List/Grid

Yazar Arşivi: Şeyma Kösmene

“Ka’b’ın yazdığı meşhur şiir: “Kaside-i Bürde”

“Ka’b’ın yazdığı meşhur şiir: “Kaside-i Bürde”

Sevgili Peygamber-i Zîşan Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin, dalâlet yolunu tutan veyahut dalâlete gidenlerin arkalarından giden ümmetlerini, ne suretle tarîk-ı hidayete getirmek için sa’y etsek

Gökten melekleri indiren duâ

Gökten melekleri indiren duâ

“Allah’ı tanımayanın dünya dolusu belâ başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur.”

Nuşirevan’ın adaleti

Nuşirevan’ın adaleti

“Hikmet-i hükümet ise, saltanatın cenah-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise, raiyetin hukukunun muhafazasını ister; ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin.”

Dostun koruduğu dost!

Dostun koruduğu dost!

“İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir.”

Cennet kadınlarının efendisi

Cennet kadınlarının efendisi

“Sizin hanenizdeki masum evlâdlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.”

Allah’ın fazlı âlemi kuşatmıştır

Allah’ın fazlı âlemi kuşatmıştır

İnsan ameli ve ibadeti ile mi, yoksa Allah’ın fazlı ile mi Cennete girer? Kastamonu Lâhikası s. 79’da işlenen II. Dünya Savaşında ölenlerden necata nail olacaklar Arasat’ta ebedî mi kalacaklar?

Bu su umumun malıdır

Bu su umumun malıdır

“Hizmetini, ubudiyetini; geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farîza-i hilkat ve netice-i san’at bil, ucb ve riyadan kurtul!”

“O çocukların hesabı, ahirette benden sorulacak!”

“O çocukların hesabı, ahirette benden sorulacak!”

“Şüphesiz dünya bir mezraadır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır.”

Cemaatî sıkıntılar ve kader

Cemaatî sıkıntılar ve kader

Tire’den Refik Koyu: “Cemaatî sıkıntılarda kaderin hissesi nedir? İşi kadere vererek sorumluluğu atmak olur mu?”

Siz ne de az düşünüyorsunuz!

Siz ne de az düşünüyorsunuz!

“Elde Kur’ân gibi bir mu’cize-i bâki varken, Başka bürhan aramak aklıma zait görünür. Elde Kur’ân gibi bir bürhan-ı hakikat varken, Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?”

Resulallah’ın baban, Aişe’nin de annen olmasını ister misin?

Resulallah’ın baban, Aişe’nin de annen olmasını ister misin?

“Peygamber (asm), merhamet-i İlâhiye nazarıyla size şefkat eder, pederane muamele yapar. Risalet namına siz onun evlâdı gibisiniz.”

Sizin taptığınız,benim ayağımın altındadır

Sizin taptığınız,benim ayağımın altındadır

“Mülk umumen O’nundur. Sen, hem O’nun mülküsün, hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun.”

Acele edelim de önce biz iman edelim

Acele edelim de önce biz iman edelim

“Selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imandadır.”
Bediüzzaman Said Nursî (Sözler)

Müşrikleri secdeye getiren âyet

Müşrikleri secdeye getiren âyet

“Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl; İslâmiyet’e maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol!”

Vermezse Mabud, neylesin Mahmud!

Vermezse Mabud, neylesin Mahmud!

“Mal sahibi zannettiğin esbap, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir.”
Bediüzzaman Said Nursî Mesnevî-i Nuriye

Onların hesabı benden sorulacak!

Onların hesabı benden sorulacak!

“Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen; Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Vesselâm.”

Risale-i Nur’u neden çok okumalıyız?

Risale-i Nur’u neden çok okumalıyız?

Kenan Döndü: “Risale-i Nur okumayı çok seviyorum Yeni Asya gazetesine aboneyim. Severek okuyorum. Fakat Risale-i Nur’u düz okuyorum. Risaleleri niçin çok okumalıyım? Anlamını daha iyi bilmek için ne yapmalıyım?”

Nur dairesinde neşriyat hizmetleri

Nur dairesinde neşriyat hizmetleri

“Hizmetlerimiz içinde neşriyatın yeri ve önemi nedir?”

Emanette emin olmak

Emanette emin olmak

Sedat Bey: “Sıklıkla yaptığımız ‘Ya Rab, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl’ duâsından murad nedir? Emanette emin kılınmak nasıl bir taleptir?”

Bizi azabından koru!

Bizi azabından koru!

Resul-i Ekrem (asm) bir gün bir sahabenin hasta olduğunu duydu ve ziyaretine gitti.