List/Grid

Yazar Arşivi: Mikail Yaprak

“Neme lâzım” demedik,“nene lâzım” dediler

“Neme lâzım” demedik,“nene lâzım” dediler

Geçen hafta bu köşede, mizahî bir yaklaşımla “paralel yapı” muammasına dokunduk ya; varsa hain bir yapılanma, varsa devletin içinde devletin bekasına kasteden bir örgütlenme, bunun tasfiyesinin ve bertaraf edilmesinin,

Yel değirmenleri ve “paralel yapı”

Yel değirmenleri ve “paralel yapı”

Bir çok anî gelişmelere paralel olarak, varlığından sıkça söz edilen “paralel yapı-örgüt-devlet” acaba gerçekten nedir? Ya bilen tam bilmiyor; ya tam bilen bildirmiyor! Bu hususta durup durup zihnime takılan bir benzetme var.

Avusturya adında, Türkiye tadında…

Avusturya adında, Türkiye tadında…

Bakmayınız uzakta olduğumuza; çok yakınınızdayız, yanınızdayız.

Galibiyet ve mağlûbiyet

Galibiyet ve mağlûbiyet

Galibiyet, her zaman kazanmak anlamına gelmez. Mağlûbiyet de, her zaman kaybetmek anlamına gelmez. Bazı mağlûbiyetler, müstakbel kazanımların yollarını açarlar.

“Seçim” dünyası

“Seçim” dünyası

Kaybetmekten herkes korkar. Kayıpların en korkuncu, en dehşetlisi de, ebedî bir mülkü ve saadeti kaybetmektir. Dünyevî bir ikbali, bir iktidarı kaybetmek, belki dünyadan büsbütün mahrum kalmak bile,

Türkiye, siyasî iflâsın eşiğinde

Türkiye, siyasî iflâsın eşiğinde

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Halbûki Türkiye’de siyaset, şu sıralarda “uzlaştırma” için değil, tamamen “ayrıştırma” yolunda yol alıyor.

Demokrasi köprüsü

Demokrasi köprüsü

Üç aylık fikir dergisi KÖPRÜ’nün 2014 Kış sayısı, manevî kışın Türkiye’yi kuşattığı bir sırada, demokrasi ve hürriyet baharlarını yaşayan Avrupa’da elimize geçti.

“İstiklâl mücadelesi” yahut “yalanlardan bir duvar”

“İstiklâl mücadelesi” yahut “yalanlardan bir duvar”

Derler ki, akıllı düşman, ahmak dosttan evlâdır. Yirminci yüzyılın siyaset ve devlet adamlarından Winston Churchill (Çörçil) de, akıllı düşmanlarımızdan olup, aynı zamanda Müslüman Türk’ün yenilmezliğini dünyaya ilân edenlerdendir

Doksanlık Diyanet ve demokrasi karnemiz

Doksanlık Diyanet ve demokrasi karnemiz

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 3 Mart 1924 tarihinde Şer’îye ve Evkaf Vekâletinin yerine kurulmuştur. Cumhuriyetle yaşıt (sadece 4 ay küçük) olan bu teşkilât, 3 Mart 2014 itibariyle tam 90 yaşında oldu. Hayırlı olsun.

Meçhule gidiş

Meçhule gidiş

Ülkemizde artık herkesin endişeyle baktığı bir meçhule gidiş var. Ekonomide, eğitimde, iç ve dış politikalarda, sınırlarımızda, terör belasında, barışta, hukukta, demokraside, diyanette, ahlâkta.

Yeni Asya çizgisinde çile var, hile yok!

Yeni Asya çizgisinde çile var, hile yok!

En başta Peygamberler (Aleyhimüsselam) ve bilhassa Ahirzaman Peygamberi Efendimiz (asm), sahabeler ve Allah’ın veli kulları, hakkı tebliğ yolunda en ağır çile, zahmet ve meşakkatlere maruz kalarak ömürlerini tamamlayıp

Yoldan sapanların “yol”suzluğu!

Yoldan sapanların “yol”suzluğu!

Bu ülke, 17 Aralık 2013’ten beri yolsuzluk iddialarıyla sallanıyor ya; buna karşılık savunma pozisyonu alan siyasî gücün, “bu bir darbe operasyonudur” diyerek mukabil darbe vuruşları ve antidemokratik uygulamalarıyla titriyor ya

…Ve “Hacı Baba”mız da dünyaya veda etti!

…Ve “Hacı Baba”mız da dünyaya veda etti!

Hemen ifade etmeliyim ki, kendisini “Hacı Baba” olarak tanıdığımız ve ona öyle hitap ettiğimiz ağabeyimiz, büyüğümüz bir Nur Talebesi ve Üstâd’ın son şahitlerindendi.

Yunus Emre’den bugünün yöneticilerine, öncülerine mesajlar!

Yunus Emre’den bugünün yöneticilerine, öncülerine mesajlar!

Yedi yüz yıl öncesinden bugünleri gören bir kalp gözü.. Kendi yorumumuzu en sona bırakarak, sizleri, Yunus Emre’mizin ibretli ve uyarıcı şiiriyle baş başa bırakalım.

Bedduânın duâya dönüşmesi adına

Bedduânın duâya dönüşmesi adına

Cennet yurdumuzdaki son gelişmelere biraz da başka açıdan bakalım. Unutulanı, göz ardı edileni, gözden kaçanı, ya da kaçırılanı hatırlayalım.

Hikmet-i hükûmet, cemaat ve hizmet

Hikmet-i hükûmet, cemaat ve hizmet

Acaba, diyorum, Bediüzzaman Hazretlerinin, Ekim 1908’de, İkinci Meşrûtiyetin başlarında, Avusturya mallarını boykot eden hamallara hitap ederken, onları sakinleştirme bâbından ifade buyurduğu,

Misyon semâsına seyahat

Misyon semâsına seyahat

Bugün sadece demokrat misyonun değil, bütün misyonların yerdeki yerleri belirgin bir şekilde belirsizleşmiştir. Bu meyanda hakikî demokratlığı da yerdeki yerlerine yerleştirmekte, şimdilik zorlanıyoruz.

Aile boyu hizmet

Aile boyu hizmet

Gözümüzü açan, gönlümüzü ferahlatan, yolumuzu aydınlatan Kur’anî ve imanî eserlerin rehberliğinde hizmet yolunda yol alırken, asla ihmal etme hakkına sahip olmadığımız çok ciddî bir mesele vardır:

Demokrasi derdimiz

Demokrasi derdimiz

Bir de “demokrasi dersimiz” dersek, hem çok uyumlu ve güzel çağrışımlı iki kelimeyi yan yana getirmiş oluruz, hem de bu derse ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu hatırlamış oluruz.

Viyana kucaklaşması

Viyana kucaklaşması

Önemli bir dünya şehri olan Viyana’nın “kuşatma” kelimesiyle olan yakınlığını dünya âlem bilir.

Bu da geçer

Bu da geçer

Ne acıdır ki, Müslümanlar da daima, hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına zemin hazırlayacak hallerden kendilerini kurtaramamışlardır.

Taksim’deki taksimat

Taksim’deki taksimat

İstanbul’daki Taksim Meydanı‘na bu isim nereden ve neden verilmiştir, bilemem ama, müzikteki “taksim“ tariflerine de uyan tarafı var gibi..

Ahirzaman gençleri ve İsviçre

Ahirzaman gençleri ve İsviçre

Çok gerçekleri çağrıştırın bu iki kelimelik tamlamanın tanımladığı lâhutî alana tam dalabilmek için; suyundan yudumlayıp havasından soluklayabilmek için, Ahirzaman Peygamberi’ne (asm) bakmak gerekir.

Şartlı ve pahalı “özür”!

Şartlı ve pahalı “özür”!

Yeni Asya ve basınımızın haksızlığa karşı duyarlı olan kısmı, üç yıla yakındır Mavi Marmara haksızlığını haykıra haykıra.. Öte taraftan siyasî ve diplomatik direnmeler sürdürüle sürdürüle, nihayet bir “özür”ün geldiğine sevinelim

Nevruz ve Bediüzzaman

Nevruz ve Bediüzzaman

Bizim bu Perşembe‘miz tam tamına Nevruz’a denk gelsin, tam iki gün sonra da Bediüzzaman Said Nursî gibi bir zatın vefatının 53. senesi tamamlanmış olsun, biz de buna sadece seyirci kalalım, şerefini okurundan alan köşemizi buna tahsis etmeyelim. Olur mu hiç?

28 Şubatlar sürmez, sürdürülür!

28 Şubatlar sürmez, sürdürülür!

Türkiye hâla “kurulduğu biçimde” yönetilmek isteniyor.
Kuruluşunda ise “devrimler” vardır.

Yeni Asya yenilenmeli mi?

Yeni Asya yenilenmeli mi?

Her zaman “yenilenme” taleplerine açık olan bu gazetenin sorumlu ve yetkilileri; dâvâya gönül veren bütün kitle adına, eminim ki, bu yöndeki taleplerin asıl maksadına bakar.

Sevgi dersi

Sevgi dersi

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı, bizzat hazırladığı ve Allah rızası için insanlığın istifadesine sunduğu harika slaytlarıyla da tanınan bir ilim yolcusudur. Elbette ki “âlim”dir. Ama “ilim yolcusu” tabiri, daha bir hoş, daha bir şirin, daha bir hâlis geldi bana..

Yeni yılda da aşkla, şevkle hizmete devam!..

Yeni yılda da aşkla, şevkle hizmete devam!..

Milâdî 2013 yılımızın ve Hicrî 1434 yılımızın insanlık ve İslâm âlemine hayırlı olmasını dilerken, sadece dilemekle kalmayıp, sadece sözde bırakmayıp; fiilen, halen, madden ve manen neler yapıyoruz ve daha neler yapmamız lâzım?

Uz(ak)laşmak

Uz(ak)laşmak

Çok şükür ki, Kasım ayında kasım kasım kasılmadan, yani iyilikleri ve lütûfları kendimizden zannetme gafletine kapılmadan, ellerimizi dergâh-ı Bâri’ye açarak, göğsümüzü O’ndan gelen Nur-u Kur’âna mukabil tutarak