List/Grid

Yazar Arşivi: Mehmet Selim Mardin

Bediüzzaman’ın Mardin hayatı (2)

Bediüzzaman’ın Mardin hayatı (2)

Bediüzzaman’ın Mardin hayatı, yayınlanan eserlerden edindiğimiz bilgilere göre, çok hareketli ve çalkantılı geçmiştir. Onun medrese talebeleri ve âlimlerle münâzaraları neticesinde kendini kabul ettirmesi, Meşrûtiyet ve Hürriyet düşüncesi ile

Bediüzzaman’ın Mardin hayatı (1)

Bediüzzaman’ın Mardin hayatı (1)

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin Mardin’de geçirmiş olduğu hayat devresi ile ilgili olarak yapılan araştırma eserlerinde, ayrıntılı ve açıklayıcı bilgilere—yeterince—ulaşılamamıştır.

Mehmed Salih Yeşiloğlu

Mehmed Salih Yeşiloğlu

Bediüzzaman 1946 yılında Afyon’a bağlı Emirdağ ilçesinde mecburî iskânda ve gözaltında bulunuyordu. Hapisten çıktığı halde hapisten yüz kat daha fazla baskı ve tarassutlara maruz bırakılmıştı.

Müslüman ve Hıristiyanları Risale-i Nur birleştirebilir

Müslüman ve Hıristiyanları Risale-i Nur birleştirebilir

Artuklu Üniversitesi’ndeki I. Uluslararası Hutbe-i Şamiye Sempozyumunun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Thomas Michel, Said Nursî’nin parmak izinin modern toplumların üzerine koyduğunu,

“Bediüzzaman’ın Burdur şâhitleri”nden Abdülgani ARAS-2

“Bediüzzaman’ın Burdur şâhitleri”nden Abdülgani ARAS-2

Bediüzzaman, Abdülgani Aras’a “ölünce görüşeceğiz!” Demişti:
Burdur şahitliğinden cenazedeki şahitliğe

“Bediüzzaman’ın Burdur şâhitleri”nden Abdülgani Bey

“Bediüzzaman’ın Burdur şâhitleri”nden Abdülgani Bey

“Burdur şahitleri”nden Abdulgani Aras beyin, Üstad Bediüzzaman’la olan görüşmesi ve kendisinin hayat serencamıyla ilgili hatıralar, bir roman tadında olup aynı zamanda bir devrin dramını akıcı bir üslûpla işlemektedir. Olayların tamamen yaşanmış olması da, bir belge değeri taşımaktadır.

Bediüzzaman’a Yapılan Şark Vaiz-İ Umumiliği Teklifinin Perde Arkası

Bediüzzaman’a Yapılan Şark Vaiz-İ Umumiliği Teklifinin Perde Arkası

1919 yılından itibaren M. Kemal’in Kürtlere verdiği sıcak ve samimi mesajlar, millî mücadelenin bitimine yakın olan 1922 yılına kadar değişik vesilelerle devam etti. Hatta doğrulanamayan İngiliz arşiv belgelerinde Kürtlere özerlik verilmesi

Dehâ derecesinde zekâya mâlik, sadakatli ve cesur bir talebe, Bediüzzaman’ın yeğeni ve manevî evlâdı:ABDURRAHMAN NURSÎ

Dehâ derecesinde zekâya mâlik, sadakatli ve cesur bir talebe, Bediüzzaman’ın yeğeni ve manevî evlâdı:ABDURRAHMAN NURSÎ

Bediüzzaman’ın hayatında müstesna bir değeri haiz bulunan, büyük ağabeyi molla Abdullah’ın oğlu olan yeğeni Abdurrahman Nursî, 1903 yılında Nurs’ta dünyaya geldi.

Maarif Yangını

Maarif Yangını

Sabahın erken saatlerinde, daha gün aydınlanmadan haber kaynaklarından bir haber yayıldı. Habere göre; Fatih Cağaloğlu’ndaki İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bediüzzaman’ın yorumuyla Tan olayı

Bediüzzaman’ın yorumuyla Tan olayı

Günümüzden altmış yedi sene önce 4 Aralık 1945 tarihli gazeteler ‘İstanbul’da komünist görüşlü basın organlarına ait gazete matbaalarının ve kitabevlerinin çok kalabalık bir grup tarafından tahrip edildiğini’ yazıyordu.

İstanbul’un işgal yıllarında Bediüzzaman’ın faaliyetleri

İstanbul’un işgal yıllarında Bediüzzaman’ın faaliyetleri

Bediüzzaman Rusya’dan esaretten döneli henüz beş ayının dolmasına beş gün kala, Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması ile I. Dünya Savaşı’nın bu ülkeler arasında sona erdiğinin ilân edilmesinin ardından

Nur’un İhlâslı kahramanlarIndan MOLLA SABRİ ALKIŞ

Nur’un İhlâslı kahramanlarIndan MOLLA SABRİ ALKIŞ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mühim âlimlerinden ve hayatını Nur hizmetine adayan, Nur’un ihlâslı fedakârlarından Molla Sabri Alkış Ağabey 17.03.2012 günü Allah’ın huzuruna vardı.

Risale-i Nur’da Sakarya Depremi-1943

Risale-i Nur’da Sakarya Depremi-1943

Risale-i Nur’un değişik yerlerinde, meydana gelen musibetlerle ilgili manevi bağ kurulur. Dindeki ihmalimizin ve lâkaytlığımızın yanı sıra inancımıza zarar veren hareketlerin akabinde bardağı taşıran son damlada

Bediüzzaman’ın dostu olan Japon başkumandanına dair

Bediüzzaman’ın dostu olan Japon başkumandanına dair

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında bilinmeyen konulardan birisi de, Bayram Yüksel Ağabeyin hatıralarında adı geçen ve Bediüzzaman’ın arkadaşı olan Japon Başkumandanıdır.

Medenîleşmede neden Japonları örnek almalıyız?

Medenîleşmede neden Japonları örnek almalıyız?

Osmanlı İmparatorluğunun batıya yönelme tarihinin 18. yüzyıldan itibaren başladığı kabul edilir. Bu süreci Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyet ilânları takip eder.

Adnan Menderes’in Konya nutku

Adnan Menderes’in Konya nutku

Din ve vicdan hürriyetinin bu memlekette yerleşmesi uğrunda büyük mücadeleler veren Demokrat Parti ve kadrolarının bu uğurda her şeyi göze alarak yaptıkları hizmetleri unutmak mümkün değildir.