List/Grid

Yazar Arşivi: Yasemin Yaşar

Hüzün içerisinde huzur

Hüzün içerisinde huzur

Bütün hayat sahiplerinin başına gelen en kaçınılmaz gerçek ölümdür. Ölüm bütün canlıların başına gelse de, ölüm bilincine sahip tek mahlûk insandır.

“Biz” duygusunun istibdadı

“Biz” duygusunun istibdadı

İnsan, enaniyetini besleyen his ve düşüncelerden kendi nefsî mücadelesi ile kurtulabilir. Rıza-i İlâhîyi kazanma yolunda Allah için işler, Allah için görüşür vs. Fakat aynı kişi bazen ait olduğu topluluk içerisinde,

Hizmettekilerin imtihanı (4)

Hizmettekilerin imtihanı (4)

İnsanın en büyük imtihanlarından biri Cenâb-ı Hakk’ın verdiği kabiliyetleri nefsine mal edip onunla övünmek, farklılık ve üstünlük duygularına kapılmaktır.

Toplumsal şiddet ve çaresi

Toplumsal şiddet ve çaresi

Kişiye sıkıntı veren duygulara hâkim olabilme, duygusal sağlığın anahtarıdır. İnsanın kendini iyi hissetmesi için tatsız duygulardan kaçınması gerekmez. Ancak duyguların kontrolden çıkmaması gerekir.

Mutluluğun altın kuralları

Mutluluğun altın kuralları

Asır her türlü imkânlarıyla maddî ve manevî olarak insanlara mutluluk vaad etmektedir. Ancak asır insanı belki de tarihinde hiç olmadığı kadar mutsuz ve huzursuzdur.

Hizmettekilerin imtihanı (3)

Hizmettekilerin imtihanı (3)

Bediüzzaman’ın talebelerine “Lâakal her on beş günde bir defa okunmalıdır” notu düştüğü İhlâs Risalesi, belki de Risale-i Nur eserlerinin kalplere yerleşmesinin ve sosyal hayatın içinde yaşanmasının bir anahtarıdır.

Kadın mutluluğu nerede arıyor?

Kadın mutluluğu nerede arıyor?

Eşitlik, özgürlük, söylemleriyle yola çıkılan yirminci yüzyıl feminizm fikirlerinin ortaya çıkışına kadar, kadının İslâm’da yeri, bir problem olmamıştı.

Depresyon ve irade bağlantısı

Depresyon ve irade bağlantısı

İnsanlar üzüntülü ruh halinden kurtulmak için çok çaba harcarlar. Fakat bazen üzüntü hallerinin de yararı vardır. Meselâ; üzüntü ve keder anlarında insanın zevk ve eğlenceye dönük ilgileri azalır ve kişi kederlendiği şeye odaklanır

İradeyi güçlendiren ibadetler

İradeyi güçlendiren ibadetler

İrade eğitimi ile kişi hem dış dünya ve onun zorluklarıyla hem iç âleminde hisleriyle baş etme yeteneği kazanır. İşte bunun için dinler ve en başta bizim dinimizde iradeyi güçlendirecek ve yaşanan problemler ve sıkıntılar

İki yoldan birini tercih etmek

İki yoldan birini tercih etmek

İnsanın hayat serüveni aklı temsil eden ön beyin ile duyguyu temsil eden orta beynin mücadelesiyle geçer. İrade ve nefis bu iki bölgeyi kullanarak birbiri ile mücadele eder.

İnsanın iç âlemindeki mücadeleler İrade, nefis mücadelesi

İnsanın iç âlemindeki mücadeleler İrade, nefis mücadelesi

İnsan beyninde iradenin merkezi, ön lob denen frontal bölgedir.

İradeyi eğitmek

İradeyi eğitmek

Cenâb-ı Hak yarattığı her mahlûkata kaderî bir program vermiştir. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yapıda yaratılması, kendisine akıl ve irade gücünün verilmiş olmasıdır.

Ahlâk krizi

Ahlâk krizi

Asır dindarları dış dünyanın çekiciliği ile iç dünyaların hakikatleri arasında sıkışıp kalmış durumdadır. İnanç, kişiden, nefsî arzularından vazgeçmesini, karşılık beklemeden iyilik yapmasını,

Tenkid Ahlâkı

Tenkid Ahlâkı

Hakperestlikten gelen ve insafın işletmesi gereken tenkid ileri bir kültürün, imanî bir olgunluğun ve kemalâtın bir tezahürüdür.

Faziletfüruşluğun istibdadı

Faziletfüruşluğun istibdadı

İman-Kur’ân hizmeti yapanların özellikle de sorumluluk mevkiinde olanların dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de, faziletfüruşluktur.

Nasıl bir ülke?

Nasıl bir ülke?

Bütün yaşanan çirkinliklere, kavgalara ve çekişmelere rağmen bizler daha güzel bir ülkenin hayalini kurmakta ve ümitle beklemekteyiz.

Siyasete esir edilen hayatlar

Siyasete esir edilen hayatlar

Hayatın anlamını çirkin siyasî hesapların belirlediği, iktidar kavgalarının günlük hayata nüfuz ettiği günlerden geçmekteyiz. Hayatlarımız çıkar hesaplarının döndüğü günübirlik siyasetle adeta esir edilmektedir.

İhlas ve müsbet hareketin gereği…

İhlas ve müsbet hareketin gereği…

İhlâs ve müsbet hareket düsturlarının, şahıs bazında geçerli olduğu gibi, cemaatler arası münasebetlerde de geçerli olduğunu Risale-i Nur’da bilhassa 20. Lem’a’dan öğreniyoruz.

Fitneye karşı, şahs-ı manevîyi güçlendirmek

Fitneye karşı, şahs-ı manevîyi güçlendirmek

Kargaşa, nifak, fesat, ihtilâf anlamlarına gelen fitne, dinimizde en çok ihtarda bulunulan hususlardan birisidir. Maide: 64’te, “Sırf fesat çıkartmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar.

28 Şubat direniyor!

28 Şubat direniyor!

“Başörtüsü mağduriyeti bitmiştir” diyen Başbakan’a bir akademisyen mektubudur.

İnsan, sıkıntılarından öğrenebildiği ölçüde güçlüdür

İnsan, sıkıntılarından öğrenebildiği ölçüde güçlüdür

İnsan sorunsuz olamıyor. Dünya imtihan yeri olduğu için sorular, sorunlar, sıkıntılar son nefese kadar hep devam ediyor.

Hizmettekilerin imtihanı

Hizmettekilerin imtihanı

İnsanın imtihanı her hal ve durumda devam etmekte, hatta iman derecesi ve yaptığı hizmete göre imtihanı şiddetlenmekte, her hal ve durumda şeytanın tuzaklarına düşebilmektedir.

Zaman daralıyor

Zaman daralıyor

‘Gelmesi muhakkak olan şey uzak da olsa yakındır’ hakikatince, insan her geçen gün ölümün soluğunu üzerinde hissediyor. Hayalen değil, hakikat olarak yapılan ölüm tefekkürleri anın, saatlerin, öğlenin, akşamın ve günün öldüğünden haber veriyor.

Ahlâk üzerine…

Ahlâk üzerine…

Bu ülkede kendisini millete vasi tayin eden ideoloji, kendi hayat tarzlarını, gayr-i ahlâkî değerleri millete topyekûn şırıngalama politikası gütmektedir. Ahlâksızlığın her türüne alıştırıldığı bu operasyonların baş aktörleri de edepsiz siyasetçi ve san’atçılar,

Başarmanın ahlâkı

Başarmanın ahlâkı

Günümüzde başarının her şeyi meşrûlaştıran bir işlevi olduğu algısı ciddî anlamda ahlâkî değerlerin sınırlarını değiştirmekte ve bozmaktadır. Başarı merdivenlerini tırmananlara bakış, onların hangi yöntemlerle geldiğinden ziyade, geldiği noktaya kilitlenmektedir.

İnsan iradesiyle insandır

İnsan iradesiyle insandır

İnsanın bu dünyaya gönderiliş amacı yaratılış hikmetini tahakkuk ettirip, eşref-i mahlûkat olarak bir kul olduğu bilinciyle hayatını yaşayıp mutlu olmaktır. İnsanın insan gibi yaşaması için de nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu bilmeye ihtiyacı vardır.

Dünyevîleşmek ciddî bir hastalıktır

Dünyevîleşmek ciddî bir hastalıktır

Dünyevîleşmek hastalığı ehl-i imanın özellikle asr-ı kıyamette içine düştüğü ciddî bir hastalıktır.
Bu hastalığa yakalananların hayatlarındaki en önemli gayesi dünyevî başarı, kazanma ve bu gayelerin duygusu olan hırstır.

Adalet, Allah’a ibadetle başlar

Adalet, Allah’a ibadetle başlar

Eric Fromm’a göre yeni bir toplumun doğuşu ancak yeni bir insan geliştirdiği zaman mümkündür. ‘Sahip olmak ya da olmak’ kitabının devamında yeni bir toplumun doğuşu için şu radikal fakat gerçek bir tezle devam eder.

İradeyi felç eden ümitsizlik

İradeyi felç eden ümitsizlik

Ümit, kişinin hayatında olayların ve gelişmelerin iyi olacağına olan inançtır. Hedef ne olursa olsun, onlara ulaşmak için gerekli irade ve yönteme sahip olduğumuz inancıdır.

Sûr sesi duyulmadan…

Sûr sesi duyulmadan…

“Mü’minlerin kalplerinin Allah’ı ve O’nun tarafından indirilen hakikatleri duyarak, haşyet hissedip, yumuşayıp, daha derin bir dirilişe erme vakti hâlâ gelmedi mi?” (Hadid Sûresi, 57.)