List/Grid

Cevher İlhan Subscribe to Cevher İlhan

Bediüzzaman’ın matbuat tesbitleri ve Yeni Asya…

Bediüzzaman’ın matbuat tesbitleri ve Yeni Asya…

Türkiye’de medyanın durumu, Bediüzzaman’ın ifâde özgürlüğüyle basın ve yayına dair esas ve ikazlarının da haklılığını bir defa daha ortaya koyuyor.

Bangladeş tahriklere gelmemeli

Bangladeş tahriklere gelmemeli

Bangladeş’te 2010 yılında başlayan yargı operasyonuyla Cemaat-i İslâmî’yi hedef alan, hareketin liderlerinin müebbet ve idam cezâlarına çarpıtılmasıyla tırmanan ve en son Genel Sekreter Yardımcısı Abdukadir Molla

İslâm istikbâlinin önünün açılması…

İslâm istikbâlinin önünün açılması…

İslâm dünyasındaki krizler, terör, kavga, kargaşa ve kaos, başarısızlıkla, öncelikle Müslümanları ümitsizliğe, bedbinliğe ve yıkıma sevkediyor. Belli ki zâlim ecnebilerin dehşetli plânlarıyla İslâm âlemi, ümitsizlik bataklığına sevkediliyor.

Dindeki rüşd ve irşad…

Dindeki rüşd ve irşad…

Tam da Türkiye’de demokrasiyi tahrip eden 12 Eylül darbesinin yıldönümünde Ortadoğu’da “Arap baharı”nda kol gezen kargaşa ve karışıkların, darbelerin “hedef ülkeleri” nasıl iç savaş ve kaosla herc-ü merce sürüklediği ortada.

Çâre, Bediüzzaman’ın metodu

Çâre, Bediüzzaman’ın metodu

Suriye’ye askerî müdahale tartışması, “Arap baharı”nın peşpeşe gelen acı akıbetini ve özellikle darbeyle sarsılan Mısır meselesini gündemin gerisine itti.

Ve “Arap baharı”nın çâresi…

Ve “Arap baharı”nın çâresi…

“Arap baharı”nın ecnebi emperyal güçlerin çıkarları hesabına Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini “özgürleştirme” perdesinde “değiştirip dönüştürme”yle “büyük Ortadoğu plânı”nda istimal edildiği her haliyle sırıtıyor.

Ayasofya cami olmayı bekliyor

Ayasofya cami olmayı bekliyor

Neticede İngiliz işgalinde bile cami olarak açık kalan, 581 yıl cami olarak ibâdet açık kalan, İslâm’ın şeref sembolü, Peygamberî müjde fethin ışığı Ayasofya, uydurma bir Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

“İçki yasası” ile kalınmamalı…

“İçki yasası” ile kalınmamalı…

Tartışılan “alkollü içkiler yasası” , birçok gelişmiş demokratik ülkeye göre geride ve daha serbest. Mesela İskandinav ülkelerinden Amerika’ya, Rusya’ya kadar gelişmiş demokratik ülkelerde içki yasağı saatleri daha fazla.

Ayasofya, kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir

Ayasofya, kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir

Adı âdeta fetihle özdeşleşen şeref levhası Ayasofya Camii’nin kıyamete kadar ayakta kalabilmesi ve kıyamete kadar ibAdete açık kalması için, Fatih’in bu camiye birçok gelir vakfetmesi ve “vakfiye” tesisi manidardır.

Ayasofya; İslamiyetin şeref sembolü, fethin kılıç hakkı…

Ayasofya; İslamiyetin şeref sembolü, fethin kılıç hakkı…

Peygamberî müjdeyle müjdelenen İstanbul’un fethinin 560. yılında, fethin sembolü, “mahzun mâbed Ayasofya” yine “demeçler”le geçiştirildi. Ayasofya’nın camiye çevrileceği müjdesini ilk defa Peygamberimiz (asm) milâdî 628’de vermiştir.

Cemâhir-i müttefika-i İslâmiye’nin anlamı…

Cemâhir-i müttefika-i İslâmiye’nin anlamı…

Bediüzzaman, 1911’de Şam’da Emeviye Camii’nde aralarında 100’den fazla âlimin bulunduğu on bini aşkın cemaate irâd ettiği hutbede, İslâm milletlerinin, “hususan Arap taifelerinin Cemâhir-i Müttefika-i Amerika

“Efkâr-ı ammenin mürebbisi”

“Efkâr-ı ammenin mürebbisi”

Bediüzzaman, geçen asrın başlarında gazetelerin “iki mühim vazife”yi deruhte etmesi gereğini yazar. Basının/medyanın bu iki ehemmiyetli hizmetle anlamını bulacağını beyân eder.

Gayrı ahlâkilikte “Müslüman karakter” komplosu

Gayrı ahlâkilikte “Müslüman karakter” komplosu

Türkiye’nin iç ve dış gündeminin yanısıra bir de gündemi perdelemede istimal edilen “sun’i gündemi” var. Son günlerin “sun’i gündemi”in başında yine “Türk dizileri” geliyor.

“Said Nursî’den çok istifade ettim…”

“Said Nursî’den çok istifade ettim…”

Kendisinin demokrasiyle ilgili çok aşırı iyi niyetli olduğu söylendiğinde, demokrasinin illetlerinin olduğunu ve gerçek bir demokrasi için bu tür hastalıklardan kurtulması gerektiğini şu cümlelerle beyân ediyor:

Şiddet ve silâhla barışa ulaşılamaz

Şiddet ve silâhla barışa ulaşılamaz

Hilal tv’de konuşan Suriyeli âlim Cevdet Said, ülkesindeki olayları değerlendirirken “Zalimlere silâhı silâhla terk ettiremezsiniz” dedi.

Dizi film şikâyeti…

Dizi film şikâyeti…

Baş döndürücü yoğun ve yorucu gündemin karmaşasında çarpıcı olaylar oluyor. Bilindiği gibi son yıllarda Türkiye’de televizyonlarda artan dizi filmlerden önce kamuoyundan, ardından da Ortadoğu ve Orta Asya’da en çok seyredilip reyting yapan ülkelerden şikâyetler gelmişti.

İbret-i âlem “Türk dizileri” yasağı

İbret-i âlem “Türk dizileri” yasağı

“Türk dizi filmleri” sâdece Türkiye’de ahlâkı dejenere etmekle kalmıyor; “diziler”in çokça seyredildiği ülkelerde de fecaatlere sebebiyet veriyor.

Müskirat “fiilî propagandası”na karşı

Müskirat “fiilî propagandası”na karşı

Bediüzzaman, İstanbul’un işgaline karşı yazdığı “Hutuvât-ı Sitte” (Şeytanın altı aldatması) adlı eseriyle işgalcilere meydan okuyup, fiilî propagandalarını akamete uğratmaya uğraşır.

Bediüzzaman’ın “müsbet hareket” dersi

Bediüzzaman’ın “müsbet hareket” dersi

Bediüzzaman’ın Meşrûtiyet, İttihad ve Terakkî ile Cumhuriyetin tek partili ve çok partili devirlerindeki bütün hitabelerinde, makalelerinde ve eserlerinde etkili bir biçimde vurgulayıp literatürümüze

Yeni Asya dâvâsında “hüküm”

Yeni Asya dâvâsında “hüküm”

Yeni Asya’nın çıktığı ilk gün, ilk başyazarı merhum Mustafa Polat’ın ilk sayısındaki “hüküm” başlıklı ilk başmakalesinde, “Asya hak, adâlet ve fazilet mektebidir. İnsanlığın terbiyegâhı olmuştur.

Başoğlu’nun baş dâvâsı…

Başoğlu’nun baş dâvâsı…

Merhum Mustafa Başoğlu, Türkiye’de son dönemde dayatılan yasadışı yasağa karşı başörtüsü dâvâsının yılmaz müdafii, haksızlığa karşı haklı mücadelenin bir simge ismiydi.

Zulme rızâ zulümdür…

Zulme rızâ zulümdür…

Son günlerde Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafyada zâlim yönetimlere karşı başkaldırı ve isyanlarla süren süreçte, çokça “Zulümle âbâd olunmaz” sözleri tekrarlanıyor.

Deprem, tefrika fitnesini berhava etti…

Deprem, tefrika fitnesini berhava etti…

Deprem ve fırtına gibi felâketleri “mânevî fırtınaya alâmet” olarak hisseden Bediüzzaman, zelzele gibi umûmî musîbetlerin mâverasındaki ders, ibret ve ikaz dolu “mânevî yönü” okumaya çalışır.

Isparta taşıyla, toprağıyla mübarektir

Isparta taşıyla, toprağıyla mübarektir

Bediüzzaman, “Isparta talebeleri”nin “kemâl-i sadâkat ve sebatları”nı takdir ederken, “Isparta talebeleri hatırları için, ben Isparta’yı kendi karyem (Nurs) ile beraber duâmda dahil ediyorum” ifâdesini kullanır.

Bediüzzaman’ın “Şark ikazı”

Bediüzzaman’ın “Şark ikazı”

Bediüzzaman’ın bütün Kur’ânî tefsirleri gibi, terörle Türkiye’nin en başta gelen problemi haline gelen ve “Kürt sorunu” olarak tâbir edilen “mesele” hakkındaki tesbitleri büyük önem taşıyor.

Kürtler, tefrikaya karşı…

Kürtler, tefrikaya karşı…

Özerkliğin “demokratikleşme” ve “barış” değil, tefrika getirdiği; demokrasi ve özgürlüklerin noksanlığından kaynaklanan bugünkü problemlere çözüm getiremediği, bizzat özerkliği apar-topar tek taraflı ortaya atanlarca da örtülü bir şekilde itiraf edilmekte.

Dâvâsını cesaretle savunur, örnek olurdu

Dâvâsını cesaretle savunur, örnek olurdu

Şafak Kayışoğlu Abi devam ediyor: “Nur Talebesi olmak bir evsaf meselesi. Bir insan ne kadar çok bilirse hâlâ çok bilmediklerini anlıyor. İlmin kapısı Hz. Ali kürsüye çıkıyor, soru soruyorlar,

Bandırma’nın Ehl-i Hizmet “İrfan Abisi”

Bandırma’nın Ehl-i Hizmet “İrfan Abisi”

İman ve Kur’ân hizmetindeki arkadaşı ve mânevî kardeşi “Bandırma’nın medâr-ı iftiharı” mânevî kutup Tayyar Alnıak’ın, “Bandırma’da Nur hizmetini ve derslerini başlatan beş astsubaydan biri”

Ehl-i Hizmet bir Nur Fedakârı İrfan Ağabey

Ehl-i Hizmet bir Nur Fedakârı İrfan Ağabey

Nisan’ın sonunda baharın bağrında Ankara’dan bir “isimsiz Nur kahramanı” sessiz sedâsız dâr-ı bekâya göçmüş dâvâ arkadaşlarının ve Üstadının yanına gitti; Hakkın rahmetine kavuştu…

“Meclis layihası”nda Bediüzzaman’ın “Şark çözümü”

“Meclis layihası”nda Bediüzzaman’ın “Şark çözümü”

Bediüzzaman, Şark’taki aşiretlere verdiği “meşrûtiyet”, bugünkü anlamıyla demokrasi ve hürriyet derslerinde, “Bizim düşmanımız cehâlet, zarûret ve ihtilâftır; bu üç düşmana karşı