List/Grid

Fıkıh Günlüğü Subscribe to Fıkıh Günlüğü

Irklar, renkler ve insanlık

Irklar, renkler ve insanlık

Bolu’dan Burhan Alsan: “İnsanlar neden ırklara, milletlere ve farklı etnik kimliklere göre yaratılmıştır?”

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

1- Mesnevî-i Nûriye’nin 181. sayfasında ‘ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab’ diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

“Üstad Hazretlerinin ‘Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum’ sözünü nasıl anlamalıyız? Biz Üstadımızı çok seviyoruz ve çok beğeniyoruz. O zaman Üstad Hazretleri bizi beğenmiyor mu?”

Yağmur ve rahmet beklerken!

Yağmur ve rahmet beklerken!

Abdullah Bey: “Kış aylarında olmamıza rağmen kar’a ve yağmura muhtacız. Topraklarımız berekete muhtaç. Hangi günahımız kadere fetva verdirdi? Ne yapmalıyız?”

İslâm’da üstün ırk yoktur

İslâm’da üstün ırk yoktur

Ali Bey: “Irk üstünlüğü söz konusu mudur? İslâm’da milliyetçilik anlayışı nasıldır?”

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Konya Beyşehir’den Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi var: ‘Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa ehl-i ilmin imanlarını tashih edip kurtarıyor.’ Bu cümlenin manasını açıklar mısınız?”

Ailemize kaos girmesin!

Ailemize kaos girmesin!

Ahmet Zeki Önder: “Ailede karşılıklı olması gereken muhabbeti kaybetmiş olanlar, birlikteliği nasıl devam ettirmeliler?”

Kur’ân hodri meydan diyor!

Kur’ân hodri meydan diyor!

İnternette bir agnostik sitesine rastladım. Kur’ân’dan bir âyet yazmışlar. Allah’ın (cc) insanlara Kur’ân’ın benzerini yapabiliyorsanız yapın, bir harfini bile yapamazsınız dediği

Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

“Üstad Hazretleri hem ‘Hutbe-i Şamiye’de, hem de ‘Sözler’de, ‘Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip… Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir’ diye bir hadis-i şerif zikrediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?”

Bedduânın beslendiği kaynaklar

Bedduânın beslendiği kaynaklar

M. rumuzlu okuyucumuz: “Bedduâ tutar mı? Ne zaman tutar?”

Çağımızda İslâmiyete tabi olmak

Çağımızda İslâmiyete tabi olmak

Hıristiyan bir arkadaşım bana şunu sordu: “Müslümanlık hak din diyorsunuz. Peki, Musevilik veya Hıristiyanlık da Allah tarafından gönderilen dinlerden değil mi?

Allah’ın fazlı âlemi kuşatmıştır

Allah’ın fazlı âlemi kuşatmıştır

İnsan ameli ve ibadeti ile mi, yoksa Allah’ın fazlı ile mi Cennete girer? Kastamonu Lâhikası s. 79’da işlenen II. Dünya Savaşında ölenlerden necata nail olacaklar Arasat’ta ebedî mi kalacaklar?

Risale-i Nur okumanın faziletleri

Risale-i Nur okumanın faziletleri

Kenan Döndü: “Risale-i Nur okumayı çok seviyorum. Risale-i Nur okurken düz okuyorum. Anlamını bilmiyorum. Onu daha iyi anlayarak nasıl okuyabilirim? En baştan ne yapmam lâzım?”

Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!

Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!

Bayan okuyucumuz: “Örtünmek istiyorum. Eşim izin vermiyor. Önce Allah rızası diyorum. Ama eşimi de ikna etmem gerektiğine inanıyorum. Nasıl davranabilirim?”

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

Özlem Yeliz K.: “Bid’at nedir? İbadet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri Allah kabul etmez mi?”