nin desteklediği ahrar manası günümüz siyasetinde hakkıyla temsil ediliyor mu

AKP Kemalizmi çökertti mi, yoksa…

AKP Kemalizmi çökertti mi, yoksa…

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Armağan Öztürk, Radikal’de çıkan “Post-Kemalist demokrasi tahayyülünün çöküşü” başlıklı yazısında hayli tartışmalı değerlendirmeler yapmış (18.4.14).

Üzeyir Şenler

Üzeyir Şenler

Geçen hafta Hakkın rahmetine kavuşan Üzeyir Şenler’in ismini ilk kez merhum Hakkı Yavuztürk’ten duymuştum.

Arınç: Çok fazla dünyevîleştik

Arınç: Çok fazla dünyevîleştik

Aşağıdaki sözler, Uluslararası Hz. Üftade Sempozyumunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yaptığı konuşmadan:

Üstad “Risale-i Nur’u sadeleştirin” dedi mi?

Üstad “Risale-i Nur’u sadeleştirin” dedi mi?

Risale-i Nur’un sadeleştirilmesini savunanlar, Üstadın bir mektubunda geçen ifadelerini dayanak gösteriyorlar.

Mevlüt Polat

Mevlüt Polat

Geçen hafta Perşembe akşamı yatsı namazını kılmak için gittiği camide son nefesini veren Mevlüt Polat’ın vefat haberini, aynı gece sabaha karşı kalkıp Diyarbakır yolculuğuna hazırlanırken aldık.

Erdoğan’ın dosyasıyla Nurculara operasyon

Erdoğan’ın dosyasıyla Nurculara operasyon

Başbakan MGK kararlarını da arkasına alarak “bir numaralı tehdit” ilân ettiği ve kendisine yönelik herşeyin arkasında onun elini arar hale geldiği “paralel yapı” ile mücadelesini yurt dışına da taşırken, bu yöndeki ilk adımını

Risale-i Nur’a devlet sahip çıksın, ama…

Risale-i Nur’a devlet sahip çıksın, ama…

Bundan böyle Risale-i Nur’a Kültür Bakanlığının sahip çıkacağı haberini ve İşaratü’l-İ’caz’ın Diyanet tarafından bastırılıp onu diğer eserlerin takip edeceği yönündeki açıklamaları,

Kuraklık neyin tokadı?

Kuraklık neyin tokadı?

28 Şubat günlerinde başörtüsü yasakçıları Bursa’da imam hatiplere yönelik bir taarruz dalgası başlattıklarında şehrin meşhur lodos fırtınalarından biri patlak vermiş ve can kayıplarına yol açmıştı.

Nurculuk Kemalizmle barıştırılamaz

Nurculuk Kemalizmle barıştırılamaz

Bediüzzaman “M. Kemal’in cazip bir maaşla Şeyh Sünusî’nin yerine şark umumî vaizliği teklifini kabul etseydim, hiçbir şeye alet ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi” diyor.

Risale-i Nur inhisar altına alınamaz

Risale-i Nur inhisar altına alınamaz

Bediüzzaman Risale-i Nur’un “medresenin malı” olduğunu, bu sebeple ona herkesten önce ve en çok medrese mensuplarının sahip çıkması gerektiğini söylerken, aynı yönde bir tavsiye ve çağrıyı da Diyanet’e yapmış;

Risale-i Nur resmîleştirilemez

Risale-i Nur resmîleştirilemez

Bundan böyle Risale-i Nur’a Kültür Bakanlığının sahip çıkacağı ve bunu yaparken “korsan” risale yayınlarıyla sadeleştirme tahrifatını da engelleyeceği şeklinde duyurulan “müjde”nin ne anlama geldiğini

Risale-i Nur devletleştirilemez

Risale-i Nur devletleştirilemez

Hafta sonu devlet televizyonunda yapılan bir yayında “Artık Risale-i Nur’a Kültür Bakanlığı sahip çıkacak ve ‘korsan’ risale yayınlarına da, külliyatın sadeleştirilmesine de engel olacak” haberinin bir “müjde” olarak

Risale-i Nur: Şaşmaz pusula

Risale-i Nur: Şaşmaz pusula

Bediüzzaman Said Nursî gibi, Kur’an’ın bu çağa mesajlarını büyük vukuf ve isabetle yansıtan, müceddit kimliğine sahip bir âlim ve düşünürün vefat yıldönümleri, aktüel gündemin çoğu zaman ruhlara kasvet veren

Nurun zaferi

Nurun zaferi

Allah’ın güzel isimlerinden biri de Nur. Kâinat bu ismin tecellîleriyle aydınlanıyor. Hem maddeten, hem manen.

Aradaki fark ve Yeni Asya’nın tavrı

Aradaki fark ve Yeni Asya’nın tavrı

Üstadın ve Nur Talebelerinin DP’ye verdiği destekle, sonradan bazı cemaatlerin ANAP’a, RP’ye ve AKP’ye verdikleri destek arasında çok önemli bir fark var.

Siyasete mesafeli duruş

Siyasete mesafeli duruş

Bediüzzaman’ın, vatan, millet ve Kur’an menfaati için destek verdiği demokratlardan, mukabilinde hiçbir karşılık beklemediğini, ama birkaç konuda tavsiyelerde bulunduğunu mektuplarında okuyoruz.

Üçüncü Said

Üçüncü Said

“Üçüncü Said ve basın” başlığı ile çıkan yazımızda, tek parti döneminde siyasetle birlikte gazetelerle de ilişkisini tamamen kesmiş olan Üstadın, 1950’den sonraki demokrasi devrinde bu tavrını tedricen yumuşatıp

Said Nursî ve Erdoğan 2

Said Nursî ve Erdoğan 2

Seçim meydanlarındaki konuşmalarında Said Nursî’yi anlatmaya devam eden Başbakan, son olarak Bitlis mitinginde Bediüzzaman’ın Diyanet tarafından yeni bir tanzimle yeniden bastırılan İşaratü’l-İ’caz eserini eline alıp

Said Nursî ve Fethullah Gülen

Said Nursî ve Fethullah Gülen

Fethullah Gülen, 1970’lerin başında İzmir vaizi iken Nur cemaatinin içindeki hizmet erbabından biriydi. Öyle ki, 12 Mart sonrası İzmir Sıkıyönetim Mahkemesindeki Nurculuk dâvâsında yargılanan isimler

“En az 25 kişiye okutmak”

“En az 25 kişiye okutmak”

Yeni Asya’nın kurucu ve ilk Genel Yayın Müdürü rahmetli Mustafa Polat, gazetenin çıkışından altı ay sonra bir trafik kazasında vefatına kadar yayınlanan yazılarından birinde, Hz. Peygamberin (asm)

İktidar kavgası ve Bediüzzaman

İktidar kavgası ve Bediüzzaman

Başbakanın seçim meydanlarında sıklıkla Bediüzzaman’dan ve CHP’nin 1950 öncesindeki tek parti iktidarında ona yapılan zulümlerden bahsetmesi, eserlerini ve hizmetlerini gündeme getirmesi önemli.

Said Nursî ve Erdoğan

Said Nursî ve Erdoğan

Başbakan, siyasî rakiplerinden ziyade Pensilvanya’yı hedef seçip her koldan ona yüklendiği seçim konuşmalarında Bediüzzaman’dan da çokça bahsediyor.

“Üçüncü Said” ve basın

“Üçüncü Said” ve basın

19 Ocak’ta çıkan “Risale-i Nur ve Yeni Asya” başlıklı yazımızda gazetelerle ilişkisini anlatmaya çalıştığımız Üstadın, meşrutiyet devrinde belli başlı İstanbul gazetelerini takip edip çoğunda makaleler yazdığını,

Said Nursî ve CHP

Said Nursî ve CHP

Türkiye’nin cumhuriyet adı altında oluşturulan tek parti diktasıyla yönetildiği “ebedî şef” ve “millî şef” dönemlerinde dindarlara yapılan zulümlerin önde gelen hedeflerinin başında Bediüzzaman geliyordu.

Siyasî polemikler ve Said Nursî

Siyasî polemikler ve Said Nursî

Çok partili demokrasiye geçildikten sonra liderler arasında cereyan eden siyasî polemiklerde zaman zaman Said Nursî’nin adının da geçtiği, tarihî bir vakıa.

Kuraklık neyin tokadı?

Kuraklık neyin tokadı?

28 Şubat günlerinde başörtüsü yasakçıları Bursa’da imam hatiplere yönelik bir taarruz dalgası başlattıklarında şehrin meşhur lodos fırtınalarından biri patlak vermiş ve can kayıplarına yol açmıştı.