List/Grid

Yazarlar Subscribe to Yazarlar

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Fani dünyadan, ebedî âleme sevkiyat hiç durmadan ve hız kazanarak devam ettiği halde “Hiç ölmeyecekmiş gibi” dünyaya bağlanmayı tercih ediyoruz. Bu yanlış tercihin bir sebebi de,

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Zekâ, pek büyük, pek kıymetli bir nimet. Her canlıya, hatta her insana nasip olmaz. İki tarafı keskin kılıç gibidir. Hak namına, doğru şekilde kullanmalı. Ego için kullanıldığında, büyük zarar verir. Sahibi dahil, pekçok insanı bedbaht eder.

Minyeli Abdullahlar…

Minyeli Abdullahlar…

Ah Mısır ah! İslâm’ın zekî mahdumu, sen ne hâllere düştün? Seni ne hâllere düşürdüler?

Bu kaçıncı facia?

Bu kaçıncı facia?

Soma’daki maden ocağında yaşanan son facia, iktidar kavgaları ve kısır polemiklerle geçiştirilen reel sorunlarımızın en kronik ve yakıcı olanlarından birini yeniden çok hazin ve çarpıcı bir şekilde gündeme taşıdı.

Son durum

Son durum

Risale-i Nur’daki hürriyet bahislerinden sunduğumuz derlemelere bugün için ara verip, eserlerin neşrine Kültür Bakanlığı tarafından getirilen bandrol engelinde geldiğimiz son noktayı değerlendirelim.

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Kıbrıs’ın önde gelen manevî şahsiyetlerinden Şeyh Nâzım Kıbrısî de, ağır bir hastalık sürecinin ardından “El mevtü hakkun” fermanını imzalayanlar kervanına katıldı ve berzahtaki menziline intikal etti.

Hüzün ve istiğfar senesi

Hüzün ve istiğfar senesi

Halbuki 2013 senesine öyle ümit ve fütuhatlarla girmiştik ki…

Köln’den Van’a hürriyet ve barış köprüsü…

Köln’den Van’a hürriyet ve barış köprüsü…

Bir tarafta kıyametin gelişini adeta hızlandırmaya çalışan tahribatçılar, diğer tarafta onların karşısında deccaliyet ve süfyâniyetin yıkıp döktüklerini tamire çalışan Müslümanlar ve Hıristiyanlar…

Said Nursî’ye göre demokratlık

Said Nursî’ye göre demokratlık

Bediüzzaman’a göre demokratlık nedir? Özellikle Nur camiasında çoktandır cevabı aranan bir sual bu. Devamında, “Said Nursî’nin desteklediği ahrar manası günümüz siyasetinde hakkıyla temsil ediliyor mu

AKP Kemalizmi çökertti mi, yoksa…

AKP Kemalizmi çökertti mi, yoksa…

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Armağan Öztürk, Radikal’de çıkan “Post-Kemalist demokrasi tahayyülünün çöküşü” başlıklı yazısında hayli tartışmalı değerlendirmeler yapmış (18.4.14).

Üzeyir Şenler

Üzeyir Şenler

Geçen hafta Hakkın rahmetine kavuşan Üzeyir Şenler’in ismini ilk kez merhum Hakkı Yavuztürk’ten duymuştum.

Bağban bağistanını sele verirse…

Bağban bağistanını sele verirse…

Milletin vahdetini zir-ü zeber niyetiyle, haricî dinsiz cereyanların içimize soktuğu “hizipçilik” veya “takım taraftarlığı” gibi fitneler öyle tuttu ki…

Dünyevîleşmede gelinen nokta: Mü’mine kin ve adâvet

Dünyevîleşmede gelinen nokta: Mü’mine kin ve adâvet

Mübarek üç aylara girdik. Gönül ister ki: Şu mübarek günler hürmetine, mü’minler arasında yaşanan dehşetli kin ve adâvete bir nihayet verilsin. Husûmetin yerini muhabbet alsın.

Ya Rab, siyaset uğruna ne değerler batıyor

Ya Rab, siyaset uğruna ne değerler batıyor

Herşeyin bir bedeli vardır. “Deccalizmin (süfyanizmin-Kemalizmin)” kurguladığı, “menfaat, yalan, dolan, hile, tuzak, fitne, fesat” üzerindeki canavar siyasetin bedeli nedir?

AB yoluyla iyiliklere…

AB yoluyla iyiliklere…

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki macerası gerçekten de bir ‘macera’dır. Bu maceranın eşi ve benzeri de yok. Yarım asrı aşan bir maceradan söz ediyoruz. Türkiye’den çok sonra üyelik müzakerelerine başlayan… Devamı »

Avrupa’nın genç fatihleri

Avrupa’nın genç fatihleri

Bir haftayı aşkın son Avrupa seyahatimiz esnasında yeni bir fütûhâtın, sevindirici yeni bazı inkişafların farkına vardık: Temiz fıtratlı Müslüman gençlik, aslî dâvâsına tam sahip çıkıyor; bu misyonunu, hâl ve kàl diliyle âleme ilân ve ispat ediyor.

Arınç: Çok fazla dünyevîleştik

Arınç: Çok fazla dünyevîleştik

Aşağıdaki sözler, Uluslararası Hz. Üftade Sempozyumunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yaptığı konuşmadan:

Üstad “Risale-i Nur’u sadeleştirin” dedi mi?

Üstad “Risale-i Nur’u sadeleştirin” dedi mi?

Risale-i Nur’un sadeleştirilmesini savunanlar, Üstadın bir mektubunda geçen ifadelerini dayanak gösteriyorlar.

Mevlüt Polat

Mevlüt Polat

Geçen hafta Perşembe akşamı yatsı namazını kılmak için gittiği camide son nefesini veren Mevlüt Polat’ın vefat haberini, aynı gece sabaha karşı kalkıp Diyarbakır yolculuğuna hazırlanırken aldık.

Mevlid Polat Ağabeye, Allah rahmet eylesin!

Mevlid Polat Ağabeye, Allah rahmet eylesin!

Perşembe akşamı, Üsküdar cemaatinin kahraman fertlerinden Hasan Sarıbuğa kardeşimizin haber etmesiyle malûmatımız oldu.

Başka çaremiz kalmadı muhterem meslekdaşlarım İlahiyatçılar!

Başka çaremiz kalmadı muhterem meslekdaşlarım İlahiyatçılar!

9. Risale-i Nur Kongresi’nde, diğer masalardaki ilim adamı ve akademisyenlerle de fikir-alış verişlerinde bulunduk. Bunlardan birisi, hem İlahiyat, hem de gazeteci olarak meslekdaşımız muhterem Ali Bulaç idi.

Avrupa’da bizim gençler

Avrupa’da bizim gençler

Mart ayının büyük bölümünü Hollanda ve Almanya’da gezmeden ziyade, dâvet üzre gönül tellerine vurmakla geçirdim. Seyyiatlarla dolu dünyamızda tek ümidim,

Erdoğan’ın dosyasıyla Nurculara operasyon

Erdoğan’ın dosyasıyla Nurculara operasyon

Başbakan MGK kararlarını da arkasına alarak “bir numaralı tehdit” ilân ettiği ve kendisine yönelik herşeyin arkasında onun elini arar hale geldiği “paralel yapı” ile mücadelesini yurt dışına da taşırken, bu yöndeki ilk adımını

Risale-i Nur’a devlet sahip çıksın, ama…

Risale-i Nur’a devlet sahip çıksın, ama…

Bundan böyle Risale-i Nur’a Kültür Bakanlığının sahip çıkacağı haberini ve İşaratü’l-İ’caz’ın Diyanet tarafından bastırılıp onu diğer eserlerin takip edeceği yönündeki açıklamaları,

Kuraklık neyin tokadı?

Kuraklık neyin tokadı?

28 Şubat günlerinde başörtüsü yasakçıları Bursa’da imam hatiplere yönelik bir taarruz dalgası başlattıklarında şehrin meşhur lodos fırtınalarından biri patlak vermiş ve can kayıplarına yol açmıştı.

Angela ve ekibi AB ile savaşıyor

Angela ve ekibi AB ile savaşıyor

Buna rağmen garibinize gidecek şeyler ve tek düzeden farklı okumalarla karşılaşabileceğinizden, okumanızı tavsiye ediyoruz. Evvela Angela’yı tanıyorsunuz.

Devrim ile demokratik siyaset arasında…

Devrim ile demokratik siyaset arasında…

AKP bir devrim hareketi miydi, yoksa demokratik siyasetin neticesi miydi? AKP Genel Başkanı’nın müteaddit konuşmalarında, Türkiye Baharı’nın 2002 yılından bu yana başlayıp devam ettiğini çokça duymuştuk.

Modern kölelik de bitmeli

Modern kölelik de bitmeli

Tarih, çok üzücü kölelik hikâyeleriyle doludur. İnsan fıtratına ters olan bu uygulama, İslâmın kalpleri fethetmesiyle birlikte tedricen ortadan kaldırılmış ve insanlar gerçek anlamda hür ve sadece “Allah’ın kulu” olmuşlardır.

Diyarbekir; bildiğiniz gibi değil

Diyarbekir; bildiğiniz gibi değil

Çoktandır Diyarbekir’e gidememiştim. Oysa, çocukluğumda ve ilk gençlik yıllarında (1970’ler) en fazla gidip ziyaret ettiğim şehirdi burası.

Nurculuk Kemalizmle barıştırılamaz

Nurculuk Kemalizmle barıştırılamaz

Bediüzzaman “M. Kemal’in cazip bir maaşla Şeyh Sünusî’nin yerine şark umumî vaizliği teklifini kabul etseydim, hiçbir şeye alet ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi” diyor.