List/Grid

Halil Uslu Subscribe to Halil Uslu

Avrupa’da bizim gençler

Avrupa’da bizim gençler

Mart ayının büyük bölümünü Hollanda ve Almanya’da gezmeden ziyade, dâvet üzre gönül tellerine vurmakla geçirdim. Seyyiatlarla dolu dünyamızda tek ümidim,

Almanya’dan binler selâmlar

Almanya’dan binler selâmlar

Batı dünyasında, hür ve demokrat ülkelerde biz Müslümanlar için bir engel ve istibdat yok. Yeni Asya Almanya temsilcileri ve çeşitli kuruluşlar bu haftada Almanya’ya çağırdılar.

Hollanda’dan binler selâm

Hollanda’dan binler selâm

Hz. Peygamberimizin (asm) ahir zaman müjdeleri ve akabinde onun bu asırda en büyük varislerinden olan Hz. Bediüzzamanın bahsi geçen müjdelerin tercümeleri ve çağımıza hitapları ve alın terini

Bahtiyar insan

Bahtiyar insan

Başta Hz. Peygamberimizin “asm” ahir zaman müjdelerini ve akabinde onun bu asırda en büyük varislerinden Hz.Bediüzzaman’ın bu müjdelerin tercümelerini ve çağımıza hitaplarını ve alın terini batı dünyasında aramak niyetleri

İnsanların hayırlısı

İnsanların hayırlısı

Bu başlığın ve sözün aslı Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a aittir. “İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.”1 Beşer tarihi içinde, insanlar hakkında en hayırlı zat elbette Efendimizdir (asm).

Münâzarât

Münâzarât

Türkiye’de 565 civarında TV bulunmaktadır. Bilhassa ulusal büyük TV’ler başta olmak üzere, bütün TV’lerde tartışmalar yapılmaktadır. Bunların toplucasına Osmanlı tabiriyle ana lisanımızla “Münâzarâ”,

Akdamar’dan Tahir Paşa Konağı’na

Akdamar’dan Tahir Paşa Konağı’na

Geçtiğimiz hafta basında bir haber dikkatimi çekti: “Akdamar’da 100 yıl sonra ilk vaftiz”. Haberin devamında 800 kişilik bir iştirakçıyla iki saat süren Ermeni ayininden söz ediliyordu.

Şûrâ âyet ve emirleri varken

Şûrâ âyet ve emirleri varken

Âlem-i İslâmın hal-i hazırdaki durumu içler acısı. Neresinden alırsak alalım ve neresinden tutarsak tutalım neş’emizi kaçırmakta ve uhuvvetimizi zedelemektedir.

Âlem-i İslâm olarak bu hakikatlerin neresindeyiz?

Âlem-i İslâm olarak bu hakikatlerin neresindeyiz?

Asr-ı Saadet’te Peygamber Efendimizin (asm) başında bulunduğu bütün hadise ve gelişmeler, tarihe şan ve şeref vermenin dışında, bugüne ve dâmen-i kıyamete kadar ışık verecek ve nur saçacak evsafta ve paha biçilmez değerdedir.

Peygamberlerin geldiği diyar

Peygamberlerin geldiği diyar

Ortadoğu’nun Nil nehrinin üstündeki Mısır bugün gündemde. Biraz geriye gittiğimizde yine iktidarları kanla gelip kanla gitmişler. Bugünkü medya acaba o günlerde kimlerin yanında yer alıyordu?

İtidal-i dem ve Müslüman Kardeşler

İtidal-i dem ve Müslüman Kardeşler

İtidal-i dem üstün bir meziyet ve haslettir. Avamî lisanda, sebeplere aşırı derecede bağlanmayan ve mutedil, sakin, soğukkanlı ve heyecanlardan uzak durgun deniz gibi hareket etmektir.

Kur’ân ve âlem-i İslâm

Kur’ân ve âlem-i İslâm

Âlem-i İslâm ve bâhusus bu son günlerdeki Mısır veya Suriye için bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Ayrıca 57 İslâm ülkesinin büyük kısmında aynı karmaşa ve keşmekeş devam etmektedir.

Tahir Paşa konağından İngiltere’ye

Tahir Paşa konağından İngiltere’ye

Çağımızın büyük gönül sultanı Hz. Bediüzzaman 25-30 yaşları civarında ve 1900’lü yılların başında Van ilimizde ilmin müntehasına doğru yürümüştür. Onun yürüyüşü böyle.

46. yılında Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

46. yılında Abdülmecid Nursî (Ünlükul)

Onun mihrak noktasında ağabeyleri, üstadları Hz. Bediüzzaman gibi, Hz. Kur’ân ve Hz. Peygamber (asm) Efendimiz vardı. Kendileriyle 1956-1967 yılları arasında mülâki olduğumuz bu kısa zaman diliminde,

İsviçre’de gördüklerim

İsviçre’de gördüklerim

Kısa bir zaman diliminde dünyanın sayılı hür ülkelerinden tamamıyla bahsetmek mümkün değildir. Fakat gördüklerimizi de yabana atamayız. Bilhassa İslâmî inkişaflara, fikr-i hürriyete, insan haklarına,

Hollandalı gençler

Hollandalı gençler

Büyük dünya ailesinin 2 milyarı okuyor. İrili ufaklı 200 devletin içinde 17 milyonluk Hollanda’nın da üçte biri okumaktadır. Bütün Avrupa’da olduğu gibi Hollanda da bir mânâda kundakta iken çocuklara çeşitli yöntemlerle el konulmaktadır.

Hollanda’da İslâmî hayat

Hollanda’da İslâmî hayat

“Aklın yolu birdir” derler ve münevver insanlar bunda birleşirler. Çünkü; Kur’ân’daki âyetler, Efendimizin (asm) hadis-i şerifleri ve başta Hz. Bediüzzaman olmak üzere onların yorumcusu ve tefsircileri,

Avrupa’da İslâmî metod

Avrupa’da İslâmî metod

Bitmeyen hizmet aşkı veya hizmete kara sevdalı olmak, yani sarmaşık çiçeğinin taşları kucakladıgı gibi bütün insanlık âlemini kucaklamak mânâsında onları İslâma, imana, Kur’ân’a, Nurlara dâvet etmek, her Müslümanın şiarı

Sungur Ağabey

Sungur Ağabey

Hakk’a vuslat eden aziz ve şefkat kahramanı ağabeyimizle ilk tanışmamız 1962’de Isparta’da bir sabah namazında olmuştu. Hz. Bediüzzaman için Barla Yokuşbaşı Camii’nde ilk defa okunan Mevlid-i Şerifin akabinde geceleyin Isparta’da

Bütün İslâm dünyası için Medresetüzzehra

Bütün İslâm dünyası için Medresetüzzehra

Merhum Bediüzzaman Hazretlerinin, dönemin Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’a ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes’e 1955 yıllarında yazdığı ve talebesi Hamza Emek tarafından bizzat elden gönderdiği mektuplarının özünde

Merhum demokrat ağabeyimiz

Merhum demokrat ağabeyimiz

İçinde iftiharla, istikrarla, istikametle yürümekte olduğumuz bu aziz dâvâ ve hizmet sahrasına gözlerimizi açtığımızda gördüğümüz çok mümtaz şahsiyetlerden ve dâvâ adamlarından birisi de Emirdağ eşrafından merhum

Lahey’den Ermenek yamaçlarına

Lahey’den Ermenek yamaçlarına

Baş döndüren hizmet seylindeki sür’at ve o sür’atin içindeki gelişmeler ve hadiseler için belki eski devir ve dönemlerde kerâmet ve emsâli, derunî ve tasavvufî sözler irad edilebilirdi.

Lâleler diyarından görünenler

Lâleler diyarından görünenler

Dâvete icabet yalnız Türkiye’de olmaz, Efendimizin (asm) “Dâvete icabet sünnettir” hadis-i şerifleri dünya var oldukça ve dünyanın irili ufaklı 200 ülkesinde de geçerlidir. Kur’ân’daki 200 küsûr âyet ve sayısız hadis-i şerif doğrudan doğruya içtimâî ve sosyal hayata bakıyor.

Abdülmecid Ünlükul bir sultandı

Abdülmecid Ünlükul bir sultandı

Abdülmecid Efendinin ağabeyi ve büyük İslâm mütefekkiri Hz. Bediüzzaman “muhabbet-i İlâhiyenin ziyasını tazammun eden imanın nuruyla münevver olan İslâmiyetin terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın”

Seksen yedilik Nur çınarı Hakk’a yürüdü

Seksen yedilik Nur çınarı Hakk’a yürüdü

İsimsiz kahramanlardan bir tanesi daha Hakk’a yürüdü. Kendilerini küçük yaşlarımızda, bir manada gençliğimizin baharında ve Türkiye’de ilk defa Hz. Bediüzzaman’ın ruhuna,

Neyin sadeleştirilmesi?

Neyin sadeleştirilmesi?

Her ne hikmetse bazı kişi ve kuruluşlar tarafından, Türkiye’de milleti ve devleti alâkadar eden mühim gündem maddeleri varken, bundan tam 52 yıl önce Hakka yürüyen, ahirete vuslat eden Bediüzzaman Said Nursî

Balkanlar ve merhum Vamık Azralı

Balkanlar ve merhum Vamık Azralı

Balkanlar irili ufaklı devletlerden meydana gelen ve çeşitli ırkların da birlikte yaşadığı toprak parçası.

Batı dünyası bir arayışta

Batı dünyası bir arayışta

Batı dünyasının yeni bir arayışta olduğu, son yüz yılda daha etkin ve tesirli görülmektedir. Batı dünyasının münevver ve engin fikir adamları hem nesillerini, hem de gelecek yıllarını garanti manasında ve bir çıkışın ufkunu yakalamak babında

Hollanda’nın geleceği

Hollanda’nın geleceği

Bakmak, eski ve öz lisanımızda temâşâ etmek kişiler için farklıdır. Her bir kişi ayrı bir kabiliyette yaratılmıştır. Renkler, simalar, sesler ve parmak izleri gibi.

2012’ye Hollanda’da girerken

2012’ye Hollanda’da girerken

Bu yıla da arkadaşlarımızın himmet ve gayretleriyle Hollanda’nın meşhur Lahey şehrinde birkaç konferansla girdik. Arkadaşlarımızdan Nur Muhammed, Tarık ve Atalay Beylerle her yıl yaptığımız gibi,