List/Grid

Yazar Arşivi: M.Ali KAYA

Akıl ve teknoloji gücü

Akıl ve teknoloji gücü

Hz. İsa (as) dinini anlatıyordu. Dinleyenlerden birisi “Bizim kralımız çok güçlüdür” deyince “Sus! Güçlü olan Allah’tır. Senin kralın bir tek sineği yaratabilir mi?” dedi ve onu susturdu.

Asayişin korunması ve müsbet hareket

Asayişin korunması ve müsbet hareket

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri daima “müspet hareket” prensibini esas almış ve asayişi korumayı çalışmıştır. Mutlakiyet döneminde, Meşrutiyet döneminde ve Cumhuriyet döneminde hep aynı ilkeli davranışı muhafaza etmiştir.

Müsbet hareket

Müsbet hareket

Müsbet ve menfî hareket nedir? Müsbet hareketin sonuçları nedir, menfî hareketin sonuçları nedir? Bu gibi soruların cevabı yanında sosyal hayatta uymamız gereken genel kuralları da belirlemiş oluruz.

Hukuk-ı ibad (kul hakkı)

Hukuk-ı ibad (kul hakkı)

Direye ait olan temel hak ve özgürlüklere “hukuk-u ibâd” denir. Fıkıhta akitlere ve muâmelelere ait hukuk dalını meydana getirir. Din dilinde “kul hakkı” olarak ifade edilmektedir. Günümüz hukukunda ise dokunulmaz denilen ve devletçe güvence altına alınması gereken

El-Hüccetü’z-Zehra Risalesi

El-Hüccetü’z-Zehra Risalesi

El-Hüccetü’z-Zehra Risalesi adı üzerinde “En parlak vahdaniyet ve iman delilleri” anlamındadır. Bu risale, Bediüzzaman’ın Afyon hapsinde yazdığı, imanın ispatına dair en son risalesidir.

İman eğitimine olan ihtiyaç

İman eğitimine olan ihtiyaç

Dinin, bilhassa İslâm dininin temeli imandır.

Risale-i Nur’la İmana Hizmet

Risale-i Nur’la İmana Hizmet

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bize her zaman “İhlâs, Uhuvvet ve Meyve’nin dördüncü meselesini” okuyarak buna göre hareket ve hizmet etmeyi tavsiye etmektedir.

Okumak için otuz sebep Neden okumalıyız?

Risâle-i Nur’u okumak için kırk sebep

Risâle-i Nur’u okumak için kırk sebep

Risâle-i Nur’u okumak için kırk sebep

Bir Nur kahramanı: Çivrilli Mehmet Ağabey

Bir Nur kahramanı: Çivrilli Mehmet Ağabey

İkinci kuşak Nur Talebelerinden, Anadolu’ya Nur tohumlarını atan ve yeşillenmesi için gereken bakımı yapan, istibdadın en zor zamanlarında, 1960 ihtilâli ve 1971 muhtırası ve 1980 İhtilâli döneminde Risâle-i Nur’un “İman Dâvâsı”na

Okullarda iman öğretimi

Okullarda iman öğretimi

Dinin temeli imandır. Peygamberler iman öğretisi ile gelmişlerdir. Mukaddes kitaplar ve metinler öncelikli olarak imana ait konuları ders verir. Okuyanlarını önce bu öğretilere inanmaya çağırır.

Ahiret Gününe imanın anlatılması

Ahiret Gününe imanın anlatılması

İnsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden anne karnından, gençlikten, yaşlılıktan, dünyadan, kabirden, haşirden, sıratta geçen ve cennet veya cehennemde bitecek olan bir yolun yolcusudur.

Derslerde iman eğitimi

Derslerde iman eğitimi

Öğrenciye anlamsız kuru bilgi yüklemek onun derse ve konuya ilgisini azaltır. “Öğrenci merkezli” “Uygulamaya ve Aktif Eğitime” dayalı “Yapılandırıcı Eğitim” metotlarına uygun teknik ve metotların

İman hizmeti

İman hizmeti

“Zaman imana hizmet etme zamanıdır” buyuran asrın imamı Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bu hizmeti yapmak için yaklaşık 6 bin sahifeyi bulan “Risâle-i Nur Külliyatı”nı telif etmiştir.