List/Grid

Yazar Arşivi: Şükrü Bulut

Hüzün ve istiğfar senesi

Hüzün ve istiğfar senesi

Halbuki 2013 senesine öyle ümit ve fütuhatlarla girmiştik ki…

Köln’den Van’a hürriyet ve barış köprüsü…

Köln’den Van’a hürriyet ve barış köprüsü…

Bir tarafta kıyametin gelişini adeta hızlandırmaya çalışan tahribatçılar, diğer tarafta onların karşısında deccaliyet ve süfyâniyetin yıkıp döktüklerini tamire çalışan Müslümanlar ve Hıristiyanlar…

Bağban bağistanını sele verirse…

Bağban bağistanını sele verirse…

Milletin vahdetini zir-ü zeber niyetiyle, haricî dinsiz cereyanların içimize soktuğu “hizipçilik” veya “takım taraftarlığı” gibi fitneler öyle tuttu ki…

Angela ve ekibi AB ile savaşıyor

Angela ve ekibi AB ile savaşıyor

Buna rağmen garibinize gidecek şeyler ve tek düzeden farklı okumalarla karşılaşabileceğinizden, okumanızı tavsiye ediyoruz. Evvela Angela’yı tanıyorsunuz.

Devrim ile demokratik siyaset arasında…

Devrim ile demokratik siyaset arasında…

AKP bir devrim hareketi miydi, yoksa demokratik siyasetin neticesi miydi? AKP Genel Başkanı’nın müteaddit konuşmalarında, Türkiye Baharı’nın 2002 yılından bu yana başlayıp devam ettiğini çokça duymuştuk.

Avrupa’da bir mahallî seçim…

Avrupa’da bir mahallî seçim…

Ülkemizdeki 30 Mart mahallî seçimlerinden sonra hasbelkader Almanya’da Kuzey Ren Eyaletinde devam etmekte olan bir seçim sürecine rastgeldik.

Şarkın Polat Ağabeyi…

Şarkın Polat Ağabeyi…

Etrafımızdaki çınarların göçtüğünü gördükçe mevsim-i hazana yaklaştığımızı daha iyi hissediyoruz değil mi? Bizim kuşağı kastediyorum… Gerçi rıhlet kösü kuşak dinlemiyormuş…

Amnesty International ve global ahlâksızlık

Amnesty International ve global ahlâksızlık

Başlığımızın “maksadını aşmasından” veya alâkasızlığından şikâyet edenlere, dünyamızda cereyan eden son hadiselere parçalı değil, bütünü ihata eden bir nazarla bakmalarını tavsiye ediyoruz.

Kırım ve Ukrayna’ya dikkat…

Kırım ve Ukrayna’ya dikkat…

Bugünü dün ile karıştıranlar, ihtilâl ve kaoslara maalesef yardım ediyorlar. Dünün aktörlerini ve senaryolarını “dünün“ coğrafyasında aramanın bedeli o kadar acı oldu ki… Kafkasya’daki karmaşa ve silâhlanmaları Türkiye olarak –… Devamı »

Arap baharında sisler dağılırken

Arap baharında sisler dağılırken

Kuvveti elinde tutan zalimce başkaldırının neticesiz kalacağını bir asrı aşkındır haykıran Bediüzzaman’a kulak verilseydi, elbette Kandahar’dan Bingazi’ye uzanan coğrafyada Müslüman kanı sel olup, akmazdı…

Zübeyri sistem

Zübeyri sistem

Bediüzzaman’ın hayatını tarihî perspektifler çerçevesinde dikkatlice inceleyenler, onun 31 Mart mahkemesinde, zalimlere karşı “Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırım.

Zübeyrî Çizgiden, Zübeyrî Sisteme

Zübeyrî Çizgiden, Zübeyrî Sisteme

İçtimaî hadiselerin “beyaz karanlıklar” gibi dört yanımızı sardığı zamanlarda, yön bulmada çektiğimiz sıkıntıyı iyi biliriz. Bazen ölgün bir deniz fenerine, bazen dağ başlarındaki işaret taşlarına veya incecik çizgilere o kadar ihtiyaç duyarız

II. Avrupa ve Rusya

II. Avrupa ve Rusya

Dünya hadiseleri öyle girift ve iç içe dokunuyor ki… Tarih gergefini nakış nakış işleyen iğnenin ahengine göre konuşmanın ve yazmanın bir mana ifade etmediğini birlikte görüyoruz.

Yeni savaşlar dönemi

Yeni savaşlar dönemi

20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında öne çıkarılan “bilgi”nin yeni teknoloji ile önemini kaybetmesi üzerine global savaş çeteleri bu defa da “haberleşmeye” dadandılar.

Kiev devrimcileri, Rusya ve AB…

Kiev devrimcileri, Rusya ve AB…

Gazetemizin dikkatli okuyucuları bilirler ki, devrimciler mütemadiyen “kıyafet, isim, forma ve slogan” değiştirdikleri halde, devrimin mahiyeti hiç değişmez. Soros’un 2004’ten itibaren

Hacı Osman Kurnaz’ın ardından: Gurbet vatan olur mu?

Hacı Osman Kurnaz’ın ardından: Gurbet vatan olur mu?

Kemalizm belâsı yalnızca vatandakilere musallat olmuş bir illet değildi.

İleri demokrasilerin ölümcül düşmanı: Bankalar veya fonlar

İleri demokrasilerin ölümcül düşmanı: Bankalar veya fonlar

Makalemizin başlığı ilk anda size “maksadını aşmış” gibi gelebilir. Fakat sathîlik ve monotonluktan kaçanları esas maksada götüreceği kanaatindeyiz.

Turuncu Devrim ve Balkanlar…

Turuncu Devrim ve Balkanlar…

Turuncu Devrimin Troçkistlerin kızıl devriminden görünürdeki en önemli farkı, belki de daha sivil görünmesi ve hürriyeti paravan olarak kullanması olamaz mı? Dünyayı sefahet,

Isparta kahramanlarından Hacı Osman Kurnaz…

Isparta kahramanlarından Hacı Osman Kurnaz…

Onu otuz küsur sene önce, gurbetin hazan mevsiminde tanımıştım. Kasım’dan Aralığa geçen günlerde, görevli bulunduğum Ahlen şehrinde; medâr-ı iftiharı ve mahdumu Mevlüt Kardeşin beni evlerine dâveti

Avrupa Birliği ve Şam-ı Şerif…

Avrupa Birliği ve Şam-ı Şerif…

Cenevre Konferansının bir nevî devamı sayılabilecek Münih Güvenlik Konferansının arada kaybolmasına – önemine binaen – gönlümüz razı vermedi.

Ey dindar Müslümanlar! Siperlerinize çekiliniz!

Ey dindar Müslümanlar! Siperlerinize çekiliniz!

Bu bir emir değildir… Haddini aşmış bir çağrı hiç değil…

Demokrasiye karşı Kemalist direniş

Demokrasiye karşı Kemalist direniş

Yakın siyasî tarihimizin yardımıyla olayları labirentlerin dışından takip edenler ve bilhassa Kemalizmin milletimiz için hangi manaya geldiğini az çok bilenler, ifadeye çalışacağımız mücerret manaları kolayca örnekleyebilirler.

Savrulan Türkiye mi?…

Savrulan Türkiye mi?…

Türkiye medyasını yakından takip edenler; insanların, bazı cemaatlerin veya iktidarın savrulmasından bahsediyorlar… Mevcut iktidarın inşa ettirdiği labirentlerin azıcık dışına çıktığınızda,

Sosyal medya gayyaya dönüşüyor

Sosyal medya gayyaya dönüşüyor

Bazılarımızın dünyasına “sosyal medya” kelimeleri müsbet çağrışımlar yaparken, bu sanal medyanın çürüttüğü hayatları görenlerin feryadı, ister istemez bizi düşündürüyor.

İran’sız Suriye konferansı…

İran’sız Suriye konferansı…

Şam-ı Şerif’te akan kanlardan ve yanan canlardan yürekleri sızlayan insanların beklediği Cenevre Konferansının beklenen ümitlerle başlamamış olması, bizde hayal kırıklığına yol açmadı.

Kemalizm affetmiyor…

Kemalizm affetmiyor…

AKP-cemaat çatışmasının perde arkasını göremeyen gazetecilerimizin yorumları akıllara ziyan… Bu kavgayı kim çıkardı, çıkaranların hedefleri ne olabilirdi, bir türlü müşahhaslaştırılmayan

Fethullah Gülen üzerinden Said Nursî’ye hücum (mu)?

Fethullah Gülen üzerinden Said Nursî’ye hücum (mu)?

Cemaat ve AKP iktidarını tokuşturanların Said Nursî ve Nurcuları teğet geçmeyeceklerini biliyorduk. Fakat daha ziyade, İslâm’a ve insanî değerlere saldırmak için her türlü fırsatı değerlendiren içimizdeki din karşıtı cereyanlardan

Neoliberallerin meşhur atağı…

Neoliberallerin meşhur atağı…

Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde ahirzaman hadiselerini ve menfî cereyanları izah ederken nadiren taşahhusa gider. Dinsizlik şahs-ı manevisinin temsilcileri makamındaki şahsiyetlerin isimleri,

AKP cemaat çatışmasından sulh çizgisi…

AKP cemaat çatışmasından sulh çizgisi…

Şu yazımızdaki cemaat kelimesi elbette bir cemaatle sınırlı değil.

Türk dili savunması: Tahripkâr cereyanlar ve dilimiz…

Türk dili savunması: Tahripkâr cereyanlar ve dilimiz…

Önceki yazımızda, harf devriminin Türk diline karşı girişilen dehşetli savaşta düşmanlarımızı güçlendirdiğini yazmıştık.