List/Grid

Fıkıh Günlüğü Subscribe to Fıkıh Günlüğü

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Konya Beyşehir’den Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi var: ‘Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa ehl-i ilmin imanlarını tashih edip kurtarıyor.’ Bu cümlenin manasını açıklar mısınız?”

Ailemize kaos girmesin!

Ailemize kaos girmesin!

Ahmet Zeki Önder: “Ailede karşılıklı olması gereken muhabbeti kaybetmiş olanlar, birlikteliği nasıl devam ettirmeliler?”

Kur’ân hodri meydan diyor!

Kur’ân hodri meydan diyor!

İnternette bir agnostik sitesine rastladım. Kur’ân’dan bir âyet yazmışlar. Allah’ın (cc) insanlara Kur’ân’ın benzerini yapabiliyorsanız yapın, bir harfini bile yapamazsınız dediği

Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

Hazret-i İsa’nın (as) nüzûlü meselesi

“Üstad Hazretleri hem ‘Hutbe-i Şamiye’de, hem de ‘Sözler’de, ‘Nasraniyet, ya intifa veya ıstıfa edip… Hz. İsa (as) nazil olup gelecek, şeriatımla amel edecektir’ diye bir hadis-i şerif zikrediyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?”

Bedduânın beslendiği kaynaklar

Bedduânın beslendiği kaynaklar

M. rumuzlu okuyucumuz: “Bedduâ tutar mı? Ne zaman tutar?”

Çağımızda İslâmiyete tabi olmak

Çağımızda İslâmiyete tabi olmak

Hıristiyan bir arkadaşım bana şunu sordu: “Müslümanlık hak din diyorsunuz. Peki, Musevilik veya Hıristiyanlık da Allah tarafından gönderilen dinlerden değil mi?

Allah’ın fazlı âlemi kuşatmıştır

Allah’ın fazlı âlemi kuşatmıştır

İnsan ameli ve ibadeti ile mi, yoksa Allah’ın fazlı ile mi Cennete girer? Kastamonu Lâhikası s. 79’da işlenen II. Dünya Savaşında ölenlerden necata nail olacaklar Arasat’ta ebedî mi kalacaklar?

Risale-i Nur okumanın faziletleri

Risale-i Nur okumanın faziletleri

Kenan Döndü: “Risale-i Nur okumayı çok seviyorum. Risale-i Nur okurken düz okuyorum. Anlamını bilmiyorum. Onu daha iyi anlayarak nasıl okuyabilirim? En baştan ne yapmam lâzım?”

Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!

Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!

Bayan okuyucumuz: “Örtünmek istiyorum. Eşim izin vermiyor. Önce Allah rızası diyorum. Ama eşimi de ikna etmem gerektiğine inanıyorum. Nasıl davranabilirim?”

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

İslâm’ın bid’ata ihtiyacı yoktur

Özlem Yeliz K.: “Bid’at nedir? İbadet maksadı ile yapılan, fakat Hazret-i Peygamber’in (asm) yapmadığı amelleri Allah kabul etmez mi?”

Hak ve hukuk bakımından ilk dört halife

Hak ve hukuk bakımından ilk dört halife

Antalya/Serik’ten Ali Duyan: “Peygamberimiz Efendimizden (asm) sonra hilafet kimin hakkı idi? Hazret-i Ali’nin (ra) hakkı idi diyenler var.”

Manevî muhaverelerde Risale-i Nur

Manevî muhaverelerde Risale-i Nur

Tahsin Bey: “Yedinci Şuâ’nın sonunda, ‘Bugünlerde manevî bir muhaverede…’ diye başlayan bir cümle var. Bu cümleyi açar mısınız? Nasıl bir muhaveredir?”

Karıncanın Firavun’u mağlup etmesi

Karıncanın Firavun’u mağlup etmesi

Balıkesir’den Necdet Bayram ve Bandırma’dan Turhan Aslantürk: “Bediüzzaman İkinci Şuâ’da, 30. Lem’a’da ve başka yerlerde bir karıncanın Firavun’u, bir mikrobun bir Cebbarı helâk ettiğinden bahsediyor. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir?”

Cennette en üstün saadet nedir?

Cennette en üstün saadet nedir?

Abdullah Bey: “Cennette en üstün saadet nedir?”

Cemaatî sıkıntılar ve kader

Cemaatî sıkıntılar ve kader

Tire’den Refik Koyu: “Cemaatî sıkıntılarda kaderin hissesi nedir? İşi kadere vererek sorumluluğu atmak olur mu?”