Subscribe to Yazarlar

Yazarlar

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Fani dünyadan, ebedî âleme sevkiyat hiç durmadan ve hız kazanarak devam ettiği halde “Hiç ölmeyecekmiş gibi” dünyaya bağlanmayı tercih ediyoruz. Bu yanlış tercihin bir sebebi de,

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Fenâ zekilerden Allah’a sığınmalı

Zekâ, pek büyük, pek kıymetli bir nimet. Her canlıya, hatta her insana nasip olmaz. İki tarafı keskin kılıç gibidir. Hak namına, doğru şekilde kullanmalı. Ego için kullanıldığında, büyük zarar verir. Sahibi dahil, pekçok insanı bedbaht eder.

Minyeli Abdullahlar…

Minyeli Abdullahlar…

Ah Mısır ah! İslâm’ın zekî mahdumu, sen ne hâllere düştün? Seni ne hâllere düşürdüler?

Bu kaçıncı facia?

Bu kaçıncı facia?

Soma’daki maden ocağında yaşanan son facia, iktidar kavgaları ve kısır polemiklerle geçiştirilen reel sorunlarımızın en kronik ve yakıcı olanlarından birini yeniden çok hazin ve çarpıcı bir şekilde gündeme taşıdı.

Son durum

Son durum

Risale-i Nur’daki hürriyet bahislerinden sunduğumuz derlemelere bugün için ara verip, eserlerin neşrine Kültür Bakanlığı tarafından getirilen bandrol engelinde geldiğimiz son noktayı değerlendirelim.

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Kıbrıs’ın önde gelen manevî şahsiyetlerinden Şeyh Nâzım Kıbrısî de, ağır bir hastalık sürecinin ardından “El mevtü hakkun” fermanını imzalayanlar kervanına katıldı ve berzahtaki menziline intikal etti.

Hüzün ve istiğfar senesi

Hüzün ve istiğfar senesi

Halbuki 2013 senesine öyle ümit ve fütuhatlarla girmiştik ki…

Subscribe to Makale

Makale

Öldürülen masum çocukların anısına

Öldürülen masum çocukların anısına

Dinle ey insan bozması canavar: Sen hep içimizdeydin ve biz seni fark edemedik. Çünkü biz insandık.

Son trend ‘selfie’

Son trend ‘selfie’

Eskiden yalnız yaşamak mecburiyet gibi görünür, insanlar yalnız yaşayanlar için üzülürdü. Şimdilerde ise yalnız kalmak “Tek başına ayakta durabilme. Kendine yetme” olarak görüldüğünden, bu durum bayağı benimsendi.

Kutlu Doğum faaliyetleri

Kutlu Doğum faaliyetleri

Nisan ayı Kutlu Doğum faaliyetleriyle dopdolu geçti. Diyanetin hazırladıkları haricinde sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı programlar da çok yoğundu. Kiminin afişlerini, kiminin internet sitesindeki sunum metinlerini okuduk, izledik.

Selâm

Selâm

Selâm vermek istiyorum, hem de bütün dünyaya… Tıpkı Selâhaddin Eyyubî’nin düşmanının barış için verdiği içten selâmı gibi. Tıpkı Kâbe’yi gören sahabenin verdiği içten bir selâm gibi… Bütün dünyaya “Selâmünaleyküm” demek istiyorum.v

Nezaket dilini kim yok etti?

Nezaket dilini kim yok etti?

Toplum olarak giderek nezaket ve samimiyetimizi yitirmeye, her yerde sokak ağzıyla konuşmaya başlar olduk. Öyle ki artık yöneticilerin bile ağzından, “salak, aptal” gibi kelimeler duymak doğrusu beni endişelendiriyor.

Açılım ve atılım buna derler arkadaş!

Açılım ve atılım buna derler arkadaş!

Kompozisyon denilen birşey vardı bilirsiniz…

Ölümsüzlüğe doğru

Ölümsüzlüğe doğru

Fâni yolculuğun sonuydu.
Musalla taşının üstünde son yolculuğunu yapmaya hazırlanan bir dede…

Subscribe to MANŞET

MANŞET

Kutlu Doğum faaliyetleri

Kutlu Doğum faaliyetleri

Nisan ayı Kutlu Doğum faaliyetleriyle dopdolu geçti. Diyanetin hazırladıkları haricinde sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı programlar da çok yoğundu. Kiminin afişlerini, kiminin internet sitesindeki sunum metinlerini okuduk, izledik.

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Mevlüt Polat Ağabey’in ardından

Fani dünyadan, ebedî âleme sevkiyat hiç durmadan ve hız kazanarak devam ettiği halde “Hiç ölmeyecekmiş gibi” dünyaya bağlanmayı tercih ediyoruz. Bu yanlış tercihin bir sebebi de,

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Hakikî vârislerim Medresetü’z-Zehrâ erkânını tevkil ediyorum

Risâle-i Nur ise; ona şakird olmak şartıyla, herkesin kendi malı gibidir.”1 (Bediüzzaman)
Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri “Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim!..

Kur’ân’dan ezber yapmadan mezuniyet yok!

Kur’ân’dan ezber yapmadan mezuniyet yok!

Hartum İslam Üniversitesi çok branşlı bir okul. En güzel yanı da Kur’Ân’dan belli bir sayfa ezber yapmadan mezun olamıyorsunuz. İngilizce ve Arapça’yı da bilmek şart.

Avusturya’da manevî fetihler

Avusturya’da manevî fetihler

Her tarafı adeta kartpostal gibi yaratılmış olan Avusturya’da Çanakkale zaferlerimizi anlattık.

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Şeyh Nâzım Kıbrısî

Kıbrıs’ın önde gelen manevî şahsiyetlerinden Şeyh Nâzım Kıbrısî de, ağır bir hastalık sürecinin ardından “El mevtü hakkun” fermanını imzalayanlar kervanına katıldı ve berzahtaki menziline intikal etti.

Müslümanların ihtilâfından zalimler istifade ediyor

Müslümanların ihtilâfından zalimler istifade ediyor

Ey ehl-i iman! Zillet içindeesaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı ‘’İnneme’l-mü’minûne ıhvetün’’