List/Grid

Yazar Arşivi: Mehmet ÇETİN

Tasdik edilen “Bediüzzaman” hakikati

Tasdik edilen “Bediüzzaman” hakikati

Dün isminin dahi anılmasından korkulan Bediüzzaman Said Nursî hakkında bugün destek ve tasdik manâlarında konuşmalar yapılıyor. Konuşanların hangi maksat için kullandıklarına bakılmaksızın dikkatimizi çeken hakikat ise

Zübeyrî çizgi

Zübeyrî çizgi

Bediüzzaman’ın, bu mübarek vatanın manevî bir kurtarıcısı olması cihetiyle, iki dehşetli belânın defedilmesi için matbuat lisanı ile hizmete işareti çok mânidardır.

Nur’un matbuat lisanı

Nur’un matbuat lisanı

Rahmetli Zübeyir Gündüzalp, “Keşke bir lahana yaprağı kadar gazetemiz olsa da” diyerek hasretini dile getirmesi çok manidardır. Bu hasretin kaynağı ise matbuat lisanı ile mübarek vatanın manevî halaskârı ve kurtuluşunun teminidir.

Hacı Sabri Amcamız

Hacı Sabri Amcamız

Hacı Sabri Amcamızı, oğlu rahmetli Mustafa Kara ile tanıştığımız 1988 yılından itibaren tanırız. İlk tanıdığımız zaman ile bugün kabristanda bizlerden ayrılma zamanına kadar, kanaatımız hep olumlu olmuştur.

Ömer bin Abdülaziz’i rahmetle anarken

Ömer bin Abdülaziz’i rahmetle anarken

İki buçuk yıl içerisinde, devlet yönetiminde tarihî numune olan nadide bir şahsiyet. Ferdî hayatta zühd ve takvanın, tebliğde icbarın değil iknanın sembolü.

Kucağımızı açtık!

Kucağımızı açtık!

Merhametli Rabbimizin Hucurat Sûresi’nin 10. âyetinde; “Mü’minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin” emrini bir ibadet edası içerisinde, kardeşlerimiz arasındaki ihtilâfın halli için uğraşıyoruz.

Risale-i Nur’da Namık Kemal

Risale-i Nur’da Namık Kemal

Bediüzzaman, Muhakemat isimli eserinde “Büyük adam her şeyde büyük olmak lâzım gelmez. Herkes kendi san’atında büyüktür” der. Dolayısıyla Divan-ı Harb-i Örfî isimli eserinin Yedinci Cinayet kısmında bahsi geçen Sultan Selim

“Asırlara göre şeriatlar değişir”

“Asırlara göre şeriatlar değişir”

Bahçedeyim, ağacın dallarına su yürümeden budama yapmak için çıkmıştım. Budadığım dalları, atmaya gönlüm elvermedi. Dedi ki bana; henüz elin ayağın tutuyor, gücün de var, iş görecek vaziyette. O halde bunları çöpe atman israftır.

Yürüme tefekkürü

Yürüme tefekkürü

Hayatımda zevkle, şevkle, ama fiilen yaptığım tefekkürlerimden birisi de yürümek üzerine yaptığım tefekkürdür.

Lise tahsilinde tavsiyeler

Lise tahsilinde tavsiyeler

Üniversite hayatının son hazırlığı olan lise tahsili öncesi gerçekten ciddî değerlendirmelerde bulunmak gerekir. Ama bunun öncesinde ise gayenin hazırlığı gerekir.

Yeni Zübeyirler lâzım!

Yeni Zübeyirler lâzım!

Ufukların karardığı zamanda Afyon Hapishanesinin şafağında tulu etti. Bediüzzaman’ın muhkem talebelerinden, Denizli Hapishanesinde Üstadının yerine şehit düşen Hafız Ali’ye bir manada vekil olarak Zübeyir Gündüzalp, imdada yetişti.

Enfüsî hazım

Enfüsî hazım

Hakikat Çekirdekleri’ndeki bir ifadeyi; kalbim kabule, aklım muhakemeye, dilim ifade etmeye ve nihayet elim kalem tutmaya başladığından beri fıtratıma son derece uygun bir tarz olarak kabul edip uygulamaya karar vermiştim.

Alevî bir aileden geliyorum…

Alevî bir aileden geliyorum…

İsmi bizde mahfuz bir okuyucumun samimî ifadelerini özetleyerek başlamak istiyorum: Alevî bir aileden geldiğini, Hanefi Mezhebini tercihen itikat ederek yaşadığını ifade eder.

Sırat-ı müstakîm konusunda Râzî ve Bediüzzaman

Sırat-ı müstakîm konusunda Râzî ve Bediüzzaman

Düşünce ve eserleri ile 12. asrın müceddidi Fahreddin Râzî’yi vefat (6.7.1209) yıldönümünde rahmetle anarken, Fatiha’daki “sırat-ı müstakîm” konusunda Bediüzzaman ile beraber ve farklılıklarını teberrüken hatırlayalım.

Sükût ibadeti

Sükût ibadeti

Allah’ın emrettiğini yapmak, nehyettiğinden sakınmak ibadettir. Gıybet ve dedikodu yapmak, ihtilâf çıkarıp uhuvveti zedelemek, fitne ve fesadı tahrik eden konuşmaları yapmak yasaklanan davranışlardır. Bunları yapmamak Allah’ın emridir. Dolayısıyla Allah’ın emrine uymak ibadettir.

Rahmetli İzzettin Yıldırım ile…

Rahmetli İzzettin Yıldırım ile…

1976 yılının güz aylarında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü’ne kayıt yaptırıp, dershanede kalmak talebi ile Vardar Apartmanındaki dershanede bulunan, İzzettin Ağabey ile görüşmeye gitmiştik. İnşaat dershanesine yerleştirdiler.

Dördüncü Mesele’deki dâvâm

Dördüncü Mesele’deki dâvâm

Hitabım, ana ve tek muhatabım olan nefsimedir. Dolayısıyla bu bir enfüsî muhasebedir. Ama nefsimi nefsi kabul eden kardeşimin de okuyarak nefsini muhatap alması da duâmdır.

Mehmet Ali Hacınebioğlu’nu rahmetle anıyoruz

Mehmet Ali Hacınebioğlu’nu rahmetle anıyoruz

Dünyadan bir Nur Talebesi daha ahirete göç eyledi. Hayret, “göç eyledi” ifadesini ne kadar da rahat kullanıyoruz: Sanki burası esas memleket, gidilen yer gurbet.

Zübeyrî sadakat

Zübeyrî sadakat

İslâm tarihinde sadakat dersinin ilk öğretmeni tartışmasız Hz. Ebûbekir’dir (ra). O, İslâm’a bir bütün olarak baktığı, şahıslara takılıp kalmadan esasa dikkat ettiği için sadakatte ümmete emsâl olmuştur.

Said Halim Paşa’yı Bediüzzaman ile anmak

Said Halim Paşa’yı Bediüzzaman ile anmak

Allah’ın takdirinin nasıl olduğu ancak kaza edildiğinde tezahür eder. Ancak bu tezahürdeki hikmeti bile anlamakta insanoğlu zorlanır çoğu kez. Said Halim Paşa’nın şehit edilmesi bu hikmetlerden hissesiz değil elbette.

Ölüm hakikatinin Dr. Süha’daki tecellisi

Ölüm hakikatinin Dr. Süha’daki tecellisi

Her insanın hayatında mutlaka hayatî öneme değer acı-tatlı hatıralar, vakıalar vardır. Bu hatıranın ibretli olması insanın en can alıcı noktasından kaynaklandığında, alınan Nur derslerinin hayata ne kadar tatbik edilebilirliği o an kendini gösteriyor.

“Sarıklı genç”

“Sarıklı genç”

Risâle-i Nur’u okuyan her kardeşimizin, kalben müstesna olarak muhabbet ettiği, duâ ettiği saff-ı evvel ağabeylerimiz günü geldikce ahirete irtihal etmektedirler. Hayatın faniliğinin başlı başına ilâncısı olan bu hakikat sırası gelenlere de ihtar etmekte.

Siz de var mısınız itirafa?

Siz de var mısınız itirafa?

Demirci Kenan Usta ile konuşurken, boynundaki küçük tezgâhında kol saatleri ve güneş gözlükleri bulunan elli beş altmış yaşlarında birisi selâm vererek içeri girdi. “Varsa bir Ankara gazozu alayım” dedi ve soğuk olmasını da tenbih etti.

Kâbe’den arıyorum!

Kâbe’den arıyorum!

Temmuz’un sıcak geçen mübarek Ramazan ayının yedinci günü uzun rakamlı numaralardan birisi arıyordu. Belli ki yurt dışından arıyordu.

Mustafa Kara’yı rahmetle hatırlarken

Mustafa Kara’yı rahmetle hatırlarken

Hayat, unutulmazlarla dolup giderken bunların bazısı hakikaten hiç unutulmuyor ve her hatırlanışta insana farklı ders ve hikmet veriyor.

Makedonyalı Recail kardeşime hitaben…

Makedonyalı Recail kardeşime hitaben…

Allah’a hamdederek, selâmını takdim eder, sağlık sıhhat ve saadet dilerim.

Niyazî Mısrî’yi Bediüzzaman ile anmak

Niyazî Mısrî’yi Bediüzzaman ile anmak

Kendisini Risâle-i Nur satırlarındaki mısraları ile tanıdığımız Niyazî Mısrî, Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusudur. Niyazî Mısrî Hazretleri meşhur Celveti meşayihinden Üftade Hazretlerinden yetişen Koçhisar eski kadısı

“İyyake” hitabı üzerine

“İyyake” hitabı üzerine

İlim öğrenmek, Resûl-i Ekrem’in (asm) hadisi ile ümmete şart kılınmıştır. İlim, okumak ile başlar, tefekkür ile derinleşir, feyizlerle nuranileşir.

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!

Efendimizi (asm) ihtiyarlatan âyet namıyla meşhur olan, başlığa da aldığımız âyet meâlinin elbette bize bakan tarafı da olmalı ve vardır. Ona (asm) bakan tarafını o (asm) yaptı, ama ben, “Bana bakan tarafını yapabildim mi?” diye sorarım bu âyeti hatırladıkça…

İmam-ı Gazalî’yi Bediüzzaman ile anmak

İmam-ı Gazalî’yi Bediüzzaman ile anmak

18.12.1111’de Hakk’ın rahmetine kavuşan İmam-ı Gazalî’yi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, duâlar ediyoruz.