List/Grid

Yazar Arşivi: Süleyman Kösmene

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur mu?”

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Fahri Bey: “Şuâlarda Hazret-i Üstad ‘üç yüz milyar Müslüman’dan bahsediyor. Bu rakamın hikmeti nedir?”

Bid’at ve sünnet

Bid’at ve sünnet

Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’at-ı hasene ve seyyie var mıdır? İbâdet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri-ibâdetleri Allah kabul etmez mi?”

Müjdeleriyle gülen musîbetler

Müjdeleriyle gülen musîbetler

Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’ın başına bir musîbet gelirse bu durum illaki o kişinin hatalarının sonucu mu? Yoksa Allah kuluna müjde veriyor olamaz mı?”

Sekizinci Söz: Ayete’l-Kürsi’nin tefsiri

Sekizinci Söz: Ayete’l-Kürsi’nin tefsiri

Ali Şen: “Sekizinci Söz’de geçen, ‘ağaçtaki yemişlerin numuneler olduğu ile tek bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi tek bir şeye çevirmek hakikatlerini açıklar mısınız?”

Cennette gençlik herkesin hakkıdır

Cennette gençlik herkesin hakkıdır

Gebze’den Ahmet Uğur: “Cennet hayatında anne, baba ve büyüklerimizle beraber olacağız. Hepimiz aynı yaşta [akran] olacağımız için, onlara nasıl saygı göstereceğiz? İnsan kendi yaşındaki birine anne, baba, dede diyebilir mi?”

Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?

Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?

“Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi hususuna karşı çıkmakla birlikte akıllara takılan bir kaç suale cevap vermenizi önemle rica ediyorum. Risale-i Nur daha önce hiç sadeleştirilmemiş midir?

Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Sabri Bey: “İhlâs Risalesi’nde geçen havuz, buz parçası, Kevser-i Kur’ânî, şahsiyet ve enaniyet kavramlarını ayrı ayrı açıklarsanız memnun olurum.”

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

İstanbul’dan Hasan Aydın: “Bazı TV ve Radyo programlarını takip ediyoruz, aklımız çok karışıyor. Dinimizi nasıl bir metotla öğrenelim ki, bizi kimse yanlışa götüremesin?”

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye
Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.

Irklar, renkler ve insanlık

Irklar, renkler ve insanlık

Bolu’dan Burhan Alsan: “İnsanlar neden ırklara, milletlere ve farklı etnik kimliklere göre yaratılmıştır?”

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

1- Mesnevî-i Nûriye’nin 181. sayfasında ‘ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab’ diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

“Üstad Hazretlerinin ‘Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum’ sözünü nasıl anlamalıyız? Biz Üstadımızı çok seviyoruz ve çok beğeniyoruz. O zaman Üstad Hazretleri bizi beğenmiyor mu?”

Yağmur ve rahmet beklerken!

Yağmur ve rahmet beklerken!

Abdullah Bey: “Kış aylarında olmamıza rağmen kar’a ve yağmura muhtacız. Topraklarımız berekete muhtaç. Hangi günahımız kadere fetva verdirdi? Ne yapmalıyız?”

İslâm’da üstün ırk yoktur

İslâm’da üstün ırk yoktur

Ali Bey: “Irk üstünlüğü söz konusu mudur? İslâm’da milliyetçilik anlayışı nasıldır?”

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Konya Beyşehir’den Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi var: ‘Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa ehl-i ilmin imanlarını tashih edip kurtarıyor.’ Bu cümlenin manasını açıklar mısınız?”

Ailemize kaos girmesin!

Ailemize kaos girmesin!

Ahmet Zeki Önder: “Ailede karşılıklı olması gereken muhabbeti kaybetmiş olanlar, birlikteliği nasıl devam ettirmeliler?”

Kur’ân hodri meydan diyor!

Kur’ân hodri meydan diyor!

İnternette bir agnostik sitesine rastladım. Kur’ân’dan bir âyet yazmışlar. Allah’ın (cc) insanlara Kur’ân’ın benzerini yapabiliyorsanız yapın, bir harfini bile yapamazsınız dediği

Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

“Üstad Hazretleri hem ‘Hutbe-i Şamiye’de, hem de ‘Sözler’de, ‘Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip… Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir’ diye bir hadis-i şerif zikrediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?”

Bedduânın beslendiği kaynaklar

Bedduânın beslendiği kaynaklar

M. rumuzlu okuyucumuz: “Bedduâ tutar mı? Ne zaman tutar?”

Çağımızda İslâmiyete tabi olmak

Çağımızda İslâmiyete tabi olmak

Hıristiyan bir arkadaşım bana şunu sordu: “Müslümanlık hak din diyorsunuz. Peki, Musevilik veya Hıristiyanlık da Allah tarafından gönderilen dinlerden değil mi?

Risale-i Nur okumanın faziletleri

Risale-i Nur okumanın faziletleri

Kenan Döndü: “Risale-i Nur okumayı çok seviyorum. Risale-i Nur okurken düz okuyorum. Anlamını bilmiyorum. Onu daha iyi anlayarak nasıl okuyabilirim? En baştan ne yapmam lâzım?”

Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!

Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!

Bayan okuyucumuz: “Örtünmek istiyorum. Eşim izin vermiyor. Önce Allah rızası diyorum. Ama eşimi de ikna etmem gerektiğine inanıyorum. Nasıl davranabilirim?”

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

Özlem Yeliz K.: “Bid’at nedir? İbadet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri Allah kabul etmez mi?”

Hak ve hukuk bakımından ilk dört halife

Hak ve hukuk bakımından ilk dört halife

Antalya/Serik’ten Ali Duyan: “Peygamberimiz Efendimizden (asm) sonra hilafet kimin hakkı idi? Hazret-i Ali’nin (ra) hakkı idi diyenler var.”

Manevî muhaverelerde Risale-i Nur

Manevî muhaverelerde Risale-i Nur

Tahsin Bey: “Yedinci Şuâ’nın sonunda, ‘Bugünlerde manevî bir muhaverede…’ diye başlayan bir cümle var. Bu cümleyi açar mısınız? Nasıl bir muhaveredir?”

Karıncanın Firavun’u mağlup etmesi

Karıncanın Firavun’u mağlup etmesi

Balıkesir’den Necdet Bayram ve Bandırma’dan Turhan Aslantürk: “Bediüzzaman İkinci Şuâ’da, 30. Lem’a’da ve başka yerlerde bir karıncanın Firavun’u, bir mikrobun bir Cebbarı helâk ettiğinden bahsediyor. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir?”

Cennette en üstün saadet nedir?

Cennette en üstün saadet nedir?

Abdullah Bey: “Cennette en üstün saadet nedir?”

Nemrud’u aciz bırakan sinek

Nemrud’u aciz bırakan sinek

Balıkesir’den Necdet Bayram: “Bediüzzaman 2. Şuâ’da, 30. Lem’a’da ve başka yerlerde bir sineğin Nemrud’u helâk ettiğinden bahsediyor. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir?”

Asr-ı Saadetten ahir zamana bir izdüşüm: Risale-i Nur

Asr-ı Saadetten ahir zamana bir izdüşüm: Risale-i Nur

“Risale-i Nur’un; hem Hazret-i Hasan’ın altı aylık yarım kalan hilâfetinin ahir zamandaki devamı olması, hem de Hazret-i Hüseyin’in yarım kalan hürriyet-i şer’iye mücadelesinin devamı olması ne anlama geliyor?”