List/Grid

M. Latif Salihoğlu Subscribe to M. Latif Salihoğlu

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Zekâ, pek büyük, pek kıymetli bir nimet. Her canlıya, hatta her insana nasip olmaz. İki tarafı keskin kılıç gibidir. Hak namına, doğru şekilde kullanmalı. Ego için kullanıldığında, büyük zarar verir. Sahibi dahil, pekçok insanı bedbaht eder.

Dünyevîleşmede gelinen nokta: Mü’mine kin ve adâvet

Dünyevîleşmede gelinen nokta: Mü’mine kin ve adâvet

Mübarek üç aylara girdik. Gönül ister ki: Şu mübarek günler hürmetine, mü’minler arasında yaşanan dehşetli kin ve adâvete bir nihayet verilsin. Husûmetin yerini muhabbet alsın.

Avrupa’nın genç fatihleri

Avrupa’nın genç fatihleri

Bir haftayı aşkın son Avrupa seyahatimiz esnasında yeni bir fütûhâtın, sevindirici yeni bazı inkişafların farkına vardık: Temiz fıtratlı Müslüman gençlik, aslî dâvâsına tam sahip çıkıyor; bu misyonunu, hâl ve kàl diliyle âleme ilân ve ispat ediyor.

Diyarbekir; bildiğiniz gibi değil

Diyarbekir; bildiğiniz gibi değil

Çoktandır Diyarbekir’e gidememiştim. Oysa, çocukluğumda ve ilk gençlik yıllarında (1970’ler) en fazla gidip ziyaret ettiğim şehirdi burası.

Ergenekon, ya da zındıka komitesi

Ergenekon, ya da zındıka komitesi

Sinsice çalıştılar. Hep sûret-i haktan göründüler. Bu sebeple, camiamıza çok büyük sıkıntı verdiler. Merkezden muhite doğru dayanılmaz sancılar çektirerek bünyeyi tahrip etmeye vargücüyle çalıştılar.

Ergenekon tiyatrosu

Ergenekon tiyatrosu

Milletçe tiyatro seyrediyoruz. Daha doğrusu seyrettiriliyoruz. Üstelik, arzu ve irademizin dışında.

Sonradan pişmanlık duymamak için

Sonradan pişmanlık duymamak için

Daha evvel, dehşetli fitneye karşı birkaç kez uyarı görevimizi yaptık. Ehemmiyetine binaen, tekraren bazı ikazlarda bulunma ihtiyacını duymaktayız.

Gaye hedeftir; vesileler ilânât…

Gaye hedeftir; vesileler ilânât…

Gaye gibi vesilenin de hak olması lâzım. Yoksa ileri gidilmez. Gaye ile vesile yer değiştirmemeli. Muvaffakiyet için, bunların mahiyet ve ehemmiyet derecesine dikkat ile riayet etmek lâzım. Aksi halde, tevfiksizlikle cevâb-ı red alınır.

Hemen inanma; tahkik et

Hemen inanma; tahkik et

Prensip sahibi kimseler, esen rüzgâra göre yön değiştirmez. Zorluklara karşı direnir; nasıl hareket edeceğini, yine inandığı, güvendiği pusulaya göre tayin eder.

Kemalizm “mâni-i her kemâl”dir

Kemalizm “mâni-i her kemâl”dir

Tırnak içindeki “mâni-i her kemâl” tabiri, Üstad Bediüzzaman’a ait. Bunu “ye’s”in, yani ümitsizliğin bir neticesi mânâsında zikreder.

Eksik-noksan başka, tahrifat başka

Eksik-noksan başka, tahrifat başka

Geçen hafta, Y. Akit’te çıkan tahrifat iddialarına karşı 3-4 bölüm halinde bir dizi cevaplar verdik.
İddiaların sahibi, Tenvir Neşriyat’ın sahibi M. Sıddık Dursun idi.

Tahrifat iddialarına cevap (3)

Tahrifat iddialarına cevap (3)

Nur dairesi içinde Türkçülük-Kürtçülük gibi ırkçı cereyanlar asla iltifat görmez ve kıymet de verilmez. Şayet önceden varsa da, kişi daire içine girdikten sonra, bu noktadaki millî enaniyet buzunu o mübarek havuzun içine atıp eritmeye çalışır.

Tahrifat iddialarına cevap (2)

Tahrifat iddialarına cevap (2)

Dehşetli bir tahrifatı bertaraf etmeye çalışan hâlis Nur Talebelerini “Risâlelerde tahrifat yapmak”la suçlayan S. Dursun’un Y. Akit’te çıkan kasıtlı iddialarına cevap vermeye bugün de devam ediyoruz.

Tahrifat iddialarına cevap (1)

Tahrifat iddialarına cevap (1)

Bediüzzaman ve Risâle-i Nur, yurt ve dünya gündeminden hiç düşmüyor. İnanıyoruz ki, bu mânevî unsurlar kıyamete kadar da gündemde kalmaya devam edecek.

Masumlar ‘güvenli liman’ arayışında

Masumlar ‘güvenli liman’ arayışında

Siyasî ve sosyal hayatta yaşanan şiddetli sarsıntılar ve sancılanmalar bir kez daha bizleri ikaz edip diyor ki:

Fâni şeyler için kavga edilir mi?

Fâni şeyler için kavga edilir mi?

Sosyal hayatta olsun, siyaset âleminde olsun, “şahıs merkezli” yapılanmalar, bilhassa zamanımızda çok fena neticeler doğurur.

Perde altında taarruz plânları

Perde altında taarruz plânları

Bundan 9-10 yıl evvel (2004) MGK tarafından alınan ve “derin devlet” tarafından uygulamaya konulduğu anlaşılan “Nurculuk faaliyetleri”ni bitirmeye yönelik eylem kararı, gele gele nihayet

Siyaset tarihi, arzuya göre değişmiyor

Siyaset tarihi, arzuya göre değişmiyor

Gazetemizin yazarı edib ve şair ağabeyimiz Mikâil Yaprak’ın Avusturya’dan gönderdiği mesajında, önemli bir noktaya açıklık getirmemizi istiyor.

Sungur Ağabey fihrist gibiydi

Sungur Ağabey fihrist gibiydi

Geçen Pazar günü Fatih Camiinde düzenlenen mevlidli bir programla, geçen sene vefat eden Mustafa Sungur Ağabeyi bir kez daha hayırla, rahmetle yâd ettik.

Restorasyon, gizli kararın bahanesiydi

Restorasyon, gizli kararın bahanesiydi

Ayasofya Camii, konuyla ilgili hemen herkesin bildiği gibi, 1930 senesinde ilk önce ibadete kapatıldı. Kapatma gerekçesi ise “restorasyon çalışması” şeklindeydi.

Faşistlerden korktular, Ayasofya’yı kurban ettiler

Faşistlerden korktular, Ayasofya’yı kurban ettiler

Askerlik cihetiyle son derece korkak ve başarısız bir subay olduğu tarihin tescilinde olan İsmet Paşa, diplomaside (haricî siyaset) de aynı seviyede, aynı klasmanda görünüyor.

Hükümranlığın devir-teslimidir, Ayasofya

Hükümranlığın devir-teslimidir, Ayasofya

Mahzûn mâbed Ayasofya’nın az-çok bilinen ile çok az bilinen yönlerini nazara vermeye devam ediyoruz.

Ayasofya’nın bilinmeyenleri

Ayasofya’nın bilinmeyenleri

Ayasofya, kuruluşundan bu yana kim bilir yüz kaçıncı kezdir gündeme geliyor. Muhtemelen kıyamete yakın bir zamana kadar da gündemde kalmaya devam edecek.

Altındal, sırlarıyla gitti

Altındal, sırlarıyla gitti

Uluslararası şöhrete sahip gazeteci-yazar Aytunç Altındal da “2013 yılı meşhûr ölümler” kervanına katıldı, gitti.
Dün ölen 1945 Bakırköy doğumlu Altındal, kesinlikle sıradan bir şahsiyet değildi. Bunu kabul etmek lâzım.

Dindar versiyonu diriltme yarışı

Dindar versiyonu diriltme yarışı

Doğrusu, bu sene bir başka oldu 10 Kasım törenleri, mesajları, mevlitleri, vesâireleri…

Nurs ve Selanik’e ziyaretçi akını

Nurs ve Selanik’e ziyaretçi akını

cBirbirine hemen her yönüyle zıt ve muhalif düşen iki meşhûr isim var: Bediüzzaman Said Nursî ve Mustafa Kemal Atatürk.
Bu iki muasır ismi sadece Türkiye değil, neredeyse bütün dünya tanıyor.

Kasıtlı iftira, inadına yalancılık (2)

Kasıtlı iftira, inadına yalancılık (2)

Müfteriler iftiraya doysa, yalancılar uydurdukları yalanlardan bıksa, hilekârlar çevirdikleri dolaplardan usansa, biz yine de doğruları bıkmadan, usanmadan, yorulmadan dünya âleme ilân etme azim ve kararlılığı içinde oluruz, inşaallah.

Kasıtlı iftira, inadına yalancılık (1)

Kasıtlı iftira, inadına yalancılık (1)

Hayatta iken çok yönlü saldırılara mâruz kalan Bediüzzaman Said Nursî, ne tuhaftır ki vefatından sonra da türlü hakaret, isnat ve iftiradan bir türlü kurtulamadı.

‘Yaşasın Cehennem!’ diyebilmek için…

‘Yaşasın Cehennem!’ diyebilmek için…

Başlıktaki sözün tam ifadesi şöyledir: “Zalimler için yaşasın Cehennem!” Biz başlıkta bunun kısaltılmış halini kullandık.
Bu sözün patenti ise, bugün milyonların da bildiği üzere Bediüzzaman Said Nursî’ye aittir.

İhtiyat ve teyakkuz her vakit iyidir

İhtiyat ve teyakkuz her vakit iyidir

Kur’ân hizmetkârlarının işine sekte ve hizmetine fütur vermek için öyle desiselerle hizmet-i Kur’âniyeden alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur’âniyeye vakit bulmasın.