List/Grid

Yazar Arşivi: Muhsin Duran

Üç kap

Üç kap

Horasan’ın Merv şehrinde Milâdî 700’lü yıllarda yaşayan bir kadı, bugünkü anlamıyla bir hâkim yaşardı. Bu kadı, malı mülkü yerinde, hatırı sayılır bir insandı. Tabi böyle varlıklı bir kimsenin şehrin dışında bir de üzüm bağı vardı.

İçimi kanatıyor

İçimi kanatıyor

Yıllar yılı Filistin’de, Irak’ta, şimdi de Suriye’de, Mısır’da kısacası İslâm coğrafyasındaki olaylarda kalabalıkların dehşetli, telâşlı, korkulu bakışları altında sallar üzerinde taşınan ölü ve yaralı görüntüleri içimi kanatıyor.

Aynalar

Aynalar

İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un bu milletin istikbâli, kalkınması, ileri gitmesi için ilmiyle, kalem ve kelâmıyla nasıl içten ve ihlâsla çalıştığını insaf sahibi herkes bilir. Bunun en açık ispatı şiirlerinin toplandığı “Safahat” adlı eseridir.

Küçük şeyler

Küçük şeyler

Güneşli, ama biraz üşüten bir Şubat öğleniydi. Üzerinde bir tek yaprak dahi kalmamış, sıkça bir çalılığı andıran erik ağacının tepesinden “cıyak, cıyak” sesleri geliyordu. Başımı kaldırdım, ağacın tepesine baktım. Birisi küçük, diğeri büyükçe iki çatalkuyruk kırlangıç.

Kürsülerin dili

Kürsülerin dili

Süleymaniye, Fatih, Bayezıd gibi selâtin camileri ziyaret ettiğimizde içerisinde tarihî iki veya üç vaaz kürsüsü görürüz. Bildiğiniz gibi bu kürsüler, bir zamanlar o camilerde aynı anda birden çok hocanın farklı konularda dersler verdiğini göstermektedir.

Ezan Ve sanat

Ezan Ve sanat

Zaman onunla taçlanır,
Güne onunla başlanır.

Bir kutup yıldızı: Medresetüzzehra

Bir kutup yıldızı: Medresetüzzehra

Çocukluğumuzdan bu yana dilimizin virdi, Kur’ân-ı Kerim’in bu asra bakan, fen ilimleriyle din ilimlerinin mezcedilmiş tefsiri, derslerimiz olan Risâle-i Nur Külliyatı’nın ve câmiasının gâyâtü’l-gâyesi, ideali, hedefi, kızıl elması, Medresetüzzehra.

“Allah rızası için…”

“Allah rızası için…”

Sabahın erken saatlerinde işe yetişmek için, herkes gibi koşar adımlarla üst geçit merdivenlerini çıkıyordum. Birinci merdivenin tam başına geldiğimde, yere oturmuş, bir elinde sakat bastonu tutan genç birisinin:

İslâm ve şöhretler

İslâm ve şöhretler

Haber şöyle:
“Efsane isimlerin villaları öldükten sonra değerleri katlanarak milyonlarca dolara alıcı bekliyor.

Ne iş yapıyorsunuz?

Ne iş yapıyorsunuz?

Genç adam eşi ve çocuklarıyla iyi bir kahvaltı yaptıktan sonra evinden çıktı. İşine gitmek üzere arabasına bindi. Epeyce gür olan saçlarını dikiz aynasına bakarak elleriyle taradı.

Ezanlı semtler

Ezanlı semtler

İç içe dünyalarda yaşıyoruz. İstanbul ayrı bir dünya, İstanbul’un içinde de dünyalar var. Eğlence dünyası, san’at dünyası, kitap dünyası, kültür dünyası gibi.

İstanbul’a kar yağdı

İstanbul’a kar yağdı

Amacım bu yazıyı kar yağarken okumanız değil, tarihe bir kar düşüncesi bırakmaktır. Ama kar yağarken de okunabilir.

ZELZELE

ZELZELE

Bundan 40-50 sene önce insanlar yer sarsıntısına “zelzele” derlerdi. Bu isimlendirme Kur’ân kaynaklı bir isimlendirme idi.

Filizin Feryadı

Filizin Feryadı

Rozemburg, Hollanda’nın batısında okyanus sahilinde ikinci büyük şehri olan Rotterdam’a 20 km mesafede sakin bir tatil şehri.

Hoşgeldin Alya!

Hoşgeldin Alya!

“Anamdan doğdum geldim pazara,
Bir top kefen aldım döndüm mezara” manzûmesi yeri ve zamanı geldiğinde hep söylenegelen hikmetli bir manzûmedir.