List/Grid

Mektuplar Subscribe to Mektuplar

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur mu?”

“Neme lâzım” demedik,“nene lâzım” dediler

“Neme lâzım” demedik,“nene lâzım” dediler

Geçen hafta bu köşede, mizahî bir yaklaşımla “paralel yapı” muammasına dokunduk ya; varsa hain bir yapılanma, varsa devletin içinde devletin bekasına kasteden bir örgütlenme, bunun tasfiyesinin ve bertaraf edilmesinin,

Yel değirmenleri ve “paralel yapı”

Yel değirmenleri ve “paralel yapı”

Bir çok anî gelişmelere paralel olarak, varlığından sıkça söz edilen “paralel yapı-örgüt-devlet” acaba gerçekten nedir? Ya bilen tam bilmiyor; ya tam bilen bildirmiyor! Bu hususta durup durup zihnime takılan bir benzetme var.

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Fahri Bey: “Şuâlarda Hazret-i Üstad ‘üç yüz milyar Müslüman’dan bahsediyor. Bu rakamın hikmeti nedir?”

Kutlu Doğum Haftası “Sünnet-i Seniyye’yi İhyâ Haftası” olsun

Kutlu Doğum Haftası “Sünnet-i Seniyye’yi İhyâ Haftası” olsun

“Andolsun, Allah’ın Rasûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb 21. âyet)

Avusturya adında, Türkiye tadında…

Avusturya adında, Türkiye tadında…

Bakmayınız uzakta olduğumuza; çok yakınınızdayız, yanınızdayız.

Bid’at ve sünnet

Bid’at ve sünnet

Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’at-ı hasene ve seyyie var mıdır? İbâdet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri-ibâdetleri Allah kabul etmez mi?”

Kuveyt kedileri bana öyle bir ders verdi ki!

Kuveyt kedileri bana öyle bir ders verdi ki!

Yıllardır etlerimizi Suriyeli bir kasaptan almaktayız. Kasabımız bu işin hakikaten ustasıdır. Ağırladığım misafirlerden bir çoğu, lezzetinden etkilenip eti nereden aldığımı sormuştur.

Galibiyet ve mağlûbiyet

Galibiyet ve mağlûbiyet

Galibiyet, her zaman kazanmak anlamına gelmez. Mağlûbiyet de, her zaman kaybetmek anlamına gelmez. Bazı mağlûbiyetler, müstakbel kazanımların yollarını açarlar.

Müjdeleriyle gülen musîbetler

Müjdeleriyle gülen musîbetler

Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’ın başına bir musîbet gelirse bu durum illaki o kişinin hatalarının sonucu mu? Yoksa Allah kuluna müjde veriyor olamaz mı?”

Kuvvetli bir ana muhalefet partisi demokrasinin teminatıdır

Kuvvetli bir ana muhalefet partisi demokrasinin teminatıdır

Siyasî partilerin tamamının mahalli seçimleri genel seçim havasında yürütmesi, yolsuzluk töhmeti altında olan hükümeti sarsmak için birbirine çok zıt olan partilerin ittifak içine girerek hararetli kampanyalar yapmaları,

“Seçim” dünyası

“Seçim” dünyası

Kaybetmekten herkes korkar. Kayıpların en korkuncu, en dehşetlisi de, ebedî bir mülkü ve saadeti kaybetmektir. Dünyevî bir ikbali, bir iktidarı kaybetmek, belki dünyadan büsbütün mahrum kalmak bile,

Sekizinci Söz: Ayete’l-Kürsi’nin tefsiri

Sekizinci Söz: Ayete’l-Kürsi’nin tefsiri

Ali Şen: “Sekizinci Söz’de geçen, ‘ağaçtaki yemişlerin numuneler olduğu ile tek bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi tek bir şeye çevirmek hakikatlerini açıklar mısınız?”

Cennette gençlik herkesin hakkıdır

Cennette gençlik herkesin hakkıdır

Gebze’den Ahmet Uğur: “Cennet hayatında anne, baba ve büyüklerimizle beraber olacağız. Hepimiz aynı yaşta [akran] olacağımız için, onlara nasıl saygı göstereceğiz? İnsan kendi yaşındaki birine anne, baba, dede diyebilir mi?”

Gurbette büyüyen evlâtlarım, Türkçe’yi Risâle-i Nurlar ile öğrendiler!

Gurbette büyüyen evlâtlarım, Türkçe’yi Risâle-i Nurlar ile öğrendiler!

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Muhittin Akgül, 23 Mart tarihli Zaman gazetesinde yazdığı bir yazısında, Risâle-i Nurların yeni nesil tarafından anlaşılmadığını ileri sürerek Nurların sâdeleştirilmesini savunmuş.

Türkiye, siyasî iflâsın eşiğinde

Türkiye, siyasî iflâsın eşiğinde

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyetidir. Halbûki Türkiye’de siyaset, şu sıralarda “uzlaştırma” için değil, tamamen “ayrıştırma” yolunda yol alıyor.

Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?

Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?

“Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi hususuna karşı çıkmakla birlikte akıllara takılan bir kaç suale cevap vermenizi önemle rica ediyorum. Risale-i Nur daha önce hiç sadeleştirilmemiş midir?

Demokrasi köprüsü

Demokrasi köprüsü

Üç aylık fikir dergisi KÖPRÜ’nün 2014 Kış sayısı, manevî kışın Türkiye’yi kuşattığı bir sırada, demokrasi ve hürriyet baharlarını yaşayan Avrupa’da elimize geçti.

“İstiklâl mücadelesi” yahut “yalanlardan bir duvar”

“İstiklâl mücadelesi” yahut “yalanlardan bir duvar”

Derler ki, akıllı düşman, ahmak dosttan evlâdır. Yirminci yüzyılın siyaset ve devlet adamlarından Winston Churchill (Çörçil) de, akıllı düşmanlarımızdan olup, aynı zamanda Müslüman Türk’ün yenilmezliğini dünyaya ilân edenlerdendir

Arapların, İranlıları yendiği ilk harp: Zî Kar

Arapların, İranlıları yendiği ilk harp: Zî Kar

“Hâzâ evvel yevmin intesara el- Arabu fîhi mine’l Acemi ve bî nusiruu/ Bu gün Arapların Acemlere gâlip geldiği ilk gündür ve onlar benimle (sebebimle) zafere ulaştılar.” (Hadis-i Şerif)

Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Sabri Bey: “İhlâs Risalesi’nde geçen havuz, buz parçası, Kevser-i Kur’ânî, şahsiyet ve enaniyet kavramlarını ayrı ayrı açıklarsanız memnun olurum.”

Nu’mân bin Münzir’e verilen söz!

Nu’mân bin Münzir’e verilen söz!

Ebu Kâbûs lâkaplı Nu’mân bin Münzir (580-602), milâdî 268-633 yılları arasında Irak ve Arap Yarımadasında hüküm sürmüş olan Lahmî Oğullarının (Benû Lahm/ Hîre Krallığı) en meşhur krallarından olup,

Doksanlık Diyanet ve demokrasi karnemiz

Doksanlık Diyanet ve demokrasi karnemiz

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 3 Mart 1924 tarihinde Şer’îye ve Evkaf Vekâletinin yerine kurulmuştur. Cumhuriyetle yaşıt (sadece 4 ay küçük) olan bu teşkilât, 3 Mart 2014 itibariyle tam 90 yaşında oldu. Hayırlı olsun.

Montaj değil!

Montaj değil!

Araplar, arkadaş seçmenin önemine işaret etmek için “Assâhibu sâhib” derler. “Arkadaş çeker” mânâsındaki bu sözle, arkadaşın insanı hayra ve şerre doğru çekecebileceği vurgulanır.

Meçhule gidiş

Meçhule gidiş

Ülkemizde artık herkesin endişeyle baktığı bir meçhule gidiş var. Ekonomide, eğitimde, iç ve dış politikalarda, sınırlarımızda, terör belasında, barışta, hukukta, demokraside, diyanette, ahlâkta.

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

İstanbul’dan Hasan Aydın: “Bazı TV ve Radyo programlarını takip ediyoruz, aklımız çok karışıyor. Dinimizi nasıl bir metotla öğrenelim ki, bizi kimse yanlışa götüremesin?”

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye
Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.

Irklar, renkler ve insanlık

Irklar, renkler ve insanlık

Bolu’dan Burhan Alsan: “İnsanlar neden ırklara, milletlere ve farklı etnik kimliklere göre yaratılmıştır?”

Belki şeytan sırtına vurmuştur!

Belki şeytan sırtına vurmuştur!

“Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecûsi yapar.” (Buhârî)

Yeni Asya çizgisinde çile var, hile yok!

Yeni Asya çizgisinde çile var, hile yok!

En başta Peygamberler (Aleyhimüsselam) ve bilhassa Ahirzaman Peygamberi Efendimiz (asm), sahabeler ve Allah’ın veli kulları, hakkı tebliğ yolunda en ağır çile, zahmet ve meşakkatlere maruz kalarak ömürlerini tamamlayıp