List/Grid

Fıkıh Günlüğü Subscribe to Fıkıh Günlüğü

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur mu?”

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Risale-i Nur, âlem-i İslâm’ın konuşan vicdanıdır

Fahri Bey: “Şuâlarda Hazret-i Üstad ‘üç yüz milyar Müslüman’dan bahsediyor. Bu rakamın hikmeti nedir?”

Bid’at ve sünnet

Bid’at ve sünnet

Abdurrahim Bey: “Bid’at nedir? Bid’at-ı hasene ve seyyie var mıdır? İbâdet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri-ibâdetleri Allah kabul etmez mi?”

Müjdeleriyle gülen musîbetler

Müjdeleriyle gülen musîbetler

Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’ın başına bir musîbet gelirse bu durum illaki o kişinin hatalarının sonucu mu? Yoksa Allah kuluna müjde veriyor olamaz mı?”

Sekizinci Söz: Ayete’l-Kürsi’nin tefsiri

Sekizinci Söz: Ayete’l-Kürsi’nin tefsiri

Ali Şen: “Sekizinci Söz’de geçen, ‘ağaçtaki yemişlerin numuneler olduğu ile tek bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi tek bir şeye çevirmek hakikatlerini açıklar mısınız?”

Cennette gençlik herkesin hakkıdır

Cennette gençlik herkesin hakkıdır

Gebze’den Ahmet Uğur: “Cennet hayatında anne, baba ve büyüklerimizle beraber olacağız. Hepimiz aynı yaşta [akran] olacağımız için, onlara nasıl saygı göstereceğiz? İnsan kendi yaşındaki birine anne, baba, dede diyebilir mi?”

Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?

Risale-i Nur neden sadeleştirilmemeli?

“Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi hususuna karşı çıkmakla birlikte akıllara takılan bir kaç suale cevap vermenizi önemle rica ediyorum. Risale-i Nur daha önce hiç sadeleştirilmemiş midir?

Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli

Sabri Bey: “İhlâs Risalesi’nde geçen havuz, buz parçası, Kevser-i Kur’ânî, şahsiyet ve enaniyet kavramlarını ayrı ayrı açıklarsanız memnun olurum.”

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

Doğru İslâmiyeti öğrenmek için

İstanbul’dan Hasan Aydın: “Bazı TV ve Radyo programlarını takip ediyoruz, aklımız çok karışıyor. Dinimizi nasıl bir metotla öğrenelim ki, bizi kimse yanlışa götüremesin?”

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Yeni Asya ve Hürriyet-i Şer’iye dâvâsının kökleri

Hazret-i Âdem ve Hürriyet-i Şer’iye
Önce Hazret-i Âdem’in (as) yaratılışında gündeme geldi hürriyet-i şer’iyye nuru.

Irklar, renkler ve insanlık

Irklar, renkler ve insanlık

Bolu’dan Burhan Alsan: “İnsanlar neden ırklara, milletlere ve farklı etnik kimliklere göre yaratılmıştır?”

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

1- Mesnevî-i Nûriye’nin 181. sayfasında ‘ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab’ diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

Bediüzzaman kimleri beğenirdi?

“Üstad Hazretlerinin ‘Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum’ sözünü nasıl anlamalıyız? Biz Üstadımızı çok seviyoruz ve çok beğeniyoruz. O zaman Üstad Hazretleri bizi beğenmiyor mu?”

Yağmur ve rahmet beklerken!

Yağmur ve rahmet beklerken!

Abdullah Bey: “Kış aylarında olmamıza rağmen kar’a ve yağmura muhtacız. Topraklarımız berekete muhtaç. Hangi günahımız kadere fetva verdirdi? Ne yapmalıyız?”

İslâm’da üstün ırk yoktur

İslâm’da üstün ırk yoktur

Ali Bey: “Irk üstünlüğü söz konusu mudur? İslâm’da milliyetçilik anlayışı nasıldır?”