List/Grid

Makale Subscribe to Makale

Öldürülen masum çocukların anısına

Öldürülen masum çocukların anısına

Dinle ey insan bozması canavar: Sen hep içimizdeydin ve biz seni fark edemedik. Çünkü biz insandık.

Son trend ‘selfie’

Son trend ‘selfie’

Eskiden yalnız yaşamak mecburiyet gibi görünür, insanlar yalnız yaşayanlar için üzülürdü. Şimdilerde ise yalnız kalmak “Tek başına ayakta durabilme. Kendine yetme” olarak görüldüğünden, bu durum bayağı benimsendi.

Kutlu Doğum faaliyetleri

Kutlu Doğum faaliyetleri

Nisan ayı Kutlu Doğum faaliyetleriyle dopdolu geçti. Diyanetin hazırladıkları haricinde sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı programlar da çok yoğundu. Kiminin afişlerini, kiminin internet sitesindeki sunum metinlerini okuduk, izledik.

Selâm

Selâm

Selâm vermek istiyorum, hem de bütün dünyaya… Tıpkı Selâhaddin Eyyubî’nin düşmanının barış için verdiği içten selâmı gibi. Tıpkı Kâbe’yi gören sahabenin verdiği içten bir selâm gibi… Bütün dünyaya “Selâmünaleyküm” demek istiyorum.v

Nezaket dilini kim yok etti?

Nezaket dilini kim yok etti?

Toplum olarak giderek nezaket ve samimiyetimizi yitirmeye, her yerde sokak ağzıyla konuşmaya başlar olduk. Öyle ki artık yöneticilerin bile ağzından, “salak, aptal” gibi kelimeler duymak doğrusu beni endişelendiriyor.

Açılım ve atılım buna derler arkadaş!

Açılım ve atılım buna derler arkadaş!

Kompozisyon denilen birşey vardı bilirsiniz…

Ölümsüzlüğe doğru

Ölümsüzlüğe doğru

Fâni yolculuğun sonuydu.
Musalla taşının üstünde son yolculuğunu yapmaya hazırlanan bir dede…

Sıkıntıların üstesinden gelmek

Sıkıntıların üstesinden gelmek

Köşemizin adını aldığı huzurevi ortamında uzun süre, hızlı tempoyla ve aşırı sorumluluk duyarak çalışmak, yaşlı, hasta, muhtaç,

Biraz empati…

Biraz empati…

Empati, Batı kökenli bir kelime olup, “kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak” şeklinde ifade edilebilir.

Nur ağacından yaprak dökümü

Nur ağacından yaprak dökümü

Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir.” meâlindeki âyetler ne kadar önemli bir hakikate dikkat çekiyor! Fakat tevehhüm-ü ebediyet duygusuyla insanların büyük ekseriyeti

Ebu Bekir olmak

Ebu Bekir olmak

Bu kez saadetin aslını öğrenmek için saadetli asra gittik. Önümüze kutlu bir yolculuğun hikâyesi çıktı. Varlıklardan, Kur’ân Âyetlerinden, Yusuf’un (as) kardeşlerinden aileye dair derslerimizi almıştık.

Ötelerden gelen ses

Ötelerden gelen ses

Kalb, nefsin saltanatını zîr ü zeber ettiği vakit, gönlün en derûnî sokaklarında bilinmez bir yolculuğa çıkarır insanı.

Celâleddin-i Harzemşah ve bizler

Celâleddin-i Harzemşah ve bizler

Ümitvar olmak, şevk kırmamak, halis niyet sahibi olmak bu zamanda ehl-i imanın en mühim özelliklerinden olmalıdır. Daima Rahmet-i İlâhiyeden ümid etmek, O’na yalvarmak, O’ndan istemek, O’na duâ etmek,

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Risâle-i Nur ise; ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.”1 (Bediüzzaman)
Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri “Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim!..

Kanamaya devam eden yara: Başörtüsü mağdurİyetİ

Kanamaya devam eden yara: Başörtüsü mağdurİyetİ

Devlet Memurlarının Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” te, “Baş daima açık” hükmü yer almaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarını düzenleyen 125’nci maddesinde ise,

Türkiye ne kadar Müslüman?

Türkiye ne kadar Müslüman?

Bu sorunun doğru şekli “Biz ne kadar Müslümanız?”dır. Gerçek şu ki, İslâm hakikatlerini belli sınırlar içine hapsetmeye kalktığımız zaman içinden çıkamayacağımız paradokslarla karşılaşıyoruz.

Acem düşman mı dost mu?

Acem düşman mı dost mu?

Son aylarda medyada ve bilhassa internet medyasında İran politikası vesilesiyle garip bir “Acem ya da Şiî düşmanlığı” yayılmaya çalışılıyor. Hem de ölçüsüz, desteksiz, kontrolsüz bir biçimde…

Bu kadar sıkıntı, stres neden dersiniz?

Bu kadar sıkıntı, stres neden dersiniz?

Yaşadığımız asır stresin salgın bir hastalık gibi yayıldığı, anksiyetenin hemen herkese bir teşehhüd miktarı kadar uğrayıp kalıcı misafir gibi konakladığı, mutsuzluk ve umutsuzluğun mizaç haline geldiği bir çağ.

Azerbaycan’da ilk Medrese-i Nuriye

Azerbaycan’da ilk Medrese-i Nuriye

Sevdiğim bir dostum telefon ederek özel bir TV kanalında yayınlanan bir programla ilgili görüşlerimi sordu. Programı seyrettim, program Risale-i Nurlara bandrol verilmemesiyle ilgiliydi.

Risale’me dokunma

Risale’me dokunma

Bu yazı, Risale-i Nurların basımı ile ilgili sıkıntılı meseleyi nasıl değerlendirmek gerekir sorusunun hukuki kısmıyla ilgili olmayıp doğduğu günden beri kırmızı kitaplarla hem-hâl olan, hayatının merkezine bu eserleri

Meşveret ve şûrâ

Meşveret ve şûrâ

(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar,

“Uhuvvet ve İhlâs” sırrına ne kadar muvaffak olabiliyoruz?

“Uhuvvet ve İhlâs” sırrına ne kadar muvaffak olabiliyoruz?

İçtimaî hayatta çoğu vaktimizi günlük siyasî meselelerin çeşitli mülâhazaları ile meşgul ediyoruz. Evet bir Nur Talebesi, özellikle milleti ve vatanı ilgilendiren meselelerde bir kanaat önderi bir yol gösterici olmalıdır.

Zihniyet-i inhisâr

Zihniyet-i inhisâr

Asırların sahibi ve adamı, müceddid-i âhirzaman olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri “Zihniyet-i inhisâr, hubb-u nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor; nizâ ondan çıkıyor.”1 demektedir. Ne kadar haklı, ne kadar hakîkatli bir tesbit!

Gençlerimize sahip çıkalım

Gençlerimize sahip çıkalım

Bizim insanlarımız candandır ve sevdiğini candan sever, onu incitmemek için gizlenecek sırlarını gizler ve hiçbir zaman açığa vurmaz. Bu, milletimizin genlerinde olan güzel bir davranıştır.

Siyaset ve eski akımlar

Siyaset ve eski akımlar

İnsan nisyan ile malüldür. Çok derin hadiseleri bile zamanla unutur.

Nefisperest mi oldum?

Nefisperest mi oldum?

Geçenlerde Şualar’ı okurken bir cümle dikkatimi çekti.

Eksiklik neremizde?

Eksiklik neremizde?

İnsan her an sınanıyor. Dünya ise bir imtihan salonu.

Cazibedar fitne ile tesettür imtihanı

Cazibedar fitne ile tesettür imtihanı

Geçen hafta feminist hanımlar toplu taşıma araçlarında yaşanan tacize karşı bir kampanya düzenlediler. Kampanyanın adı: “Bacaklarını topla”.

Birlik ve beraberlik

Birlik ve beraberlik

Mahlûkatın en şereflisi olmakla beraber, âciz olarak yaratılan insan, yaşayabilmesi için başkasına muhtaçtır.

Öğretmenim canım benim

Öğretmenim canım benim

Henüz hayatın acı yüzüyle karşılaşmamış. Her geceye kahkaha seslerini emanet bırakıp uyuyor. Sabah erkenden uyanıp okul yolunda koşturuyor.