List/Grid

Yazar Arşivi: Mustafa Öztürkçü

Bir Hafız Ali portresi

Bir Hafız Ali portresi

Isparta’ya bağlı İslamköyü’ndendir Hafız Ali. Nur kahramanı bu mümtaz şahsiyeti anlama adına İslamköy’e yaptığım bir seyahatte, köyde kime sordumsa “Ali Hafız mı?” diyerek sualime mukabelede bulunmuşlardı.

“Risale-i Nur’un serkâtibi” Mehmed Feyzi Efendi

“Risale-i Nur’un serkâtibi” Mehmed Feyzi Efendi

Sekiz yıl ağır bir istibdad ve göz hapsi altında bir sürgün hayatına tutulduğu Kastamonu vilayetindeki hayatında Üstad Bediüzzaman’a hizmet eden Mehmed Feyzi Pamukçu’nun Nur hizmeti içinde mühim bir yeri vardır.

Harb cephesi eğitiminin manidar bir meyvesi: İŞARATÜ’L-İ’CAZ

Harb cephesi eğitiminin manidar bir meyvesi: İŞARATÜ’L-İ’CAZ

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni anlama adına doğu illerinde yaptığım araştırmalardan birisi de Bediüzzaman’ın Birinci Dünya Harbine iştirakle birlikte harp esnasında telifine muvaffak olduğu muhteşem eserlerinden

Geçtiğimiz hafta vefat eden, son şahitlerden: Hacı Reşit Övet Ağabey

Geçtiğimiz hafta vefat eden, son şahitlerden: Hacı Reşit Övet Ağabey

Hacı Reşit Övet ağabeyle tanışıklığımız 1970’li yıllarda başlamıştı. Mütevazi ve sadakat timsali bir ağabeydir.

Ali Aras, nâm-ı diğer Ali Çavuş

Ali Aras, nâm-ı diğer Ali Çavuş

Bediüzzaman’ın has talebelerindendir. Van’da Erek Dağı eteklerinde kurulu Çoravanis Köyündendir.

İsm-i Nur, Nur Risaleleri ve Nurs köyü

İsm-i Nur, Nur Risaleleri ve Nurs köyü

Kalp, akıl ve ruhlara başta Tevhid inancının yanı sıra mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Azîmüşşan ve Hz. Peygamber’in (asm) sevgisini tahkikî bir şekilde yerleştiren Risale-i Nur’un bir hususiyeti de Cenab-ı Hakk’ın Nur ism-i celîline mazhar oluşudur.

Hafız Ahmed Karaca ve Milaslı Halil İbrahim Çöllüoğlu

Hafız Ahmed Karaca ve Milaslı Halil İbrahim Çöllüoğlu

Vefat yıldönümleri münasebetiyle…
Kudsî Nur dâvâsı içinde Bediüzzaman Hazretlerine yol arkadaşlığı yapmış iki nurlu simadan bahsedeceğiz.

İsm-i Nur, Nur Risaleleri ve Nurs köyü

İsm-i Nur, Nur Risaleleri ve Nurs köyü

Kalp, akıl ve ruhlara başta Tevhid inancının yanı sıra mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Azîmüşşan ve Hz. Peygamber’in (asm) sevgisini tahkikî bir şekilde yerleştiren Risale-i Nur’un bir hususiyeti de Cenab-ı Hakk’ın Nur ism-i celîline mazhar oluşudur.

Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

Mübarek Nursî ailesinden Sofi Mirza Efendi’nin yaş sırasına göre altıncı çocuğudur. Bediüzzaman’ın küçük kardeşidir. O mübarek ailenin diğer mümtaz fertleri gibi, Abdülmecid Efendi de âlim, fâzıl ve son derece tevazu sahibi biridir.

Bediüzzaman’ın has talebelerinden, bir istikamet şehidi: Binbaşı Âsım Bey (Ahmet Asım Önerdem)

Bediüzzaman’ın has talebelerinden, bir istikamet şehidi: Binbaşı Âsım Bey (Ahmet Asım Önerdem)

Binbaşı Âsım Bey, Bediüzzaman’a talebe olan bahtiyar bir askerdir. Üstad’la ilk tanışmasını bir mektubunda Âsım bey şöyle ifade eder: “Dört sene evvel Burdur’a geldiğimde, kardeşimiz Şeyh Mehmet’in delâlet ve tavassutu ile muhabereye başlanmış.”1

Bediüzzaman’ın Emirdağ hayatı ve merhum Ahmet Urfalı Ağabey

Bediüzzaman’ın Emirdağ hayatı ve merhum Ahmet Urfalı Ağabey

Ocak ayının karlı bir kış günüydü.
Afyon’dan dondurucu soğuk içinde bir akşam karanlığında hareket ederek girmiştik Emirdağ’a…

Nur’un sadık kahramanı: Zübeyir Gündüzalp

Nur’un sadık kahramanı: Zübeyir Gündüzalp

Vefatının 42. yıldönümünde rahmete vesile olması niyazıyla…

Nurs Köyü ve bir değerlendirme

Nurs Köyü ve bir değerlendirme

Ulusal bir gazeteden aradılar… Bediüzzaman ve akrabalarıyla alâkalı bir konuda mehaz teşkil eden araştırmalarımıza yönelik bilgi paylaşımında bulunmak istediler. Memnuniyetle karşıladık ve bildiklerimizi aktardık.

Bir şehit hikâyesi: Bediüzzaman’ın öz yeğeni: Ubeyd

Bir şehit hikâyesi: Bediüzzaman’ın öz yeğeni: Ubeyd

Bediüzzaman Hazretlerinin “Vatanım” diyerek şereflendirdiği güzel Van’ımızda “Bediüzzaman Araştırmaları” kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken, yolumuz Gürpınar ilçesi sınırları içinde bulunan Başet Dağı zirvesine düşmüştü.

Bir muallimin ağlatan kalemi

Bir muallimin ağlatan kalemi

Yüreğini koymuş uğruna. Gönlüne düşen hasretiyle tutuşmuş ve ağlamış. Sonra da kalemini ağlatmış…

Son şahitlerden İslâmköylü Hacı Hafız Hasan Ergünal

Son şahitlerden İslâmköylü Hacı Hafız Hasan Ergünal

2007 yılı Aralık ayının soğuk bir kış günüydü. Isparta’nın İslâmköy’üne gelmiştim. Maksadım, Nur’a merkez ve mekân olmuş, ismiyle müsemma bu İslâm diyarını gezip tanıdıktan sonra Üstadımızın mümtaz talebesi merhum Hafız Ali Ağabeyin şahitleriyle görüşmekti.

İman eğitimi

İman eğitimi

İçinde yaşadığımız çağda cereyan eden hadiseleri bir sosyolog, psikolog ve pedagog yetkinliğiyle tahlil ederek çıkış yolları arayan Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu reçeteler içinde “iman eğitimi” son derece önemli bir yer tutar.

Bediüzzaman ve Urfa

Bediüzzaman ve Urfa

Nur yolunun sevdalısı bir grup dostla gerçekleştirmiştik Urfa seyahatini…

Bediüzzaman’ın sadık ve muhlis bir talebesi: Hulusi Yahyagil

Bediüzzaman’ın sadık ve muhlis bir talebesi: Hulusi Yahyagil

Bediüzzaman Hazretlerinin Hulusi Bey’e yakın alâkadarlığı nedendir?

Gece okumaları

Gece okumaları

İnsan, maddî manevî yönleriyle iki boyutlu olarak hayatiyeti devam eden ve Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Arzuları ebede kadar uzanmış, ihtiyacatı her tarafa dağılmış” bir aziz mahlûk ünvanı konumundadır.

Üstad hasretiyle bir Barla yolculuğu

Üstad hasretiyle bir Barla yolculuğu

Zaman denilen mefhum ne kadar da çabuk geçiyor. Yıllar önce, Üstada makam olan Çam Dağı’nın zirvesine çıkmış, ona birer istirahatgâh olmuş koca çam ve katran ağaçlarını, hain eller tarafından kesilmeden önce, ziyaret etmiş ve Üstadımla manen doyasıya hasret gidermiştim.

Gönüllerdeki Nurs

Gönüllerdeki Nurs

Nurs Köyü Dernek Başkanı değerli dostum Hikmet Okur’la görüştüm. Sevinçliydi.

Nurlu bir Kastamonu seyahati

Nurlu bir Kastamonu seyahati

Bir mübarek Mi’rac Gecesinde, saatlerin gece yarısını geçtiği bir vakitte Bursa’dan bindiğimiz vasıta bizi seher vaktinin ışıklarıyla Kastamonu’ya ulaştırdı. Aziz Üstadıma mekân ve makam olmuş Kastamonu’ya vardığımda ilk uğradığım yer, Yeni Asya Kültür ve Eğitim Vakfı oldu.

Üstadın öz kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

Üstadın öz kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

Mübarek silsilenin bu mübarek ve necip şahsiyeti, Kur’ân’ın yüksek tefsiri Risale-i Nur Külliyatından İşarâtü’l-İ’câz ve Mesnevî-i Nuriye adlı eserleri de tercüme ederek Türkçe’ye kazandırmıştır.

“Bediüzzaman araştırmaları” adına bir Van seyahati

“Bediüzzaman araştırmaları” adına bir Van seyahati

Telif ettiği muhteşem Kur’ân hakikatleri eserleriyle tüm âlem-i İslâmın ve insanlığın medar-ı iftiharı haline gelen Aziz Üstadımla alâkalı araştırmalarımı sürdürürken yolumuz Van ve çevresine düşmüştü.

Vefatının 41. yılı münasebetiyle Bediüzzaman’ın eski talebesi ve harp arkadaşlarından Hizanlı Molla Münevver Çetin

Vefatının 41. yılı münasebetiyle Bediüzzaman’ın eski talebesi ve harp arkadaşlarından Hizanlı Molla Münevver Çetin

Bediüzzaman araştırmaları kapsamında, Şark bölgelerimizde yaptığımız seyahatler sırasında yolumuz Hizan’a düşmüştü.

Ahireti inkâr komitesine rağmen, Onuncu Söz nerede ve nasıl yazıldı?

Ahireti inkâr komitesine rağmen, Onuncu Söz nerede ve nasıl yazıldı?

Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Te’lifine mazhar olduğu muhteşem Nur eserleriyle alâkalı olarak “Risâle-i Nur eserleri nasıl yazıldı?” adını verdiğimiz bir çalışmamızı tamamlamak adına Barla’ya gittik.

Gazetem

Gazetem

Henüz adını “Yeni Asya” olarak almamıştı. İttihad olarak çıkıyordu. Evimize o yıllarda düzenli gelen İttihad’a, rahmetli babamızın teşvikiyle bir şiir yazmış, göndermiş ve yayımlanmıştı.

Barlalı Marangoz Mustafa Çavuş

Barlalı Marangoz Mustafa Çavuş

Canım Üstadım ve onun muhteşem eserlerine hizmetle şereflenerek, bahtiyarlar zümresine dahil olan Nur kahramanlarını araştırıp öğrenme hasretiyle vasıl olmuştuk Barla’ya, bir yaz günü.

Bediüzzaman’ın talebesi ve savaş arkadaşı Ali Çavuş’u, oğlu Fevzi Aras’a sorduk

Bediüzzaman’ın talebesi ve savaş arkadaşı Ali Çavuş’u, oğlu Fevzi Aras’a sorduk

Aziz Üstad’la babamın beraberliği, daha Rusların Van’ı ve Bitlis’i işgal hareketlerinden önce Horhor’da başlamıştır. Babam Horhor Medresesinde talebe olmuş, ondan ders almıştır.